Hvidvinget måge

Fugle fra Aarhus Havn


Birds from the Port of Aarhus

Hvidvinget måge er en sjælden vintergæst i Danmark, der især ses i Nord- og Vestjyllands kystområder.


Iceland Gull is a rare winter visitor in Denmark, where most seen in the northern and western coastal areas.

This bird was seen at the Port of Aarhus in January 2012.