Vandrefalken (Falco peregrinus) i Østjylland

Vandrefalken (Falco peregrinus) i Østjylland


Peregrinus falcon in East Jutland in Denmark.


Monitoring of locations where mainly East Jutland's biological community has set up nest boxes in East Jutland.

Vandrefalk hun ved redekasse Århus Havn 2019.


Peregrine Falcon female at the nest box Port of Aarhus 2019.

Projekt Vandrefalk (Falco peregrinus) i Østjylland

                                          

Nærværende overvågning af vandrefalkekasser opsat i Østjylland (2016-2020) er lavet i samarbejde med Østjysk Biologisk Forening (ØBF).

Projekt vedrører især indsamling af viden om vandrefalkens yngleforhold, trusler, adfærd og fødevalg. For feltbestemmelse af vandrefalke

henvises til håndbøger med mindre fotos er taget nær lokaliteter, hvor redekasser er opsat.


ØBF-vandrefalke-kasse her opsat på Aarhus Havn.

 

Formål

Det primære formål er at fremme den danske ynglebestand af vandrefalk ved at følge og overvåge opsatte vandrefalkekasser som her i Østjylland samt meddele om høje bygninger, hvor arten er set raste samt indsamle viden om adfærd, territoriehævdelse, fødevalg og henvisninger til relevant litteratur.  

Byttedyr knogler fra vandrefalken er ofte karakteristiske ved, at der er tydelige hak (bid) i brystbenet. Registrering af byttedyr kan ske ved at indsende foto af fx fjer (husk så vidt muligt at angive længde på fjer (vedlæg en genkendelig størrelse fx en mønt).

 

Henstilling

Vandrefalk er en yderst forsigtig fugl som ikke tåler forstyrrelser på ynglepladsen. Derfor:

a/ Foretag kun tilsyn af vandrefalkekasser fra jorden.

b/ Fotografering bør kun ske på afstand og kun fra jorden.    

c/ Gør ALDRIG forsøg på at tilse en vandrefalkekasse uden tilladelse fra kasse-opsætteren og ejeren af bygningen.

d/ Gør ALDRIG forsøg på at ringmærke vandrefalkeunger uden tilladelse fra kasse-opsætteren og ejeren af bygningen.


Dagbog

På min hjemmeside www.vandrefalke.dk kan du via min dagbog følge vandrefalkeparret på Århus Havn. Det er fantastisk!

 

Redekasser og lokaliteter

Pr. 1.5. 2020 er der opsat 9 vandrefalkekasser fordelt på 8 lokaliteter i Østjylland. heraf 6 lokaliteter med ØBF-redekasser.

Ansvarlige for opsætning af redekasserne er angivet i parentes. ØBFs redekasserne er opsat i perioden nov. 2019 – maj 2020.

Flere af redekasserne er elektronisk overvåget og alle er låst.


Nest box locations

  1. Nordjyllandsværket ved Limfjorden (Anton Thøger Larsen)
  2. Nørresundby Havn, P.P. Hedegaard Agro (ØBF, JTL)
  3. Ålborg Havn, Ålborg Portland Øst (ØBF, JTL)
  4. Skive Havn, DLG (Gorm Thyge Wæhrens)
  5. Randers Havn DLG, (ØBF, JTL)
  6. Aarhus Havn, Ålborg Portland (2 redekasser opsat i 2016) (ØBF, JTL)
  7. Skovby vest for Aarhus, Danish Agro (ØBF, JTL)
  8. Lokalitet i Østjylland (ØBF, JTL). Redekassen færdigbygget. Tilladelse til kasseopsætning er stillet i bero grundet Corona-situationen.


Falke-besøg

Der er pr. 1.5. 2020 set vandrefalk på 6 af de 7 lokaliteter i 2019-2020, så det lover godt for fremtiden.


Kontaktgruppe

Vi vil gerne oprette en gruppe af personer, som uforpligtende vil overvåge en eller flere af ovenstående ØBF-vandrefalkekasser.

Det kan ske ved et kort tjek af redekassen og lokaliteten fra jorden samt angive, hvad der er iagttaget.

Kontakt Jørgen Terp Laursen jtl@kirkeugle.dk, der gerne modtager medlemskab af falkegruppen og angiv gerne hvilken lokalitet,

du primært vil besøge.  

Ønsker man at videregive oplysninger om vandrefalk – men ikke via Facebook gruppen - kan man også kontakte JTL. 

 

Medlemskab af ØBF

Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis – kontakt JTL. Vi har til huse på Naturhistorisk Museum i Aarhus. Se mere på www.gejrfuglen.dk. Venlig hilsen Formand Jørgen Terp Laursen, Østjysk Biologisk Forening. 


 

 

 


Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.