Perleugle i Østjylland


Tengmalm`s Owl (Aegolius funereus) in Denmark       

Perleuglen i Danmark

Perleuglekasse-projekt i Østjylland.                              Indsend oplysninger om ynglefund og andre observationer af perleugle til JTL.

               

                   There are 1-4 pairs per year of Tengmalm's Owl in Denmark 2015-2018.Opdateret 21.4. 2020

Perleugle fra dansk ynglepar - unge til højre .Billederne taget på plejestation. Foto: Jørgen Toft Nørgaard.

Perleuglekasser klar til opsætning.

Jeg  lægger et 4-5 cm lag redemateriale i bunden af kassen - fx knust/små stykker barkflis e.lign. 

Før opsætning af redekassen var der udvalgt et redetræ.

På vej til skovene.

Redekassen ophænges med ledning - ikke søm.

Det er normalt ikke vanskeligt at finde egnede ophængningssteder til perleuglekasser. Det kan derimod være vanskeligt at genfinde dem, når de skal tjekkes. Husk derfor at have et godt feltkort, hvor kasserne er indtegnet evt. med kassenummer. En notesbog til feltskitser og notater samt en plastpose til fund af fx uglegylp og myggebalsum.. Husk også lodejertilladelser og lodejernavne i din notesbog.


Jeg hører meget gerne, hvis du påtænker et perleuglekasseprojekt. 


Alle oplysninger om perleugle modtages med stor taknemlighed.

Kontakt jtl@kirkeugle.dk

Indsend gerne fjer og gylp til bestemmelse, som kan være fra perleugle. 


Skovmår

Pine Marten

Huldue

Stock Dove

Musvit

Great Tit

Sortmejse

Coal Tit

Kasse

Nest Box

Tom

Empty

Døde

Died

Kasse

Besøgs

dato

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Nest Box

Visit date

Primo august

Ultimo maj

16.5., 20.5.

13.5., 15.5.

25.5. - 28.5.
1


Tom

Skovmår med 2 unger

Tom

Musvit 8 æg

Musvit

2


Tom

Tom

Tom

Tom

Tom

3


Huldue 1 død

Musvit

Tom

Skovmår 2 unger foto

Skovmår ad + små unger. 

4


Tom

Musvit små unger

Mejse (død?)

Tom. Redemateriale

Spætmejse

5


Musvit 5 døde

Musvit 2 døde

Musvit rugende

Musvit 11 æg

Musvit. 6 æg+ 4 unger alle døde. Redekassen næsten tømt.

6


Tom

Tom

Skovmår med 4 unger

Tom. Redemateriale

Skovmår hun die 2 små unger ca. 10-12 cm.

7


Tom

Tom, måreksk.?

Tom

Musvit rugende

Sortmejse muligvis

8


Tom

Musvit 10 æg

Tom

Musvit 9 æg

Musvit muligvis

9 *


Tom

Mejsepluk. Årsag mår?

Tom

Musvit 9 æg

Koloni af Vespa grapa

10 *


Tom

Musvit 10 æg

Tom

Muligvis beboet. Art?

Tom

11


Tom

Tom

Tom

Tom. Lidt redemateriale

Har været beboet med musvit. Spor efter unger.

12 *


Musvit?

Tom

Tom

Tom. Redemateriale

Muligvis gl. hvepsebo.

13


Tom

Tom. To små gylp!!

Tom

Musvit rugende

Har været beboet med mejser.

14


Tom

Måske små gylp

Skovmåreksk.

Musvit 9 æg

3 mellemstore skovmårunger i redekassen hvæsede af mig. videofilmet.

15


Tom

Fuglefjer ? død mus

Afbidte mejsefjer

Tom. Redemateriale.

Tom. Flad mosbund.

16


Tom

Tom

Tom

Kasse ikke genfundet

Kassen ikke genfundet

17


Tom?

Tom

Tom

Tom. Alt redemateriale fjernet!! Anvendes til overnatning af fugle.

Broget fluesnapper 1 par ynglende - muligvis set med føde.

18


Tom

Tom

Tom

Musvit 9 æg

Huldue givet ynglet.

19


Tom

Tom

Tom

Musvit 10 æg

Har været beboet med mejser.

