Hvid Stork

Hvid storks (Ciconia ciconia) fødevalg i Danmark


White storks (Ciconia ciconia) food choice in Denmark 1976-2003.

En analyse af gylp fra hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. Søren Tolsgaard, Jørgen Terp Laursen og Hans Skov. Naturhistorisk Museum Aarhus

Fødeindhold i gylp fa hvid stork Ciconia ciconia i Danmark 1976-2003.


Naturhistorisk Museum i Aarhus, har undersøgt 362 gylp af hvid stork, indsamlet i perioden 1976-2003 af Hans Skov.

.

Storkegylpene blev især indsamlet i det sydlige Jylland, i Himmerland og i Thy

.

De 362 gylp blev fragmenteret og analyseret for deres indhold af knogler fra hvirveldyr og børster fra regnorme,

mens et udsnit bestående af 123 gylp også blev analyseret for rester af insekter og andre mindre organismer

.

Analyserne viste, at regnorme udgjorde en væsentlig del af de danske storkes fødegrundlag – på biomassegrundlag gennemsnitligt 77% af

gylpene.

.

Småpattedyr, især muldvarp og markmus, var relativt få i antal, men biomassemæssigt udgjorde de 16% af gylpene.

.

Insekter, især større løbebiller og torbister, udgjorde ca. 7%.

.

Padder, som anses for væsentlige fødeemner for storken, fandtes stort set ikke i gylpene,  formentlig fordi deres bruskskelet opløes fuldkomment i storkens mave. 


Du kan læse mere om undersøgelsen i Rapporten: En analyse af gylp fra hvid stork Ciconia ciconia i Danmark. Søren Tolsgaard, Jørgen Terp Laursen og Hans Skov. Naturhistorisk Museum Aarhus.


Linkadresse til storkens fødevalg


Kopier linkadressen og læg den ind på google.


https://www.yumpu.com/da/document/view/18334296/en-analyse-af-gylp-fra-hvid-stork-ciconia-ciconia-i-danmark