Koldkær Bæk

Koldkær Bæk ligger kun 5 km fra Aarhus Centrum, tæt på Skejby. Et fint lille naturområde, som er ukendt for de fleste.


På dette website, gives en beskrivelse af:

Området, som Koldkær Bæk gennemløber fra sine forskellige startpunkter til udløb i Egå


Dyre- og plantelivet – bl.a. Odder, Grævling, Hare, Agerhøne, Havørred,  Maj Gøgeurt og Hulkravet Kodriver


Fredninger – Har status af Overdrev samt omfattet af randzonebegrænsninger ved vandløb


Naturpleje (primært kvægafgræsning af de overdrev, som bække gennemløber)

Byudviklingen og de udfordringer det giver….

---------------------------------------------------------------------------------------------------ØBF-projekter


Projekt Vandrefalk (Falco peregrinus) på Aarhus Havn - 2 redekasser


Projekt Husrødstjert (Phoenicurus ochruros) på Aarhus Havn - 10 redekasser


Projekt Perleugle (Aegolius funereus) i Midtjylland - 37 redekasser


Fra projekt-områderne ønskes oplysninger om


 vandrefalk - husrødstjert - perleugle 
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.