Rovfugle pr. år Dragsmur

Blå = Dragsmur

Rød = Gjerrild

Rovfugletrækket over Dragsmur fordelt pr. år (2005-2024). 


The raptor migration over Dragsmur, Denmark divided by years 2005-2024.

Dragsmur - Syddjursland (Tangen mellem Mols Bjerge og Helgenæs).


Skemaet opdateres løbende. Se også for detaljer linket

"Rovfugletrækket over Dragsmur". 

Kontakt mig gerne for supplerende oplysninger.  Jørgen Terp Laursen jtl@kirkeugle. dk

Tårnfalken er karakterfugl ved Dragsmur og på Helgenæs.

Dragsmur, Syddjursland
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024


Skrigeørn sp. (Lille?)

Aquila pomarina/clange


1Musvåge

Buteo buteo

173

48

91

324

27

6

41

31

8

13

8

124

200

81

20

333

86

76

404


Fjeldvåge

Buteo lagopus


2

1

1

22


11

4

11Våge sp.

Buteo sp.
3


1Rød glente

Milvus milvus

1

1

3

9


1

1-2

1

3

11

1

8

5

19

17

20

28

18

15


Sort glente

Milvus migrans
1-2

1


21
3


1

2

1Havørn

Haliaeetus albicilla

1

111
1

1

1

2

2-3

2

8

12


Hvepsevåge

Pernis apivorus

15

515

5

11

17

106

144

16

72

47

7

1

16

66

49

6


Rørhøg

Circus aeruginosus

2

4

2

5

11

6

4

2


19

4

6

1

6

12

18

22

16

25


Blå kærhøg

Circus cyaneus


4

3

7

22

7


4

1

1

7


2

2

10


Steppehøg

Circus nacrourus


1

1


Hedehøg

Circus pygargus

Kærhøg sp.

Circus sp.


1

1


Duehøg

Accipiter gentilis


11
Spurvehøg

Accipiter nisus

11

22

20

19

34

8

67

6

7

131

4

32

55

65

195

57

101

57

98


Fiskeørn

Pandion haliaetus


1


7

2

1

2

3


11

2

9

1

7

26

10

6

5

16


Vandrefalk

Falco peregrinus

1

1

1

4

3


13


3

1


5

1

1

4

1


Lærkefalk

Falco subbuteo


18

2

5

6


30

2

9

15


18

8

12

4

1

13

3

10


Dværgfalk

Falco columbarius


7

4

7

8

3

10

5

3

16

5

14

5

5

13

10

13

8

7


Aftenfalk

Falco vespertinus


1
1


1

1
Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinus

5

2Tårnfalk

Falco tinnunculus

1

11

6


13

4

12

4

4

74

3

39

12

25

52

33

39

49

70
I alt


191

122

130

390

630

36

182

77

142

447

43

331

338

227

356

503

388

302

675Kilde primært Dofbasen
Største dagsantal fordelt på rovfuglearter i perioden 2005-2021


Her er angivet antal, dato og observatør-initialer (se evt. tabel over navne). Artslisten vil løbende blive opdateret. For mere information se link "Rovfugletrækket over Dragsmur" på www.vandrefalke.dk. Kommentarer modtaget gerne. 


Max. obs./dag

Dragsmur, Syddjursland

Kilde: 

Primært Dofbasen


TjekAntal

Dato 

Observatør

BemærkningerMusvåge

Buteo buteo

220

2.5. 2008

MDDH

Fjeldvåge

Buteo lagopus

1Max. 1/dag - fl. obs.

Våge sp.

Buteo sp.

3

20.5. 2012

OL


Rød glente

Milvus milvus

4

31.3. 2017 

FHN

Sort glente

Milvus migrans

2

19.4. 2018

ESB


Havørn

Haliaeetus albicilla

2

7.4. 2019

JTL

Trak sammen NNV

Hvepsevåge

Pernis apivorus

513

17.5. 2009

MDDH+KO

Rørhøg

Circus aeruginosus

5

15.7. 2009  

MDDH+KO

Blå kærhøg

Circus cyaneus

4

26.4. 2014

CB

Steppehøg

Circus nacrourus

1 Max.1/dag - fl. obs.

Hedehøg

Circus pygargus

Kærhøg sp.

Circus sp.

Duehøg

Accipiter gentilis

1

2.4. 2018

KM


Spurvehøg

Accipiter nisus

77

26.4. 2014

CB+HS

69 N 22.4. 2019. ESB.

Fiskeørn

Pandion haliaetus

9

15.4. 2019

KKC


Vandrefalk

Falco peregrinus

2

23.4. 2019

FHN+JTL


Lærkefalk

Falco subbuteo

13

8.5. 2011

CB


Dværgfalk

Falco columbarius

8

26.4. 2014

CB


Aftenfalk

Falco vespertinus

1Max. 1/dag - fl. obs.

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinus

5

6.6. 2021

JTL


Tårnfalk

Falco tinnunculus

27

26.4. 2014  

CB


Navn 

Latin

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Total

Bedste trækdag i foråret                                                        tjek

Bemærkninger

2012

Musvåge

Buteo buteo29

2


31


Fra Dofbasen

Fjeldvåge

Buteo lagopus22

30.4. 2 N Dagsrekord for Dragsmur. JPL.

Fra Dofbasen

Våge sp.

Buteo sp.
3


3

OF.

Fra Dofbasen

Rød glente

Milvus milvus
1


1

Dertil 1 R. OL.

Fra Dofbasen

Sort glente

Milvus migransIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Havørn

Haliaeetus albicilla11

30.4. En imm. indtrækkende fra Ebeltoft Vig.

Fra Dofbasen

Hvepsevåge

Pernis apivorus
17


17

20.5. 9 N OL.  1010, 2 stk. 1025, 1 stk. 1035, 1 stk. 1050, M 1100, M 1215, 1 stk. 1310, FM 1315. Obs.tid 10.10.-13.15.

Fra Dofbasen

Rørhøg

Circus aeruginosus1

1


2

Et ynglepar ved Vænge Sø.

Fra Dofbasen

Blå kærhøg

Circus cyaneusIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Steppehøg

Circus nacrourusIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Hedehøg

Circus pygargusIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Kærhøg sp.

Circus sp.Ingen observationer af arten

Fra Dofbasen

Duehøg

Accipiter gentilisIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Spurvehøg

Accipiter nisus4

2


6


Fra Dofbasen

Fiskeørn

Pandion haliaetus33


Fra Dofbasen

Vandrefalk

Falco peregrinusIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Lærkefalk

Falco subbuteo
2


2


Fra Dofbasen

Dværgfalk

Falco columbarius2

3


5

29.4. 2 N CB. 10.33 og 11.02. Obs.tid 9.45-13.45

Fra Dofbasen

Aftenfalk

Falco vespertinusIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Lærke-/Aftenfalk

F. subbuteo/vespertinusIngen observationer af arten

Fra Dofbasen

Tårnfalk

Falco tinnunculus3

1


4

Trak NV.

Fra Dofbasen

I alt77