Odder registreringer
Odderen i Østjylland


Otter (Lutra lutra) in East Jutland, Denmark

Alle oplysninger af odder registreret især i Østjylland modtaget

meget gerne.


Send ind! Send ind! 

Overvågning af odderbestanden i Århus Ådal vil kunne følges på dette link,  når undersøgelsen er af sluttet.

Observationer:

Den 29.1. 2012 blev en hun set med to store unger ved Knud Å ved Ravnsø

(Ole Fogh Nielsen).


Den 1.1. 2017 blev odderekskrementer fundet på sten under bro ved bækløb i

Skive by. Vandløbet har forbindelse med Karup Å (JTL).

Den 26. marts 2016 besøgte jeg Vænge Sø på Helgenæs. Til stor glæde fandt jeg her en frisk ekskrement fra Odder.

Super!!! Den nærmeste lokalitet, hvorfra jeg kender Odder er Havmølle Å i østenden af Stubbe Sø. Hvordan den har

fundet vej til Helgenæs er interessant. Jeg tror, den har valgt kystvejen. Uanset hvordan den er kommet til Helgenæs,

må den have passeret Nationalparken, og som sådan kan den vel tilføjes som ”ny” art for Nationalparken?


Skulle DMU ligge inde med oplysninger om Odder på Helgenæs, hører jeg meget gerne.


Denne mail er også sendt til Joy Klein, som følger fugle- og dyrelivet ved Vænge Sø, samt Morten DD og Bo Skaarup.


NB. Ekskrementet har jeg hjemtaget!---------------------------------------------------------------------------------------------------ØBF-projekter


Projekt Vandrefalk (Falco peregrinus) på Aarhus Havn - 2 redekasser


Projekt Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) på Aarhus Havn - 10 redekasser


Projekt Perleugle (Aegolius funereus) i Midtjylland - 37 redekasser


Fra projekt-områderne ønskes oplysninger om


 vandrefalk - husrødstjert - perleugle 
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.