Gråvinget måge

Fugle fra Aarhus Havn


Birds from the Port of Aarhus

Gråvinget måge (Larus glaucescens) blev set på Aarhus Havn som ny art for Danmark den 27.11. 2009. Samme fugl vendte tre vintre i træk tilbage til området. Den blev set på Aarhus Havn og i Aarhus Universitetspark samt ved Brabrand Sø.

     

     Greywing seagull (Larus glaucescens) was seen at the Port of Aarhus as a new species for Denmark on 27.11. 2009.