Ilderen i Østjylland
Ilderen (Mustela putorius) i Østjylland


Otter (Mustela putorius) in East Jutland, Denmark

Ilderen kan træffes ved brændestabler og ved gamle væltede træstammer. Foto: JTL

Ilderen er formentligt en overset art, men regnes dog for at være ret almindelig i Danmark, hvor den især træffes i naturområder med skov, krat, vandløb og søer, men kan også bo nær bebyggelse eksempelvis ved gårde. 


Arten er især aktiv i skumringen og om natten.


Føden er meget alsidig  og består af padder og småpattedyr, men er også set på jagt i hønsegårde.


Ilderen kan selv grave et bo, men vælger ofte forskellige former af hulheder som levested. Det kan være under gulve, i udhuse, i stensamlinger og mellem             trærødder.


Det må antages, at Ilder og Mink konkurrerer om leve-stederne.


ildere  blev tidligere fanget i fælder, men i dag er den  fredet, men må reguleres, hvis den gør påviselig skade.
 

Det er meget sjældent at se Ilder i dagslys og tillige videofilme den.  Mange feltture er gået forud for denne optagelse.


Tryk to gange på filmen og se den i fuld størrelse.


Salten Å marts 2019. JTL

Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.