Husrødstjert

Black Redstart (Phoenicurus ochruros) breeds in small numbers in many port areas in Denmark - nesting 5-8 pairs at Aarhus Harbour. 

Husrødstjerten yngler fåtalligt i mange havneområder i Danmark. Der yngler 5-8 par på Aarhus Havn.


Husrødstjert. Redekasse nr. 2.

Redekasser til Husrødstjert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Nestbox for Black Redstart      

Den 11.2. 2019 blev den første redekasse til Husrødstjert opsat på Århus Østhavn. Redekasse nr. 1.


I Danmark yngler Husrødstjert typisk i kystnære områder og især på havnearealer, men også ved byggemarkeder, trælasthandler og i fabriksområder. Sjældent ved gårde, som ellers er kendt og almindelig i Sydeuropa.


Vi har meget lidt erfaring med Husrødstjert ynglende i redekasser i Danmark, og kender eksempelvis ikke til foretrukne hulstørrelser.

Jeg har her lavet flere modeller, men bevaret kassemål.

De fleste kasser er med let skråt tag.

Bagside 34 cm høj.

Forside 30 cm høj.

Bredde x Dybde 16-17 cm.

Mindste og største huldiameter 32 mm - 65 mm.

Tagpap på taget forlænger kassens levetid.Jeg har set Husrødstjert anlægge deres reder i 1-8  meters højde. Rederne har være anbragt mellem murbrokker og store sten samt i sprækker ved bygninger og på bjælker i en tømrerværksteder og i en udluftningskanal. 


Jeg vil anbefale at placere redekasser i mindst 2,5 meters højde og gerne så åbningen ikke peger mod vest. 


Det kunne være spændende at høre fra folk, der vil  lave et kasseprojekt for Husrødstjert. 

 

Nest box for Black Redstart (Phoenicurus ochruros). Trials with various nesting holes.

Husrødstjert. Redekasse nr. 3.