Raptors migration Bourgas, Bulgaria
Rovfugletrækket ved Burgas og Sortehavet i Bulgarien

Birds of prey migration autumn in Burgas on the Black Sea in Bulgaria

Trektellen.org - Migration counts & captues 


                   

Lille skrigeørn ad (Aquila pomarina) med en Bjælkesnog. 

Year2011

2012

2013

2014

2015

2016

2016*

2017

2018

2019

Date16.-25.9

21.-30.9

18.-28.9

14.-30.9

13.-26.9

17.-28.9

14.-30.9

14.-30.9Gyptian Vulture

Neophron percnopterus

Ådselgrib


12

1

2
Griffon Vulture

Gyps fulvus

Gåsegrib

1

1

5

3Golden Eagle

Aquila chrysaëtos

Kongeørn
1

1


Imperial Eagle

Aquila heliaca

Kejserørn

5?

2

1

2

4

3?

7

1-2Steppe Eagle

Aquila rapax

Steppeørn

2

3


1Imperial/Steppe Eagle

A. heliaca/rapax

Kejser/Steppeørn


1

Greater Spotted Eagle

Aquila clanga

Stor skrigeørn

8

9

2

2

1F5

2F-3F

3

4-5Lesser Spotted Eagle

Aquila pomarina   

Lille skrigeørn

6046

16326

33736

46013

27386

27740

28649

13980Greater/lesser S. Eagle

A. clanga/pormarina

Stor/Lille skrigeørn
2

3

1

Booted Eagle 

Hieraaëtus pennatus

Dværgørn

114

49

128

197

466

220

241

193Booted Eagle

Hieraaëtus pennatus

Dværgørn brun mellemfase


1F

Short-toed Eagle

Circaëtus gallicus

Slangeørn

174

359

192

411

650

370

537

385White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla

Havørn

1

4

2

5

9

1

2

1Eagle sp.

Aquila sp.

Ørn sp.6

1Buzzard

Buteo buteo

Musvåge

1835

5783

3628

2098

9759

534


8797Steppe Buzzard

Buteo buteo vulpinus

Steppevåge

4
7

7

6832
Long-legget Buzzard

Buteo rufinus

Ørnevåge

12

21

14

9

29

9

19

18Buzzard sp.

Buteo sp.

Våge sp.
618

14

3004

17

20Red Kite

Milvus milvus

Rød glente

1

3

7

3

2

1

1

1Black Kite

Milvus migrans

Sort glente

14

37

31

34

155

31

92

134Honey Buzzard

Pernis apivorus

Hvepsevåge

78

37

75

60

692

136

594

187Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Rørhøg

198

492

627

496

691

379

707

1345Hen Harrier

Circus cyaneus

Blå kærhøg

2

1

1

3

3


2

2Pallid Harrier

Circus macrourus

Steppehøg

4

12

11

13

23

14

11

34Montagues Harrier

Circus pygargus

Hedehøg

2

1

1

3

16

2

7

14Pallid/Mont. Harrier

C. macrou./pygar.

Steppe/Hedehøg (hep.)

1

6

10

33

28

9

20

34Montagues/Hen Harrier

C. pygargus/cyaneus

Hede/Blå kærhøg1
Goshawk

Accipiter gentilis

Duehøg

1

2

2

1

31Sparrow hawk

Accipiter nisus

Spurvehøg

225

286

508

287

1371

439

318

444Levant Sparrow Hawk

Accipiter brevipes

Balkanhøg

164

45

59

347

463

176

681

140Levant/Sparrow Hawk

A. brevipes/nisus

Balkan/Spurvehøg224
Osprey

Pandion haliaetus

Fiskeørn

18

13

19

21

45

29

83

15Saker

Falco cherrug

Slagfalk

3R

1

4

4

2

2-4+1RF

Lb

2Lanner Falcon

Falco biarmicus

Lannerfalk1
Peregrine Falcon

Falco peregrinus

Vandrefalk

4

5

5

8

6

4

3

8Peregrine Falcon Calidus

Falco peregrinus

Vandrefalk Tundra1
Eleonora Falcon

Falco eleonorae

Eleonorafalk

1

1

1
"Large Falcon"

Falco sp.

Storfalk

1

1

4

2


1

2
Hobby

Falco subbuteo

Lærkefalk

63

16

33

28

52

8

52

80Red-footed Falcon

Falco vespertinus

Aftenfalk

679

1137

1458

741

8683

372

1851

8299Hobby/Red footed falcon

Falco subb./vespert.

