Havørnen i Grønland

                                                                                   HAVØRN Haliaeetus albicilla i  GRØNLAND

 

 I Grønland yngler Havørnen på den sydlige del af vestkysten fra Kap Farvel (Nunap Isua) i syd og mod nord til Nordre Strømfjord (Nassuttooq).

                                                                 

                                       Havørn Haliaetus albicilla fra Grønland 2007. Foto: Frank WilleDer kendes et enkelt ynglefund så nordligt som Jakobshavn (Ilulissat). Er ikke opgivet som ynglefugl fra Grønlands østkyst. De fleste gamle Havørne

er standfugle, mens mange ungfugle trækker til Sydgrønland for at overvintre.

Havørnen yngler især langs kysten og i indlandet nær søer og elve. Reden anlægges på fjeldhylder og ofte med god udsigt over sit territorium.                   

Havørnen er formentlig indvandret til Island og Grønland efter sidste istid for 5-8000 år siden. Den nuværende grønlandske ynglebestand af

Havørn vurderes til omkring 150-170 par.

Havørn som ynglefugl på Island er hovedsageligt i det Nordvestlige Island (> 50 par) og i fremgang.

I Grønland følges Havørne-betandens årlige ændringer og ynglesucces i to større census-områder (Frank Wille) og der er tilsyneladende kun ganske

små ændringer i ynglebestanden de sidste 20-25 år. Derfor formodes det, at bestanden er  stabil i Vest-Grønland. Dog er vinterens hårdhed og

længde ofte årsag til, at de enkelte par Havørne i visse områder kun yngler hvert andet år (Frank Wille).

Havørnen blev først totalfredet i Grønland så sent som i 1973. Havørnen i Grønland er blevet studeret indgående af Frank Wille siden 1976 og frem til nu.

 Se også artikel om havørnen i Grønland.


Noter om Havørnens adfærd i Grønland  (KAJ KAMPP og FRANK WILLE)   (With a summary in English:

Notes on the behaviour of the White-tailed Eagle in Greenland). Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91 (1997): 151-171.

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.