bird flu in peregrine falcon


Vandrefalk (Peregrine Falcon)

Bird Flu in Peregrine Falcon in Europe


Denmark and Germany have lost the most peregrine falcons to bird flu.


20 peregrine falcons have died in Europe due to bird flu. Update 4.3. 2021.


Distributed: Sweden 1, Denmark 6, United Kindom 1, Ireland 3, Northern Ireland 1, Germany 7 and Spain 1. 


Source: Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Europe.Alle oplysninger og fotos af vandrefalk registreret i yngletiden Østjylland modtaget meget gerne.


 

 

Danmark og Tyskland har mistet flest vandrefalke til fugleinfluenzaen.

20 vandrefalke er døde i Europa pga. fugleinfluenza. Update 4.3. 2021.


I det seneste årti har den danske vandrefalkebestand været i fremgang efter arten genindvandrede i 2001. I 2020 ynglede 17 par i Danmark. Men nu er bestanden måske truet fra en uventet kant – fugleinfluenza. 

Vandrefalken lever især af større fuglearter og vil ofte tage svage og svækkede fugle. Arten er som sådan særlig sårbar over for smitte af fx fugleinfluenza, som koster den livet.

På det seneste har vi flere eksempler på dødfund af vandrefalke i Danmark som i hvert fald i ét tilfælde skyldes fugleinfluenza, Det drejer sig om en han fundet død i Saxkøbing på Lolland. Vandrefalken på Lolland havde den alvorlig fugleinfluenzatype H5N5.

En vandrefalk han, som har været en del af yngleparret på Nordjyllandsværet er fundet død marts 2021 og indsendt til undersøgelse. Hunnen fra parret forsvandt omtrent på samme tid, hvor hannen blev fundet.  Ca. 4.3. 2021 blev ligeledes en gammel han fundet syg og senere død i Brønderslev. 

I efteråret 2020 forsvandt den gamle han, der var en del af yngleparret på Aarhus Havn i 2020, og som havde holdt til her siden 2016. Nu, marts 2021, ses kun hunnen ved redekassen. For øjeblikket har vi kendskab til tre vandrefalkehunner ved redekasser i Østjylland, men ingen hanner.

I skrivende stund kan vi kun forvente et ynglepar af vandrefalk i år i Jylland – nemlig parret på Vejle Havn.

 

Vandrefalkene er trofaste

Vandrefalkepar holder sammen for livet, hvor stort set kun døden skiller dem. Ved overvågning af eksempelvis de danske vandrefalkepar er det muligt at følge livet på og omkring redestedet og se, om en af falkene pludselig uventet forlader ynglepladsen. Det er det, vi blandt andet gør i ”Projekt Vandrefalk i Østjylland” www.vandrefalke.dk

Set i internationalt perspektiv, kan vi ikke udelukke, at fugleinfluenza måske er langt mere udbredt i Danmark blandt vandrefalke og andre fuglearter end hidtil antaget.  

 

Vandrefalke er ramt af fugleinfluenza i mindst 6 europæiske lande.

En noget grotesk situation, men alligevel tankevækkende. En svensk vandrefalk, der kolliderede med en cyklist, blev aflivet. Efterfølgende undersøgelse viste, at den havde fugleinfluenza.

I følge ZEIT ONLINE, AFP: ”I Slesvig-Holsten Vadehav har miljøforkæmpere fundet 8.000 døde vilde fugle. Dyrene var angiveligt syge af fugleinfluenza, som ministeriet for miljø og landbrug meddelte i Kiel. Ifølge miljøbeskyttelsesorganisationen WWF når udbruddet af fugleinfluenza i Vadehavet nu hidtil usete dimensioner”. Samme kilde nævner, at også havørn og vandrefalk er ramt af fugleinfluenza, der fortsætter med at sprede sig langs kysten. Vi kan frygte, at nogle af de danske vandrefalke overvintrer i Vadehavsregionen og er dermed udsat for stor smitterisiko.


Påfaldende er der tilsyneladende kun fundet hanfarvede vandrefalke ramt af fugleinfluenza. Ligeledes usædvanlig, af vandrefalkene er fundet inden for en relativ kort tidsperiode (ult. 2020-primo 2021). Så smitten af vandrefalke er måske først lige begyndt.

Fortsætter denne udvikling kan vi frygte at fugleinfluenzaen vil påvirke den europæiske bestand af vandrefalke.

Central registrering

26 lande indgår i en fælles europæisk registrering af fugle ramt af fugleinfluenza. Mht. vandrefalk har jeg udarbejdet tabel 1. Ikke alle danske fund har jeg kunnet verificere. Det ses tydeligt at især vandrefalke i Nordeuropa er ramt af fugleinfluenza.

Kilde: Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Europe. Update 4.3. 2021.

 

 

 

 

 

 

 

European countries where bird flu has been detected in peregrine falcons (Falco Peregrines). 26 countries are part of a joint registration of birds diagnosed with bird flu.

Update 4.3. 2021.

Source: Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI) in Europe.

