Vandrefalken

Det er verdens mest udbredte fugleart.Det er den hurtigste fugl i Verden målt på styrtdyk - mere end 300 km/t.Vandrefalken har i USA ynglet i en redekasse i 120 meters højde. Næppe nogen anden fugleart har ynglet så  højt oppe i en redekasse.

Vandrefalken har tre verdensrekorder


Peregrine has three world records
Vandrefalken er en af verdens mest fascinerende fuglearter. Med sin elegance, hurtighed og evne til at nedlægge byttedyr, der er større end den selv, kan man ikke andet end imponeres. Jagtteknikken er sublim, hvilket kan iagttaget på Aarhus Havn.


 

En vandrefalkekasse skal være placeret i mindst 20 meters højde.

Fakta

Parringstid: Ult. marts - maj

Vingefang:         95-115 cm

Længde han:            40 cm

Længde hun:            46 cm

Vægt han:          600-750 g

Vægt hun:        900-1300 g

Ynglealder:                  2 år

Kuldstørrelse:         3-4 æg

Antal kuld:                        1

Rugetid:           29-32 dage

Ungetid:           35-42 dage

Rugefordeling:Begge ruger

Alder:                Op til 20 år

Bytte max. vægt:         1 kg

Foretrækker duer.

Daglig fødebehov er ca. 600 g. svarende til to tamduer i "normal størrelse" dvs.ca. 300 g.