Lærke/Aftenfalk

12
1


4
Merlin

Falco columbarius

Dværgfalk
1Kestrel

Falco tinnunculus

Tårnfalk

75

58

40

47

45

29

49

304Lesser kestrel

Falco naumanni

Lille tårnfalk


11

1

1-2

1

Total raptors9.748

24.714

40.614

51.494

50.622

33.529

41.027

White Stork

Ciconia ciconia

Hvid stork

19

52

220

55Black Stork

Ciconia nigra

Sort stork

403

2978

4502

1993Bee-Eater

Merops apiaster

Biæder

530?

*/ = Observations made by the Belgian watchers who observed about 9 hours  daily by W.Point.


Observationer gjort af belgiske

ornitologer ved daglig obs. ved Watchpoint.


Observers from Denmark:


Finn Lund Henriksen

Georg Guldvang

Jørgen Terp Laursen

Jens Kirkeby (2016)

Finn Ennemark (til 2016.

F = fotodocumentation

R = Rast

Webmaster:

Jørgen Terp Laursen

jtl@kirkeugle.dk
Update

1.3.2018


Lille Skrigeørn (Aquila pomarina)


Foto til hjælp!


Fra og med 2016 blev feltbestemmelse af rovfugle m.m. set ved Bourgas i Bulgarien forbedret ved brug af fotodokumentation.


Det giver blandt andet mulighed for at bestemme fugle set på selv stor afstand, som ikke er muligt alene ved hjælpaf kikkert og teleskop.


Ved analyse af billedmateriale kan vi således få et mere præcist billede af  fordeling af arter, alder og hyppighed af bl.a. "vanskelige"

arter som fx. stor og lille skrigeørn.
 

A flock of Lesset Spotted Eagle (Aauila pomarina)

2016Art

Antal fotograferet

Heraf kunne bestemmes til alder og antal
Lille skrigeørn (Aquila pomarina)

149

12 stk 1k, 15 stk 2k, 1 stk 2-3k, 3 stk ad.

Stor skrigeørn (Aquila clanga)

3

1stk 1k, 2 stk alder ukendt.

Skrigeørn sp. A. Pomarina/clanga)

1

Dværgørn (Aquila pennatus) - brun fase

1

En sjælden fase. ca. 1% har denne farvetegning (jf. KMO. "Rovfugle i felten". Det er vores første observation overhovedet af denne brune fase.
Slagfalk (Falco cherrug)

1
1k = 1. kalenderår, 2k = 2. kalenderår etc. Ad = AdultFotograf: Jens Kirkeby (JK),Jørgen Terp Laursen (JTL)

 

Slagfalk (Falco cherrug)


Bemærk denne fugls påfaldende mørke hoved, der ikke er karakteristisk for Slagfalk. Også på undersiden adskiller denne fugl sig fra en normalfarvet Slagfalk. Arten har som regel to-farvet vingeunderside med tydelig kontrast mellem de mørke undervingedækfjer sammenlignet med de lysere hånd- og armsvingfjer - det er til dels aldersbestemt.

Denne fugl er stor, meget bredvinget og har en særdeles fyldig krop (hængemave). Slagfalken sås i øvrigt i selskab med en vandrefalk. Bilederne er taget på lang afstand. Foto:JK.

Saker falcon (Falco cherrug), Burgas Lake 25.9. 2016

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) 1-2k, Vinyards 7 km from Bourgas 18.9. 2016 kl. 15.25. (5 photos).

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) Beach Road 22.9. 2016 kl. 12.20 (2 photos).

Greater Spotted Eagle (Aquila clanga) Vinyard 19.9. 2016 kl. 14.48 (1 foto).

Lesser Spotted Eagle (Aquila pomarina)

Juvenil (1k)

"Note how the brown upperwing-coverts contrast sharply against dark greater coverts and remiges, which is typical for fresh juveniles", Dick Forsman 2016.

Subadult (2-3k)


Newly moulted head and breast.

Subadult (2-3k)

Note large pale yellow spots on the breast and under the wings.Adult (3k+)


Note light iris, spotted variegeted plumage and underwing-coverts are quite dark.

Booted Eagle (Hieraaetus pennatus)

Booted Eagle Brown form 2016. Our first observation at all in Burgas.

