Rye musefangster
Fangst af småpattedyr i Gl. Rye Engkær september 2019 


Catch of small mammals in Gl. Rye Engkær, Denmark September 2019


Denne vandspidsmus, som er en ret sjælden art i Danmark, blev fanget ved en lignende undersøgelse i området i 2017. 


Eurasian water shrew are quite rare in Denmark. 

Småpattedyrene, som denne halsbåndmus, bliver fanget i fældetype som her vist.


The small mammals, like this Yellow-necked mouse are trapped in the trap type as shown here. 

Kasse nr. Mouse-trap no.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

Alm. spidsmus (Sorex minutus)

1

1

2

1

1

2

2

1

1

Dværgspidsmus (Sorex minutus)


1

2

3

1

Vandspidsmus (Neomys fodiens)


1

Dværgmus (Micromys minutus)


Halsbåndmus (Apodemus flavicollis)

2


Skovmus (Apodemus sylvaticus)


Brun rotte (Rattus norvegicus)


Husmus (Mus musculus)

1

Rødmus (Clethrionomys glareolus)

4

4

2

7

2

1

1

4

2

1

2

1

5

1

3

9

2

1

5

1

2

5

6

2

Mosegris (Arvicola terrestris

Sydmarkmus (Microtus arvalis)

Nordmarkmus (Microtus agrestis)

1

1

2

2

1

1

1

2

Kasse nr. 

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

 I alt  

Alm. spidsmus (Sorex minutus)

2

2

1

1

1

1

1

2

23

Dværgspidsmus (Sorex minutus)


1

8

Vandspidsmus (Neomys fodiens)

1

1

2

5

Dværgmus (Micromys minutus)


Halsbåndmus (Apodemus flavicollis)


1

2

7

13

Skovmus (Apodemus sylvaticus)


Brun rotte (Rattus norvegicus)


Husmus (Nus musculus)

1

Rødmus (Clethrionomys glareolus)

6

1

2

4

3

3

3

3

2

1

101

Mosegris (Arvicola terrestris

Sydmarkmus (Microtus arvalis)

Nordmarkmus (Microtus agrestis)

3

3

2

1

1

21

TOTAL

172

Dværgmus (Micromys minutus) er meget almindelig i Danmark, hvor der er en god græsvegetation. Foto:JTL

18.9. 2019. Musefælderne blev tjekket om formiddagen. Temp. 9 grader, ingen vind, Stille og tør nat. Alle 54 fælder blev tjekket. Kasser, som var tomme bliver ikke nævnt her med kassenr. (9 fangster)

Nr. 1 Alm. spidsmus 1, Nr. 2. Rødmus 1, Nr.16 Nordmarkmus 1, Nr. 24 Dværgspidsmus 1, Nr. 51 Rødmus 1, Nr. 52 Alm. spidsmus 1, Nr. 53 Rødmus 2 og Nr. 54. Alm. spidsmus 1.  

Dagens resultat ikke tilfredsstillende. Årsagen er helt givet, at Sort skovsnegl og især Iberisk skovsnegl går i fælder og æder bl.a. æblestykkerne. Småpattedyr går ikke i fælder, hvor der er skovsnegle.

I 15 musefælder var der Iberisk skovsnegl, i to var der Sort skovsnegl og i en både Iberisk skovsnegl og Sort skovsnegl.


19.9. 2019 Musefælderne blev tjekket om formiddagen. Temp. 7 grader, ingen vind, Stille og tør nat. Alle 54 fælder blev tjekket. Kasser, som var tomme bliver ikke nævnt her med kassenr. (13 fangster).


Nr. 2 Rødmus (stor), Nr. 3 Alm. spidsmus 2 stk., Nr. 18 Rødmus, Nr. 20 Alm. spidsmus, Nr. 24 Dværgspidsmus, Nr. 27 Dværgspidsmus, Nr. 31 Rødmus, Nr. 32 Alm. spidsmus, Nr. 35 Nordmarkmus, Nr. 38 Nordmarkmus (stor), Nr. 44 Alm. spidsmus, Nr. 52 Rødmus,  


20.9. 2019 Musefælderne blev tjekket om formiddagen. Temp. 13 grader, ingen vind, Stille, lidt støvregn og tør nat. Alle 54 fælder blev tjekket. Kasser, som var tomme bliver ikke nævnt her med kassenr. (19 fangster).


Nr. 18 Nordmarkmus, Nr. 20 Alm. spidsmus, Nr. 21 Alm. spidsmus 2, Nr. 25 Rødmus 2, Nr. 28 Rødmus, Nr. 31 Rødmus, Nr. 34 Dværgspidsmus, Nr. 35 Nordmarkmus 2,  Nr. 38 Alm. spidsmus 2, Nr. 40 Rødmus, Nr.45 Vandspidsmus, Nr. 51 Halsbåndmus, Nr. 52 Halsbåndmus, Nr. 54 Halsbåndmus 2. 21.9. 2019 Musefælderne blev tjekket om formiddagen. Temp. 11-17 grader, vindstille tør nat. Alle 54 fælder blev tjekket. Kasser, som var tomme bliver ikke nævnt her med kassenr. (22 fangster).


Nr. 1 Rødmus, Nr. 2 Alm. spidsmus, Nr. 4 Rødmus og Dværgspidsmus, Nr. 16 Rødmus, Nr. 21 Rødmus (stor), Nr. 23 Rødmus, Nr. 24 Alm. spidsmus, Nr. 25 Rødmus 2, Nr. 27 Dværgspidsmus, Nr. 28 Rødmus, Nr 31 Rødmus, Nr. 32 Rødmus, Nr. 34 Nordmarkmus, Nr. 35 Rødmus, Nr. 38 Vandspidsmus, Nr. 40 Nordmarkmus, Nr. 49 Alm. spidsmus, Nr. 51 Rødmus, Nr. 54 Halsbåndmus og Rødmus. 22.9. 2019 Alle 54 musefælder blev tjekket - om formiddagen. Temp. 9-11 grader, vindstille, tørt og morgentåge. Fælder, som var tomme, bliver ikke nævnt her med kassenr. (22 fangster).


