Odder
Odderen i Østjylland


Otter (Lutra lutra) in East Jutland, Denmark

Alle oplysninger af odder registreret i Østjylland modtaget

meget gerne.


Send ind! Send ind! 

Et muligt odderbo set ved vandløb på Østdjursland 28.3. 2008. Ved hullet blev der set flere ekskrementer og fodspor fra odder.

Overvågning af odderbestanden i Århus Ådal vil kunne følges på dette link, når undersøgelsen er af sluttet.

Vi efterlyser blandt andet observationer af Odder set ved kysterne i Østjylland. Skriv gerne til mig JTL:

Odder, Kolindsund. Foto: Flemming Hørsted.

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.