Botted Eagle (light form).

https://www. researchgate.net/publication/324170753_Long_term_Changes_in_Autum_ Migration_ of_ Selected_Soaring_Bird_Species_at_Burgas_Bay_Bulgaria Aftenfalk (Falco vespertinus) er en ret almindelig trækfugl, men svinger i antal fra år til år. Burgas-området er den vigtigste træklokalitet for arten i Europa. Foto: JTL.


Bemærk!

Det er ikke alene vejret ved den østlige del af Sortehavet (Burgas-området), der har indflydelse på dagtrækket.

Lige så vigtig er at holde øje med vejrforholdene i Rumænien, Moldova og Ukraine.


2016 bød på ret dårligt trækvejr. Perioden var præget af dage med  vindstille, og andre dage med kraftig vind og regnbyger. Dertil meget svingende temperaturer og generelt køligt sammenlignet med tidligere observationsår. Temperaturen faldt fra 33 grader den 21.9. til 13 grader den 23.9. De skiftende vejrforhold indvirkede helt givet negativt på fugletrækket - også selvom der er tale om  efterårstræk.


Ved sammenligning af vores totaltal med belgiernes jf. tabellen er det vigtigt at inddrage antal observationsdage og antal observations-timer/dag. Belgierne var også flere end os til at opdage fuglene.

Der er tydelig forvirring omkring bestemmelse/notering af våger (hvepsevåge, steppevåge, musvåge, våge sp.). Vi er endnu usikker på, hvor almindelig  steppevågen er på træk ved Bourgas, men det vil blive belyst ved blandt andet  fotos. Fremover bliver fotodokumentation af ikke mindst de sjældnere rovfuglearter et meget vigtigt redskab i sikker artsbestemmelser. 


2016 gjorde sig også bemærket ved, at der blev talt op til 75 fuglefolk på Watch Point.


Rødtoppet fuglekonge og Hætteværling var  nye for os. Kirkeuglen blev fundet på 7 lokaliteter, hvilket er rekord stort antal lokaliteter.

De mange store spurveflokke, der årligt ses i området, er langt langt overvejende spanske spurve i vinterdragt.


Slagfalken har været i svag fremgang i Bulgarien i 2016. Vi så også Slagfalk på vores tur, men det er vanskeligt at få et klart overblik over, hvor mange forskellige fugle, der blev set. Belgierne mente at have set 3 forskellige individer på samme dag fra Watch Point. Vi så Slagfalk ved Strandvejen og en i Vinmarkerne samt en Slagfalk, der blev moppet af en Vandrefalk i omkring en time på bakkedrag nær Burgas-søen. Sidstnævnte  Slagfalk havde en ret usædvanlig fjerdrag - Jens Kirkeby har foto af fuglen, som forhåbentligt blever lagt på denne side.   

Fugletrækket ved Burgas Bay 1979-2003


Trods det imponerende fugletræk, der årligt finder sted ved Bourgas ved den vestlige del af Sortehavet, er der forbavsende nok kun publiceret lidt herom. Nedenstående er den eneste sammenfattende artikel om fugletrækket.   

Her bringes i kort form de vigtige forhold omkring efterårstrækket ved Burgas, der dækker perioden 1979-2003 publiceret i artiklen "The autumn migration of soaring birds at Bourgas Baj, Bulgarie". - Britisk Birds 104. January 2011. 16-17. 


Materialet kan kun delvist sammenlignes med, hvad der efterfølgende er iagttaget af trækkende rovfugle i området. Det skyldes især de nu mere målrettede feltundersøgelser, flere observatører, bedre udstyr og øget koordinering af observationer og valg af flere observationssteder i relation til vejrforhold. Så grund til forsigtighed med fortolkning af materialet!

Artiklens indhold er ikke her fortolket, men blot en sammenstilling af materialet, så det er mere overskueligt for læseren. 


Der er fokuseret især på:


Områdets betydning som europæisk træklokalitet for nogle rovfuglearter.


Statusændringer for rovfuglearter.   
Trend for bestanden af vandfugle og rovfugle ved Burgas Bay 1979-2003.

Status for udviklingen af ynglebestande for samme fuglearter globalt set jf. Bird Life International (2004).

