Jørgen Terp Laursen

Kære læser

Mine naturinteresser spænder vidt.

Særlige interesseområder er ugler, rovfugle, småpattedyr- bl.a.

flagermus og birkemus.

Jeg modtager med stor taknemlighed oplysninger om disse arter. 

 

Du kan kontakte mig på ovenstående mailadresse.

Jørgen Terp Laursen, Brabrand, Danmark.


Jeg har: 

Facebook "Rød glente i Østjylland"

Facebook "Vandrefalk i Østjylland"

Facebook "Flagermus i Danmark"

www.danmarksrovfugle.dk

www.danmarksugler.dk

www.kirkeugle.dk


Ansat på Naturhistorisk Museum som kurateringsassistent.

Formand for Østjysk Biologisk Forening (ØBF), der har hjemsted på

Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk

Et medlemskab af ØBF er gratis og kan ske ved henvendelse til undertegnede.


Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand, jtl@kirkeugle.dk


Hulkamara Mini Wi-Fi  Vejledning.


https://youtu.be/IjM5qyifs3s

Odder (Lutra lutra), Otter

Lille skrigeørn (Aquila pomarina), Lesser Spotted Eagle)

Dværgmus (Micromys minutus), Harvest Mouse

Kirkeugle (Athene noctua) Little Owl

Her gør jeg notater i Spanien 2014.

Slørugle (Tyto alba), Barn Owl

Tårnfalk (Falco tinnunculus), Kestrel

Birkemus (Sicista betulina), Northern Birch Mouse)

Damflagermus (Leuconoe dasycneme), Pond Bat