Build a Bat Hause

Vandflagermus (Myotis daubentoni)

Build a Bat Hause in Denmark

Step by step

Byg en stor flagermuskasse med 6-7 rum.


Du kan anvende 16 mm vandfast krydsfinerplade. Den indvendige side af kassen må ikke males. Husk at lime skillerumspladerne, som kan laves af 4 mm krydsfinerplader. Afstand mellem skillerum 1,7 - 2,0 cm. Husk skråt tag. Fronten af flagermuskassen skal vende i sydlig retning - aldrig mod vest. Der skal være et frirum på 3-4 meter omkring kassen. Det er optimalt at placere flagermuskassen nært et  vådområde.

  Nærværende flagermuskasser blev opstillet på en lokalitet i Midtjylland i 2018. Ugen efter var de beboet med op til 11 flagermus (Dværgflagermus og vandflagermus). 

Ved opsætning af en ekskrement-kasse under flagermuskassen, kan du ved at tælle ekskrementerne "tjekke" besøgsfrekvensen uden at genere flagermusene. 

Den færdige flagermuskasse vejer ca.19 kg.

Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.