Nr. 2 Rødmus, Nr. 4 Rødmus, Nr.5 Rødmus, Nr. 16, Rødmus, Nr. 17 Rødmus, Nr. 21 Rødmus, Nr 22 Vandspidsmus, Nr. 24 Rødmus, Nr. 25 Rødmus, Nr. 30 Rødmus, Nr. 32 Rødmus, Nr. 34 Nordmarkmus, Nr. 35 Rødmus, Nr. 36 Nordmarkmus, Nr. 38 Nordmarkmus, Nr. 40 Alm. spidsmus, Nr. 41 Nordmarkmus, Nr. 44 Rødmus, Nr. 48 Vandspidsmus, Nr. 51 Rødmus, Nr. 52 Rødmus og Nr. 54 Halsbåndmus. 


I dag blev afstand fra musefælde til åben vand målt med henblik på at undersøge arternes mulige præference for vand. 


22.9. 2019. En pudsig oplevelse

Da jeg tømte musefælde nr. 24 og 25 sad en Rødmus i hver af fælderne, der stod med en indbyrdes afstand af ca. 5 meter. Da rødmusene blev sluppet fri, løbe de begge væk og forsvandt ned i samme musehul. Så det var sikkert hr. og fru Rødmus, jeg havde fanget!    


23.9. 2019 Alle 54 musefælder blev tjekket - om formiddagen. Temp. 12 grader, vindstille, tørt og overskyet. Fælder, som var tomme, bliver ikke nævnt her med kassenr. (25 fangster).


Nr. 1 Rødmus, Nr. 2 Rødmus, Nr. 3 Alm spidsmus, Nr. 4 Rødmus, Nr. 5 Rødmus, Nr. 6 Rødmus, Nr. 16 Rødmus, Nr. 20 Rødmus, Nr. 21 Rødmus, Nr. 24 Rødmus, Nr. 25 Rødmus, Nr. 26 Rødmus, Nr. 28 Rødmus, Nr. 29 Rødmus, Nr. 30 Rødmus (unge), Nr. 31 Rødmus (meget stor), Nr. 32 Rødmus (ret lille), Nr. 34 Rødmus, Nr. 35 Rødmus, Nr. 36 Nordmarkmus, Nr. 37 Rødmus, Nr. 38 Rødmus, Nr. 40 Alm. spidsmus og Nr. 54 Halsbåndmus 2.     


24.9. 2019 Alle 54 musefælder blev tjekket midt på dagen. Temp. 14 grader, vindstille, overskyet og støvregn en del af tiden. Fælder, som var tomme, bliver ikke nævnt her med kassenr. (32 fangster).   

Under tømning af fælderne overraskede jeg en 60-70 cm lang Snog. Der blev ligeledes set Rødmus 2 uden for fælderne, grøn frø 1, Butsnudet frø flere og Skovfirben 1. 


Nr. 1 Husmus (Ny art for Engkæret!), Nr. 2 Halsbåndmus (kæmpe stor), Nr. 3 Rødmus, Nr. 4. Rødmus 2, Nr. 5 Alm. spidsmus, Nr. 9 Alm. spidsmus, Nr. 17 Rødmus, Nr. 18 Nordmarkmus, Nr. 19 Rødmus, Nr. 20 Nordmarkmus, Nr. 21 Rødmus, Nr. 24 Rødmus 2, Nr. 25 Rødmus, Nr. 27 Dværgspidsmus, Nr. 28 Rødmus, Nr. 31 Rødmus (unge), Nr. 32 Rødmus 2 (unger), Nr. 33 Nordmarkmus, Nr. 34 Rødmus, Nr. 35 Rødmus 2, Nr. 36 Nordmarkmus, Nr. 38 Rødmus 2,  Nr. 40 Rødmus, Nr. 44 Rødmus, Nr. 46 Dværgspidsmus, Nr. 48 Vandspidsmus, Nr. 52 Halsbåndmus og Nr. 54 Halsbåndmus. 


25.9. 2019 Alle 54 musefælder blev tjekket om formiddagen. Temp. 14 grader, vindstille og overskyet. Fælder, som var tomme, bliver ikke nævnt her med kassenr. (31 fangster).   


Nr. 1 Rødmus 2, Nr. 2 Halsbåndmus (stor), Nr. 3 Rødmus, Nr. 4 Rødmus, Nr. 14 Rødmus, Nr. 15 Nordmarkmus, Nr. 16 Rødmus, Nr. 19 Rødmus, Nr. 20 Nordmarkmus, Nr. 21 Rødmus 2, Nr. 22 Nordmarkmus, Nr. 25 Rødmus 2, Nr. 26 Rødmus, Nr. 27 Rødmus, Nr. 28 Rødmus (unge), Nr. 31 Nordmarkmus (stor), Nr. 32 Rødmus 2 (voksen og unge), Nr. 35 Rødmus, Nr. 36 Rødmus, Nr. 37 Rødmus (unge), Nr. 38 Rødmus (unge), Nr. 40 Rødmus, Nr. 43 Alm. spidsmus, Nr. 44 Rødmus, Nr. 50 Alm. spidsmus, Nr. 51 Rødmus, Nr. 52 Halsbåndmus,        

Tabel-skemaet opdateres løbende.