Aarhus Havn Pattedyr

See the list of mammals species seen at the port of Aarhus at the bottom of the page

Pattedyr fra Aarhus Havn


Se pattedyr-liste nederst på siden for Århus Havn


Mammals from the Port of Aarhus

See the list of mammals species seen at the port of Aarhus at the bottum of the page.

Spættet sæl (Phoca vitulina) ses jævnligt i havneområdet og følger ofte efter sild og makrel, når de trækker ind i havnebassinerne.

Ræven (Vulpes vulpes) er i fortsat fremgang, som især skyldes en god tilpasning til natur- og kulturændringer. I dag træffer vi den i mange byområder og endnu på Aarhus Havn. Her er arten også meget sårbar i den tætte trafik.
Haren var tidligere ret almindelig på Aarhus Havn,

men færre græsningsarealer har gjort arten ret sjælden.

Sort rotte (Rattus rattus) er en af Danmarks sjældneste

pattedyr. Arten kom tidligere via skibe fra især Østen.

I modsætning til den brune rotte træffes sort rotte især højt

oppe i bygninger fx i kornsiloer.


Black rat is very rare in Denmark, but was previously seen

at Aarhus Harbour.


 
Brun rotte (Rattus norgegicus) var tidligere almindelig i hele

havneområdet. På grund af bekæmpelse med rottegift og

renovering, fjernelse af affald o.a. er arten reduceret meget i

antal.

Nordmarkmusen (Microtus agrestis) har tidligere været almindelig på Aarhus Havn,  hvor den er fundet i større antal i gylp fra tårnfalk.

Tilbagegangen  af  brak- og græsarealer, har  stor indflydelse på bestanden af nordmarkmus.

Almindelig delfin (Delphinus Delphis)


Fotografen, Mikkel Arildskov skriver: "Delfinen var blevet spottet flere gange og hver gang gik det hurtigt med at få delt lokationen på biologi-studiet. Jeg var så heldig at have mulighed for at se den en af de sidste gange den blev observeret, og få nogle billeder i aftensolen. Billederne er taget den 24. maj 2016 lidt inden solnedgang, hvor delfinen jagede fisk inde i havnebassinet igennem lang tid den aften".
Du er meget velkommen til at bidrage med oplysninger om patterdyr o.a. fra havneområdet.


Pattedyr observationer (Mammals)

Flagermus sp. (bats). Sjælden. Ingen artsbett.emt

Hare (Lepus capensis). Fåtallig - sjælden. I stor tilbagegang. Max antal 7 d. 23.4. 2011.

Nordmarkmus (Microtus agrestis). Fåtallig - sjælden. Stor tilbagegang?

Sort rotte (Rattus rattus). Uddød. Enkelte ældre fund gjort i silo i den store DLG-bygning.

Brun rotte (Rattus norvegicus). Almindelig. Rottefælder opstillet mange steder.

Ræv (Vulpes vulpes). Ret sjælden. Ynglede under byggeaffald på østhavnen i 2014 og ynglende i sandskrænt i 2016 og 2017.. 

Husmår (Martes foina). Fåtallig? Spor fundet i tårn hvor vandrefalkekasse er opsat, men ellers kun ét fund den 19.1. 2003.

Tamkat (Felis catus). Sjælden. Arten undgår tilsyneladender havneområder!


Spættet sæl (Phoca vitulina). Tidligere ret sjælden - nu i fremgang.

Gråsæl (Halichoerus grypus)? To observationer er angivet, men ikke beskrevet.

Marsvin (Phocoena phocoena). Ses årligt og ofte enkeltvis - enkelte år hun set med unge. Max. antal 8 stk. den 3. 4. 2008.


Pukkelhval (Megaptera novaeangliae). 2 observationer i 1995.

Øresvin (Tursiops truncatus). En fanget ved Aarhus 11.6. 1942.

Vågehval (Balaenoptera acutorostrata). En observation ved Arhus Havn 2002.

Almindelig delfin (Delphinus Delphis) En observation af Mikkel Arildskov, 24.5. 2016.


 

De store bebyggeprojekter på havnen i de senere år har reduceret de grønne arealer betydeligt. Det betyder, at stort set alle de landlevende pattedyrarter og fugle er i markant tilbagegang.