Nattergal i Østjylland

Nattergal (Luscinia luscinia) I Østjylland

Population of nightingale at Brabrand lake, Denmark

Denne undersøgelse er foretaget af Peter, Peck, Brabrand (1999-2020). Næsten årligt er bestanden optalt ved et natbesøg i maj måned. Resultaterne viser umiddelbart en bestandstilbagegang, men optællingerne kan være påvirket af især de vejrmæssige forhold.


Brabrand Sø ligger nær Aarhus i Aarhus Ådal og har et vandareal på 154 ha. Græsning og reduktion af pilekrat ved søen kan være en mulig årsag til bestandsudviklingen, men skal formentligt også ses i et globalt perspektiv.   

 


 

Nattergal ved Brabrand Sø. Foto: Peter Peck.

Years

1999

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Number og pairs

13

13

13

10

8

4

11

12

6

5

9

6

9

7

7

7

8

6

7

6 tjekNattergalen - mosens sangjuvel.


Nattergalen, der overvintrer syd for ækvator i Afrika, er trofast over for sit ynglested, hvilket er bevist ved Kasted Mose, der ligger nordvest for Aarhus. Her blev en nattergal således ringmærket og genfanget 4 år i træk i samme busk i mosen. Imponerende!!!

 

Antal syngende nattergale (No) fordelt på år ved Brabrand Sø i perioden 1999-2020.


Tak til Peter Peck for brug af materiale.---------------------------------------------------------------------------------------------------ØBF-projekter


Projekt Vandrefalk (Falco peregrinus) på Aarhus Havn - 2 redekasser


Projekt Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) på Aarhus Havn - 10 redekasser


Projekt Perleugle (Aegolius funereus) i Midtjylland - 37 redekasser


Fra projekt-områderne ønskes oplysninger om


 vandrefalk - husrødstjert - perleugle 
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.