Føde

Fødevalg hos vandrefalk på Aarhus Havn

Feeding Options for peregrine falcons at the Port of Aarhus.We have seen peregrine falcon take 9 pigeons and possibly a seagull.


Vandrefalkens primære føde på Aarhus Havn er sandsynligvis tamduer.

       

I 9 tilfælde er vandrefalk set enten fange eller fortære tamduer og i ét tilfælde muligvis en måge.             Dertil kommer de mange gange, hvor den uden held er set jage duer.


Fotografiet viser, hvor vandrefalken har sit primære jagtområde på havnen. Midt i billedet ses et mørkt område på det højeste tag. Det er her, duerne oftest raster i større antal og det er her man har størst chance for at se vandrefalk på hele Aarhus Havn.

 

              Fakta


Vingelængde:    95-115 cm

Længde han:            40 cm

Længde hun:            46 cm

Vægt han:          600-750 g

Vægt hun:        900-1300 g

Ynglealder:                  2 år

Kuldstørrelse:         3-4 æg

Antal kuld:                        1

Rugetid:           29-32 dage

Ungetid:           35-42 dage


Bytte max. vægt:        1 kg