Vandrefalken i Grønland

Vandrefalken på Grønland


Peregrine falcon in Greenland

For 40 years, Søren Møller and Knud Falk have worked with the Greenland peregrine falcons. The purpose has been mixed monitoring of the breeding population, mapping of environmental toxins and migration conditions.


                                                             40 years of research on Peregrine falcon

I 40 år har Søren Møller og Knud Falk arbejdet med de grønlandske vandrefalke. 

Formålet har blandet været overvågning af ynglebestanden, kortlægning af miljøgifte og trækforhold. Meget vigtig for mine Vandrefalke-undersøgelser.


https://www.researchgate.net/publication/228504023_Undersogelse_af_Vandrefalken_i_Sydgronland_Feltrapport_2007


ArtikelPDF tilgængelig

Undersøgelse af Vandrefalken i Sydgrønland: Feltrapport 2007

  • oktober 2014

Forfattere:


Knud Falk


Søren Møller

Download fuldtekst PDFLæs hele teksten

Download fuldtekst PDF

Læs hele teksten

Download citat

Linket er kopieret

Citater (1)

Referencer (8)

Figurer (3)

Figurer

Ingen billedtekst tilgængelig

… 

Ingen billedtekst tilgængelig

… 

Ingen billedtekst tilgængelig

… 

Figurer - uploadet af Søren Møller

Forfatterindhold

Indhold kan være underlagt ophavsret.

Oplev verdens forskning

  • 20+ millioner medlemmer
  • 135+ millioner publikationer
  • 700.000+ forskningsprojekter

Deltag gratis


Offentlig fuldtekst1

Indhold uploadet af Søren Møller

Forfatterindhold

Indhold kan være underlagt ophavsret.

1

Undersøgelse afVandrefalken

i Sydgrønlog

Følterappeort

2007

Knud Falk

1

og Søren Møller

2

www.vandrefalk.dk

1

Teglstropvej 6A,1 tv, 2100 København Ø, Email: kf@vandrefalk.dk

2

RoskildeUniversitetsbibliotek, Box258, 4000 Roskilde, E-mail: moller@ruc.dk

Indhold

1. Indledning................................................................ ................................................................ ................ 3

1.1. Baggrund og projektets hidtidige resultater ........................................ ............ 3

1.2. Formel................................................. ................................................................ ................ 3

2. Filtarbejde.................................................................................................................... 4

3. Metoder og resultater.................................................................................................... 5

3.1. Ungeproduktion..................................................................................................... 6

3.2. Variation i yngletiden............................................................................................ 8

3.3. Miljøprøver............................................................................................................ 9

3.4. Andre resultater ...................................................................................................10

Referencer....................................................................................................................... 14


Abstract

This report presents results from the 25th

field season of the project “Investigations of the Peregrine Falcon in

South Greenland”. Following analyses of data from the first 22 years, the

primary objectives of the study since 2005 has shifted towards monitoring

of a fixed sample of nesting sites where reproduction, timing of breed-

ing and monitoring of loads and effects of contaminants are carried out

annually. Twelve sites have been selected, and in 2007 they produced 3.0

young/successful site and 2.5 young/occupied territory. One whole addled

egg was collected, fragments from hatched eggs collected in 8 nests, and

moulted feathers from the adults collected at 7 nests. Among 9 nests, the

first egg hatched between 24 June and 13 July (mean 1st July) – a little

earlier than the average (4 July) for1981-2007).


3

1. Indledning

1.1. Baggrund og projektets hidtidige resultater

Vandrefalken har verden over fungeret som moniteringsorganisme for pesticidbelast-

ningen i det naturlige miljø, og derfor indledte vi i 1981 undersøgelser af Vandrefalken i

Sydgrønland. Vi har studeret mange forhold og indsamlet miljøprøver i mere end 20 år,

og de langsigtede undersøgelser har bl.a. vist:

1. En gradvis forbedring i tykkelsen på falkenes æg (0.19% bedre per år).

1

Det betyder,

at miljøet ganske langsomt bliver mindre belastet med sprøjtegiften DTT, som blev

forbudt over det meste af verden i 1970’erne. Det varer dog flere årtier før skaltyk-

kelsen er tilbage på niveauet fra før DTT blev benyttet, og falkene er stadigt meget

belastet af en lang række andre miljøgifte.

2

2. En række nye ”problemstoffer” – de såkaldte ’bromerede flammehæmmere’ – findes

i falkene i stigende mængde.

