Rød glente i Østjylland

Rød glente i Østjylland

Alle ynglefund eller mulige ynglefund af Rød glente i Østjylland modtages meget gerne. Kontakt JTL..
Aldersfordeling af Rød glente i Østjylland 2020.


Benth Micro Lange har foretaget et meget stort arbejde med kortlægning af aldersfordeling af Rød glente set i relation til dato hente på Facebook-gruppen "Rød glente i Østjylland". 

Her er vedhæftet diagram for aldersfordeling i % af Rød glente i Østjylland i 10-dages perioder.

 I Europa er der er lavet en del undersøgelser omkring Rød glentens ynglebiologi og adfærd, men næppe en som denne, hvor artens adfærd er kortlagt i perioden juli-december. Så det er formentligt et unikt projekt, vi her er vidne til. 

Der er 127 aldersbestemte glenter fra vores Facebookgruppe ”Rød glente i Østjylland”. Resultaterne viser, at fra midten af juli til slutningen af august er ungerne ude at flyve. I slutningen af september stiger antallet af 1K-fugle (fugle der er født i 2020). BML skriver: ”Dette kan måske være gennemtræk af 1K-fugle fra Nordjylland”. 1K fugle ses ikke efter midten (20.10.) oktober. 

(Der er pt.(dec. 2020) ca. 300 overnattende røde glenter fordelt på 4 pladser på Sjælland jf. BML.

BMLs undersøgelse kommer meget passende med den europæiske kortlægning af overnattende glenter, som også Danmark vil bidrage til. Projektet finder sted i primo januar 2021. Mere herom senere.  

 

 


Overnatning af Rød glente i Østjylland 2020. Undersøgelsen lavet af Bjarne Hove-Jensen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------ØBF-projekter


Projekt Vandrefalk (Falco peregrinus) på Aarhus Havn - 2 redekasser


Projekt Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) på Aarhus Havn - 10 redekasser


Projekt Perleugle (Aegolius funereus) i Midtjylland - 37 redekasser


Fra projekt-områderne ønskes oplysninger om


 vandrefalk - husrødstjert - perleugle 
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.