Status of Denmark's owls 2024

Status, population trends and food selection in Denmark's breeding owls 1960-2021.

For the first time, a status and food choice for all breeding owl species is published here in the Danish Ornithological Journal.


Description of the species:

https://pub.dof.dk/artikler/2583/download/doft-118-2024-65-79-status-bestandsudvikling-og-foedevalg-for-danmarks-ynglende-ugler-ca-1960-2021


Food choices:  https://pub.dof.dk/link/2024/2.1.appendiks1


Mit livsværk!

Denne artikel er kulminationen af mit arbejde med undersøgelse af Danmarks ugler, som begyndte omkring 1960. Jeg har også skrevet bogen, "Danmarks Ugler". Er udsolgt.


For første gang i Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift publiceres her en status og fødevalg for alle ynglende uglearter i Danmark.


Jørgen Terp Laursen jtl(2)kirkeugle.dk