Havnearbejdernes hus Århus Østhavn.

Den 26.2. 2019 blev jeg af en lokal havnearbejder gjort opmærksom på, at deres hus ville blive fjernet i juni 2019. Dette  skulle ske i forbindelse   etablering af vejanlæg til det nye færgested på Østhavnen. Jeg besluttede derfor straks at fotografere huset og nogle af dets inventar. Dermed kunne man sikre et stykke historie ikke går helt tabt.

På postkassen på havnearbejdernes hus i nr. 6 B kan man læse, at det er Havnearbejdernes klub, losseklub og idrætsforening. Alt samlet i det lille hus på Århus Østhavn. Så havnearbejderne er beskedne folk.

Jeg hører gerne fra folk, der kan bidrage med yderligere oplysninger om "havnehuset". Kontakt Jørgen Terp Laursen.   


 

                Havnearbejdernes hus på Århus Østhavn                           

                                                                                                                                                                                                                                   

Sanglærken yngler på arealet ved Havnearbejder-huset, som et af de sidste steder på østhavnen.