+ increase,   = stable,   - declining about breeding population 1991-2000.
Decrease (aftagende)

Stable (uændretl)

Incrase (tiltagende)
Dalmatian Pelican +

Booted Eagle =

White Pelikan =

Black Stork =

Common Kestrel -

White Stork +

Common Crane +

Red-footed Falcon -

Honey-buzzard =

Black Kite -


Marsh Harrier +

Short-toed Eagle -


Montagus Harrier +

Hen Harrier -


Eurasian Sparrowhawk +

Pallid Harrier -


Levant Sparrowhawk -Common Buzzard +Long-legged Buzzard -Lesser Spotted Eagle -Osprey +Hobby =

Status for rovfugletrækket m.m. ved Burgas Bay 1979-2003

Kilde:  Britisk Birds 104. January 2011. 16-17.   

Kort over Bourgas-området. Foto:JTL

Slangeørn (Ciraetus gallicus) er ret almindelig trækfugl ved Bourgas. Foto: JTL

Landsbyen Kamenar ved bjergene lidt nord for Bourgas 2016. Fourageringsområde for blandt andet Slangeørn, Dværgørn, Slagfalk og Aftenfalk. Foto:JTL.

Art

Hyppighed

Hovedtræk

( ) = maxtræk

Gennemsnit/år og periode

Træk-status

Max./dag/år.

Træk-adfærd

Træk- adfærd

Species


Max. migration

Average          per year/period


Max.day/year

Brod/narrow front


Hvepsevåge

Honey - Buzzards

Almindelig til meget almindelig

11.8.-7.10.

(22.8.-4.9.)


Fremgang

Max./dag 8779 den 4.9. 1996

Max./år 23759 i 1996


Smaltfront trækker

                                   Arten har ofte tre

træk-maksimum.

Trækker meget højt i varmt vejr og krydser da ofte over vand som Bourgas-bugten, Lake Atanasovsko m.m.

Sort glente

Black Kite

Ret

almindelig

20.8.-4.9.


Tilbagegang

Max./dag 202 den 10.9. 1989.

Max./år 804 i 1979


Smalfront trækker.

Antal pr år svinger meget. Trækker ofte sammen med Hvid stork og Hvepsevåge.

Rød glente

Red Kite

Sjælden

Flest i aug.

44 stk 1979-2003


?

Max./år 13 i 1979

Bredfront trækker.


Havørn

White-tailet Eagl

Sjælden


20 stk 1979-2003

?

Max./år 4 i 2003

Bredfront trækker.


e
Ådselgrib Egyptian Vulture

Sjælden

15.9.-21.9


55 stk 1979-2003


?


Smalfront trækker

Muligvis fugle fra den lille nordbulgarske ynglebestand.

Gåsegrib

Griffon Vulture

Sjælden

19.9.-29.9.

(24.8.-21.10).

36 stk 1979-2003

?

Max./år 6 i 1993

?


Slangeørn  Short-toed Eagle

Ret

almindelig 

23.8.-18.10.(24.9.-2.10.)

Genn/år 368 stk

Svag tilbagegang

Max./år 814 i 1981 Max./dag 157 den 2.10. 1981.

Smalfront trækker

45% trækker 24.9.-2.10. Trækker ofte sammen med Sort stork og flere arter rovfugle.

Rørhøg         

Marsh Harrier

Ret alm.- almindelig

1.8.-22.10. (10.9.-18.9.)

Genn/år 551 stk

Fremgang

Max./år1575 i 1993 Max./dag 356 den 10.9. 1989.

Bredfront trækker

31% trækker 10.9.-18.9.

Meget lang trækperiode. "Extra records" 811 den 21.9. 2007. 1077 i perioden 21.9.-30.9. 2007.

Blå kærhøg

Hen Harrier

Fåtallig

22.8.-31.10.


Svag tilbagegang

Max./år 58 i 1979

Bredfront trækker

Trækker jævnt over periodeOvervintrer i Bulgarien.

Steppehøg

Pallid Harrier

Fåtallig


16.8.-13.10.


Genn/år 10 stk

Svag

tilbagegang

Max./år 30 i 1979

Bredfront trækker

Max. i september. Over-

vintrer i Bulgarien.

Hedehøg

Montagu´s Harrier

Fåtallig-

ret

almindelig

17.8.-17.9.

(21.8.-1.9.)


Genn/år 68 stk

Fremgang

Max./år 172 i 1993.

Max./dag 62 den 31.8.2003.

Bredfront trækker


I genn/år bliver 58 bestemt

til Pallid/Montagu´s Harrier.

Duehøg

Northern Goshawk

Fåtallig

September

Genn/år 16 stk

?