 

Brug for hjælp

Det er særdeles vigtigt, at myndighederne tager fugleinfluenza-problematikken særdeles alvorligt og giver anviser på, hvordan vi kan bekæmpe den livstruende situation for fuglene.

Indsendelse af fugle til undersøgelse for eksempelvis fugleinfluenza kan ske via Naturstyrelsen. Jørgen Terp Laursen modtager også gerne oplysninger om vandrefalke – også dødfund.  jtl@kirkeugle.dk.

Kilde: https://www.izsvenezie.com/reference-laboratories/avian-influenza-newcastle-disease/europe-update/

På denne side kan du finde information om den epidemiologiske situation og de bestemmelser, der er vedtaget af de kompetente myndigheder under nødsituationer i aviær influenza (AI) i Europa relateret til højpatogene vira (HPAI) og lavpatogene vira (LPAI).

 

Byttedyr fra Vandrefalk i Øst-vandrefalkekassen, Århus Havn – ung hættemåge.

 


 

 

 

 

 

 

 

 


Fugleinfluenzaen hærger i Danmark: Flere end 200 vilde fugle er påvist døde af fugleinfluenza på fire måneder

ONSDAG 10. MARTS 2021. DOF.


ONSDAG 10. MARTS 2021

Den meget smitsomme fugleinfluenza H5N8 har bredt sig til vilde fugle over hele Danmark. Det er gået særligt hårdt ud over vandrefalken, men også svaner og gæs er bukket under i foruroligende antal. Til gengæld er bestanden af danske havørne tilsyneladende gået næsten fri af virussygdommen. Den aktuelle fugleinfluenza er indtil nu påvist i 206 vilde fugle, der er fundet døde siden slutningen af oktober 2020. Udover H5N8 er der også påvist enkelte tilfælde med beslægtede virus af subtyperne H5N5 og H5N3.

af Jan Skriver

Vandrefalkene er især hårdt ramt af det aktuelle udbrud af fugleinfluenza. Her er tre vandrefalke (foto af udstoppede/døde vandrefalke) fra henholdsvis Biersted, Øster Hurup og Limfjorden ved Staun, der alle er mistænkt for at være døde eller svækkede af den smitsomme fugleinfluenza. Foto: Julie Andrea Skriver Andersen, Søster Broholm, Ingrid Henneke.

Aldrig tidligere er der konstateret så massivt et udbrud af fugleinfluenza i den danske fuglefauna, som det har været tilfældet de seneste godt fire måneder.

Og det vælter bogstaveligt talt fortsat ind med døde fugle til analyse på Københavns Universitet, som obducerer fuglene, og udtager prøver, der analyseres på Statens Serum Institut (SSI).

Det er Fødevarestyrelsen, der modtager indberetningerne fra borgerne om fund af døde, vilde fugle og udvælger de fugle, der skal tjekkes for fugleinfluenza.

- Situationen er alvorlig, og vi modtager i øjeblikket døde fugle fra det meste af landet. Da vi i 2006 havde et tilsvarende udbrud af højpatogen fugleinfluenza, blev 44 vilde fugle påvist at være døde af virussygdommen i den danske natur, siger Charlotte Kristiane Hjulsager, der er seniorforsker i virologi på Statens Serum Institut (SSI).

- Til sammenligning har vi siden 30. oktober 2020 til i dag påvist fugleinfluenza i 206 vilde fugle, som er fundet døde i naturen. Den aktuelle fugleinfluenzavirus ser ud til at spredes meget hurtigt i vilde fuglebestande og give en høj dødelighed blandt de smittede, siger hun.

Sandsynligvis tusindvis af døde fugle

I DOF BirdLife vurderer man, at der ud over de konstaterede tilfælde er et stort mørketal.

- Vi har modtaget indberetninger om flere tusinde døde fugle siden efteråret og en stor del af de døde gæs, svaner og rovfugle vurderes med stor sandsynlighed at være døde af fugleinfluenza, siger biolog Knud Flensted fra DOF BirdLife.

DOF henviser folk til at indberette de døde fugle via appen FugleinfluenzaTip, men en stor del af indberetningerne bliver ikke fulgt op af myndighederne, hvis der allerede er konstateret fugleinfluenza i det pågældende område. Dertil kommer de fugle, der ikke bliver fundet og indberettet.

Derfor vurderer DOF BirdLife, at omfanget af influenzaudbruddet blandt vilde fugle omfatter tusindvis af døde fugle.


Den aktuelle fugleinfluenza går tilsyneladende særligt hårdt ud over vandrefalken, hvis ynglebestand i Danmark kun tæller en snes par. Siden det sene efterår 2020 er der påvist døde vandrefalke i Guldborgsund, Svendborg, Slagelse, på Fanø, i Jammerbugt Kommune og ved Horsens.

Og de senere uger er der i Nordjylland fundet tre døde vandrefalke, der er under mistanke for at være bukket under på grund af virussygdommen. Desuden er der set eksempler på svækkede fugle, hvor indicierne peger i retning af fugleinfluenza.

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.