20


Tom

Musvit 5 unger

Tom

Musvit ved kassen

Har været beboet med mejser.

21


Tom

Tom

Tom

Musvit

Sortmejse 8 æg passer på denne art. Se mere i notesbog.

22


Tom

Tom

Sortmejse 1 æg

Sortmejse ynglende

Mejser har muligvis ynglet.

23


Tom

Musvit 7 æg

Tom

Tom. Ingen redemateriale.

Tom

24


Fjer

Tom

Tom

Tom - gamle måreksk.? /gylp ved træroden med mus og mejsefjer.

Tom. Reden givet præderet af skovmår. Mejse-vinge fundet.

25


Tom

Mange fjer - skovmår-ædeplads?

Mejsepluk - skovmår- ædeplads?

Skovmår med mindst 2 unger.

Bunden helt fladtrykt. Byttedyr fra skovmår hjemtaget.

26


?

Tom

Musvit ynglende

Tom, Redemateriale **

Givet tom. Kun tjekket fra jorden.

27


Fjer?

Musvit 9 æg

Tom. Død mus i kassen

Tom. Redemateriale

Tom. Redemateriale.

28


Gylp, knogler, små fjer.

Måske 3 små gylp i kassen. Mårekskre-menter 3 meter fra kassen.

Musvit rugende

Musvit 9 æg

Muligvis besøgt af skovmår. Mange hår set og bunden er flad. Bundmateriale hjemtaget.  

29


Mårekskremen-ter i kassen

Skovmår en unge.

Tom. Muligvis mårekskrementer

Musvit 8 æg

Tom. Lågbeslag rustet.

30


Mårekskremen-ter under kassen

Tom

Tom

Musvit 9 æg

Har været beboet. Kassen bør udskiftes pga. råd og rust.
Antal beboede kasser pr. år


2-3

10

6

17


Pct. redekasser med musvit.


5%

27%

10%

47%


7 dage i maj 2019 i Polen


Østjysk Biologisk Forening opsatte 30 perleuglekasser i midtjyske skove i 2015. Se resultaterne her på siden.


Den 24.11. 2016 blev perleuglekasse nr. 1 og nr. 29 tjekket med hulkamera, men uden spor efter skovmår.  * = Større nåleskovsparti blev fældet omkring redekassen i 2018. Nu står de tre perleuglekasser og redekassetræerne tilbage - se foto. Det er særdeles interessant, at skovmår nu i 3 år har ynglet i perleuglekasser i det midtjyske undersøgelsesområde. ** = 17.5. 2018. Redeskål formet så den indikerer opholdssted Skovmår eller Egern. Sort egern set på skovbunden.

Man kan blive overrasket.!!


Når perleuglekasserne skal tjekkes, er det altid spændende at se, om de endnu hænger, hvor de blev sat op. I 2018 var jeg noget overrasket over at den nåleskovsdel, hvor jeg havde opsat nr. 9, 10 og 12, nu var fjernet og lavet til "juletræsskov". Skovfolkene havde dog lade mine kasser blive hængende - så tak for det! Men perleugle vil næppe bosætte sig i en af de tre kasser, men lad os nu se. 

Perleuglekasse fra Bornholm. Foto: Anders Hagemann.

Perleuglekasse med perleugleunge Bornholm 2006. 

Perleugle ringmærket på Gedser Fuglestation den 21.10. 2012. Foto: Gert Juul Jeppesen.

Med års mellemrum bliver der set og ringmærket perleugler i Danmark. Det er fugle, der kommer nordfra. I de senere år har Gedser Fuglestation ringmærket flest perleugler i landet.

I 1967 var der en større invasion af perleugler i Danmark. Denne fugl blev ringmærket i Skagen i 1967.

Foto: Jørgen Terp Laursen.

Perleuglegylp indsamlet på Bornholm. Det er vanskeligt at bestemme gylp fra perleugle.

Send mig gerne mulige perleuglegylp indsamlet ved/i en redekasse eller måske i en nåleskov. Foto: Jørgen Terp Laursen.

Perleugle kollideret mod rude i Hirtshals september 2015. Foto: Niels Chr. Andersen