Pattedyr på Småøer


Artsliste over danske pattedyr, som kan træffes på danske småøer.


Pindsvin

Alm. Spidsmus

Dværgspidsmus

Vandspidsmus

Muldvarp

Flagermus 17 arter i Danmark.

Fund af døde flagermus modtages gerne i plastpose.

Vildkanin

Hare

Egern


Dværgmus

Halsbåndmus

Skovmus

Brandmus

Brun rotte

Husmus

Rødmus

Mosegris (Vandrotte)

Sydmarkmus

Nordmarkmus


Ræv

Mårhund

Lækat (Hermelin)

Brud

Mink

Ilder

Husmår

Grævling

Odder

Spættet sæl

Gråsæl


Krondyr

Dådyr

Sika

Rådyr


Sjældne danske pattedyr


Hasselmus

Sort rotte

Bisamrotte

Birkemus

Ulv

Vaskebjørn

Skovmår

Vildsvin


 

På billederne ser du: Dværgmus, Odder, Birkemus (Brandmusen, der er fundet på nogle småøer, har også en sort rygstribe), Ilder og Ræv.

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.