Flagermus i Østjylland


Flagermus konsulent


Flagermus i Østjylland

Bats in churches etc. in East Jutland, Denmark


Konsulentarbejde vedrørende flagermus


Kommuner

Undertegnede udfører konsulentarbejde vedrørende registrering af flagermus - det kan være i forbindelse planer om etablering af vindmøller, vejanlæg o.a.


Det kan også vedrøre den lovpligtige eftersøgning af flagermus i bygninger, der skal renoveres eller nedrives. Herunder flytning af flagermuskolonier. 


Private

Det kan også være for private, der ønsker at kende mere til flagermus på deres jordarealer, i bygninger o.a.


Kasted Kirke vest for Aarhus 2016.

Vandflagermus (Myotis daubentoni).

Arten er ret almindelig i Østjylland. 

Efterlysning!


Alle oplysninger af flagermus modtaget meget gerne. Du er også velkommen til at sende mig døde flagermus enten til min privatadresse eller til Naturhistorisk Museum i Århus mærket "Jørgen Terp Laursen".

Undersøgelser af flagermus i Østjyske kirker m.m. vil kunne følges på dette link.