Vandrefalken, Peregrine falcon in Denmark

Ingen oplysninger fra hjemmesiden må anvendes uden kildeangivelse: Jørgen Terp Laursen

Vandrefalkekasse opsat 4.4. 2016.

Nest box for Peregrine falcon, Aarhus, Denmark.


Vandrefalk, Peregrine falcon in Denmark


Project Peregrine falcon in East Jutland


                      East Jutland Biological SocietyFrom 2021

Update 10.2. 2024

Vandrefalke kan ikke lide krager. Det forstår man godt, får krager kan prædere vandrefalkens æg.

Peregrine falcon does not like Hooded Crow.

Vandrefalk (ad) Aarhus Havn okt. 2015

Dun fra Vandrefalk.

From Peregrine falcon. 

Vandrefalk hun med 3 unger 2020 Aarhus.

Peregrine falcon family.

Vandrefalken er en smuk og elegant rovfugl.

The Peregrine falcon is a beautiful and elegant bird.

Aarhus - udsigt fra en vandrefalkekasse. Den høje skorsten fungerer som ædedepot og rasteplads for vandrefalk.

Aarhus - view from a peregrine falcon box. The high chimney serves as a feeding depot and resting place for peregrine falcons.
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Ung Hættemåge - byttedyr fra vandrefalk.

Young Hooded Gull - prey from Peregrine falcon.

Ornitologer følger vandrefalkeparret på Aarhus Havn 2020.

People follow the peregrine falcon pair 2020.

Gylp fra Vandrefalk.

Pellets from Peregrine falcon.

Vandrefalk rastende i elmast på Århus Østhavn, men foretrækker at sidde på bygninger.

Peregrine falcon rests in electricity mast at Aarhus East Harbor, but prefers to sit on buildings.

Slørugle (Tyto alba)

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.