Max./år 51 i 1991

Bredfront trækker

Overvintrer i Bulgarien.

Spurvehøg

E. Sparrowhawk

Ret

almindelig

20.8.-31.10.

(1.10.-7.10.)


Stabil

Max./år 835 i 1992.

Max./dag 93 den 26.9. 2003.

Bredfront trækker

Almindelig overvintrende i Bulgarien.

Balkanhøg

Levant Sparrowhawk

Ret

almindelig

21.8.-30.9.


Svag fremgang?

Max./år 457 i 2003.

Max./dag 197 den

18.9. 2003.

Bredfront trækker

Trækker ofte øst for

Bourgas eller følger Sortehavskysten og-så et stykke fra land.

62% trækker 14.9.-24.9. Trækket vanskeligt at kort-lægge pga. forveksling med Spurvehøg. Lavant spurveh. trækker ofte i flokke.

Musvåge

Common Buzzard
Steppevåge

Steppe Buzzard
Ørnevåge

Long-legget Buzzard


indelig?

Fåtallig


Fåtallig


21.8.-31.10.

(28.9.-3.10.)


Flest i okt.

Genn/år 17739 stkGenn/år 16 stk.

Stabil

?


Stabil?


Max./år 31746 i 1990.

Max./dag 11284 den 2.10. 1981.
Max./år 58 i 2003.

Max./dag 5 den 18.9. 2000.


Smalfront trækker

?


Bredfront trækker

37% trækker 28.9.-3.10.

Trækker ofte sammen med

Lille skrigeørn, pelikaner og

Sort stork.


Steppevågens trækforhold 

og hyppighed er dårligt belyst. Se også vores trækskema.
Overvintrer i dele af Bulgarien. Artens levevis er i øvrigt ret dårligt belyst.

Stor skrigeørn

Greater Spotted Eagle

Sjælden -

fåtallig

Flest i okt.

Genn/år 9 stk.

Ukendt

Max./år 41 i 1980. Max./dag 13 den 28.10.1980.

Smalfront trækker

Overvintrer i Bulgarien. Arten kan "gemme sig" under trækket i de mange ubestemte skrigeørne.

Lille skrigeørn

Lesser Spottet Eagle

Meget

almindelig

26.8.-21.10.

Flest i sept.

Genn/år 10030 stk

Fremgang

Max./dag 12928 den 24.9. 1998. Max./år 25786 i 1990. 

Smalfront trækker

   

Vigtigste træklokalitet for arten i Europa

64% trækker 23.9.-2.10.   Årlige svingninger kan skyldes ændringer af trækruter.En stor del af fugle-ne trækker også over Bosporus i Tyr-kiet.

Trækker ofte sammen med Slangeørn, Stor skrigeørn, Musvåge og Sort stork. Overvintrer i Bulgarien.
Ynglebestanden i Europa estimeret til 14000-19000 par.

Dværgørn

Booted Eagle

Fåtallig - ret almindelig

22.8.-2.10.

(11.9. -15.9.)


Genn/år 87 stk

Stabil

Max./år 155 i 1989.

Max./dag 23 den 15.9. 1990.

Smalfront trækker

28% trækker 11.9.-15.9.

Kongeørn

Golden Eagle

Sjælden

Flest i sept.


?

Max./år 6 i 1982.

Max./dag 3 den 21.9. 1996.

?

Overvintrer i Bulgarien.

Høgeørn

Bonelli´s Eagle

Meget

sjælden

1 set i aug., 2 i sept. og

okt.


?

Samlet kun 5 obs. af enlige fugle 1979- 2003.

?

Ses formentligt kun som strejfer fra Balkan-halvøen.

Steppeørn

Steppe Eagle

Meget

sjælden

Totalt 9 fugle

1979-2003.


?

Max./år 4 i 1979.

Smalfront trækker.

9 bestemt til Steppe/Kejserørn i 1982 af totalt 26 S/K-fugle.

Kejserørn

Eastern Imperial Eagle

Sjælden -

fåtallig

11.9.-30.10.


?

Max./år 17 i 1979.

Max./dag 3 den 21.9. 1996.

?


Fiskeørn  Pandion haliaetus


Fåtallig

Flest i sept.

Genn/år 18 stk

Svag fremgang

Max./år 8 i 1983 og 1987.          Max./dag 5 den 26.9. 2002.

 

Bredfront trækkerer

Trækker bl.a. direkte over Bourgas Bay. Trækforløb ret ukendt.

