Overvågning

Antal observationsdage af vandrefalk på Aarhus Havn fordelt på år, 1999-2016. Kilde: DOFbasen - Update 1.5. 2016).

Ingen observationer i perioden 1980-1998.


Observations of peregrine falcons at the Port of Aarhus 1999-2016 (update 1.5.).


Antal


No


66

X


X

20

X

19

X

18

X

17

X

16

X

X
15

X

X
14

X

X
13

X

X
12

X

X
11

X

X
10

X

X
9

X

X
8


XX

X
7


X


X

X

X

X


X

X
6


X


X
X

X

X

X

X

X

X
5

X

X


X
X

X

X

X

X

X

X
4

X

X


X

XX

X

X

X

X

X

X
3

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X
2

X

X

X

X

X

XX


X

X

X

X

X

X

X

X
1

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

X

X

X

X

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018


                                                                                                                                                                         Tabellen viser, at vandrefalk er set næsten årligt på Aarhus Havn siden 1999.


Der må tages forbehold for tolkning af de viste antal observationer, fordi vi ikke kender den årlige ornitologiske aktivitet på havnen.     Men antallet i 2014 og i særdeleshed i 2015 indikerer, at vandrefalken ses langt hyppigere nu end tidligere. Vi kan så blot håbe, at arten også vil yngle på havnen.


Mere end to fugle: Langt de fleste observationer drejer sig om én fugl pr. besøg. På følgende datoer er

der set to fugle: 6.4. 2012,  27.2. 2013,  22.11. 2014, 20.12. 2014, 9.2. 2015, 17.2. 2015, 27.2. 2015,

10.3. 2015, 20.3. 2015, 27.3. 2015, 20.11. 2015 og 17.1. 2016.


Tegn på ynglepar: Flere observationer indikerer et muligt kommende ynglepar.

10.12. 2014 (Han og hun set sammen). 9.2. 2015 (Han set fange tamdue, som han bragte til hun, der sad på en kran. Hunnen spiste af duen og hannen sad ved siden af. Herefter fløj de to fugle rundt over havnen og gjorde udfald mod hinanden) Jørgen Terp Laursen.                           17.2. 2015 (To set sidde sammen) Svend Wemmelund. 27.2. 2015 (To fugle set sammen - tilsyneladende han og hun - jagende hinanden) Georg Guldvang. 10.3. 2015 (To fugle set sammen i luften) C.M. Villadsen og 10.11. 2015 (To fugle set sammen) C.M. Villadsen.   


Alder: AD = 56, IMM = 2, Juv.= 1, 2K+ = 1, 2K = 14, 1K+ = 1 og 1K = 1(20.9. 2003). Det er således langt overvejende gamle fugle, der overvintrer på Aarhus Havn.


Fødevalg: Vandrefalk er set fange tamduer 9 gange og måge muligvis en gang. Der er ingen tvivl om, at den store bestand af tamduer er den væsentligste årsag til,  at vi har vandrefalk på Aarhus Havn.     

Foto: Derby Cathedral Peregrine falcon Project.