3

3. Vandrefalkene i Sydgrønland har både en meget høj ungeproduktion – i gennemsnit

3 unger hos hvert succesfuldt yngleforsøg. De mange unger skal kompensere for en

meget høj dødelighed hos de voksne ynglefugle. Ved at ringmærke de voksne yngle-

fugle, og genfange dem på samme rede år efter år har vi vist at omkring 25% af de

voksne ynglende hunner forsvinder hvert år – den højeste udskiftning for Vandre-

falke noget sted i Verden.

4. De grønlandske Vandrefalke trækker om vinteren til Syd- og Mellemamerika, hvor

de sandsynligvis henter det meste af deres miljøgifte. Om sommeren i Sydgrønland

lever falkene især af småfugle, som bærer meget lidt gifte. En afgiftning af falkene i

sommermånederne er formentlig årsagen til falkebestanden har været sund her,

mens den gik tilbage i store dele af Verden i 1950-1970erne.

5. Selv om det ikke har kunnet påvises med sikkerhed, tyder foreløbige undersøgelser

på at falkene i løbet af 1900-tallet har fået et højere indhold af kviksølv. Det gælder

også ungerne, hvilket viser at belastningen også stammer fra det arktiske miljø.

4

6. Den nyeste opdagelse – som endnu ikke er analyseret i detaljer – er at falkenes yng-

letid ”skrider” så de lægger æg stadigt tidligere. Det er sandsynligvis forårsaget af

klimaændringer.

De fleste af resultaterne er eller bliver offentliggjort i internationale tidsskrifter (se refe-

rencer).

På baggrund af de opnåede resultater er projektet per 2005 omlagt til et mere ”slankt”

og målrettet moniteringsprogram som beskrevet nedenfor.


1.2. Formål

Det primære formål med dette projekt er at indsamle data, som kan belyse igangværen-

de og kommende ændringer i miljøet – både miljøkemiske, klimatiske og landskabs-

mæssige – og disses effekter på Vandrefalken i Sydgrønland.

Projektet bygger videre på den lange data-serie siden 1981, men i et mere systematisk

og mindre ressourcekrævende program. Mange vigtige miljøforhold kan kun måles ved

Citater (1)

Referencer (8)

... The population is conservatively estimated at 500-1000 pairs. In recent years a slight increase in reproduction (not significant) has been noted and not previously occupied territories have been discovered (Falk and Møller, 2012). A similarly slight but steady increase in population density has been reported for peregrine falcons in the Kangerlussuaq area about 700 km to the north (Restani and Mattox, 2000). ...

Levels and trends of toxaphene and chlordane-related pesticides in peregrine falcon eggs from South Greenland

Article

  • Sep 2013

View

Show abstract

Recommendations

Discover more

Project

Eider Ecology

View project

Article

The united states of western Norden

January 1992

Greenland, the Faeroe Islands (both self-governing parts of Denmark) and independent Iceland cannot and have no wish to join the EC due to their almost total dependency on fisheries which they do not want the Europeans to interfere with. According to Sundstein, vice-premier of the Faeroe Islands, Eastern Norden is forgetting about the Faeroese, the Icelanders and the Greenlanders. He concludes ... [Show full abstract]

Read more

Article

A magnetic study of tertiary igneous rocks from Greenland, Baffin Island and Iceland [microform] /


Thesis (Ph. D.)--Memorial University of Newfoundland, 1973. Bibliography: leaves 179-188. Microfilm. s

Read more

Article

The North Greenland Eemian Ice Core Drilling Project (NEEM)

February 2009 · IOP Conference Series Earth and Environmental Science

This article was submitted without an abstract, please refer to the full-text PDF file.

Read more

Article

First record of euendolithic biota from the basal part of Tal Group in Himachal Lesser Himalaya, Ind...

October 2004 · Current Science

Read more

Article

Full-text available

Decreasing intensity of open-ocean convection in the Greenland and Iceland seas

June 2015 · Nature Climate Change

Luft-havoverførsel af varme og ferskvand spiller en afgørende rolle i det globale klimasystem. Dette gælder især for det grønlandske og islandske hav, hvor disse fluxer driver havkonvektion, der bidrager til Danmarksstrædets overløbsvand, den tætteste komponent i den nedre del af Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC). Her viser vi, at havets tilbagetog om vinteren ... [Vis hele abstrakt]

Se fuld teksteller

Opdag efter emneområde


Selskab

Om os

Nyheder

Karrierer

Support

Hjælpecenter

Forretningsløsninger

Annoncering

Rekruttering

© 2008-2022 ResearchGate GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.


Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.