Lille tårnfalk Lesser Kestrel

Meget

sjælden

Total 8 fugle 1979-2003


?

Max./dag 3 hanner 16.10. 1980.

?

1 set i aug., 4 i sept. og 3 i okt.  Forveksles let med Tårnfalk. Meget lille ynglebestand i Nordbulgarien.

Tårnfalk

Common Kestrel

Ret

almindelig

22.8.-27.10. (22.9.-9.10.)

Genn/år 106 stk


Max./år 249 i 1989.

Max,/dag 41den 7.10. 1993.

Bredfront trækker

49% trækker 22.9.-9.10.

Aftenfalk

Red-footed Falcon

Ret almindelig-

almindelig

11.9.-14.10.(22.9.-29.9.)

Genn/år 898 stk

Stabil

Max./år 3077 i 1989.

Max./dag 1392 den 28.9. 1996.

"Extra records": 3673 den 19.9. 2009 (HHS).

Smalfront trækker


Arten trækker ofte sidst på dagen og gerne i forbindelse med regnvejr.

Bourgas er den vigtigste træklokalitet for arten i Europa.

Arten trækker ofte i flokke. Antal trækkende fluktuerer meget. Aftenfalken har den korteste trækperiode af alle almindelig trækkende rovfugle ved Bourgas.

58% trækker 22.9.-29.9.
Ynglebestanden er estimeret til 26000 - 39000 par hvoraf 3304 par i Europa. Langt de fleste par yngler i Rusland. Hovedparten af den store bestand trækker givet langs østkysten af Sortehavet.

Dværgfalk

Merlin

Sjælden -

fåtallig

21.9.-31.10.Flest i okt.

?

?

Max./år 10 i 1980 og 1993.

Max./dag 5 den 15.10. 1980

Bredfront trækker

Arten  overvintrer i Bulgarien.

Lærkefalk

Hobby

Fåtallig -

ret almindelig

26.8.-10.10.

(10.9.-26.9.)Flest i sept.

Genn/år 59 stk

Fremgang

Max./år 120 i 2003.

Max./dag 18 den 25.9. 2003.

Bredfront trækker

53% trækker 10.9.-26.9. Bestemmelsesproblemer mel- lem lærkefalk og aftenfalk.


"Extra records" 35 den 26.9. 2008 (HHS).Eleonorafalk

Eleonora´s Falcon

Meget

sjælden

Ses ikke årligt.Max./ år 4 i 1989.

?

Forekomster ved Bourgas tilskrives strejfer fra Balkan Peninsula.

Slagfalk

Saker Falcon

Sjælden

12.9.-5.10.

Genn/år 8 stk


Max./år 29 i 1979 hvilket er ekstremt.

Bredfront trækker

33% trækker 12.9.-5.10.


Næst bedste år var 12 i 1983 og 2003.


Overvintrer ofte nær vådom-råder som her ved Bourgas.

Vandrefalk

Peregrine Falcon

Sjælden

fåtallig

21.8.-30.10.

Genn/år 6 stk


Max./år 19 i 2003 Max./dag 4 den 25.9. 2003.

Bredfront trækker
Chain observations

 

Kæde- observationer fordelt på 3 observationssteder ved Bourgas, Bulgarien.

22.9. 2016

Observationsposterne ligger omtrent på en nordvest -sydøst linje med ca. 1,5 km mellem posterne.

Vejr: Lidt køligt V styrke 1-2 senere NØ 0-1 drejende til SØ 1. Dvs. en dag med svag vind.

Observationerne sluttede pga. regn.


Alle rovfugle trak SV
1

2


3

Bourgas, Bulgarien  2016


Watch Point

Kl. Ca. 8.50 - 17.30

Strandvejen - Midt

Kl. 11.00 - 14.30

Strandvejen - Beach

Kl. 11.00 - 14.30


People

Belgien

Finn Lund Henriksen

Georg Guldvang

Denmark

Jens Kirkeby

Jørgen Terp Laursen   

Denmark

Almindelig Pelikan

Pelecanus onocrotalus

5149


Ikke noteret

Krøltoppet pelikan

Pelecanus crispus

8Hvid stork

Ciconia ciconia

23Sort stork

Ciconia nigra

1008


122

Skestork

Spoonbill4

Ådselgrib

Egyptian Vulture

1

1


Gåsegrib

Griffon Vulture

1Ørn sp.

Eagle sp.