Vandrefalke Århus Havn Nyheder

Her bringer vi sidste nyheder om vandrefalk på Århus Havn.


Her kan du også bidrage med oplysninger og fotos af vandrefalk på  Århus Havn.

Kontak JTL jtl@kirkeugle.dk


15.12. 2016:There is now an old pair of peregrines falcon at Aarhus harbor, We look forward to a breeding pairs in 2017.

Dagen bød på sol og ingen vind og således optimalt for at se efter vandrefalke på Århus Havn.


Kl. 13.15. Noget overraskende opdagede jeg en vandrefalk siddende på gelænder på den grå skorsten ved DLGs store hvide bygning. Fuglen sad der længe. Pludselig kom en ny vandrefalk til og satte sig højere oppe på den blå skorsten, der står lidt fra den grå skorsten. Som de sad kunne de ikke se hinanden. Jeg fotograferede begge fugle i selskab med Georg Guldvang. Fugl nr. 1 viste sig at være en gammel han og fugl nr. 2 var også en gammel fugl, og måske en hun. Det må tiden vise. Begge vandrefalkefalke jagede, men uden held duer nør duetaget på Østhavnen. Omkring 15.30 flyj den ene fugl på Aarhus by og den anden mod østhavnen.   


Vi har nu i en uge set to vandrefalke sammen på havnen og har en tro på, at det er et par. Det skal blive spændende at se, om de vil

yngle i en af havnens vandrefalkekasser i 2017.

   

9.12. 2016

Øverste 5 billeder er samme gammel han vandrefalk. De to nederste billeder er også en gammel vandrefalk - muligvis en hun.


Begge fugle er set fint i teleskop!
Nu venter vi at se de to vandrefalke sidde sammen, så størrelsesforskel kan ses. Hunnen er normalt betydelig større og kraftigere end hannen.

 

Oplever du set - så giv os venligst en tilbagemelding.


Ankom i dag til DLG-bygningen kl. 10.00. Overskyet og nogen vind. Vandrefalk - givet hannen - ankom til den grå skorsten kl. 10.15 og var der i ca. 45 minutter. Ca. kl. 11 fløj den mod vest og blev ikke set den følgende time. Nedenstående fotos er fra i dag. Denne fugl er muligvis ringmærket - antydning af blank ring ses på nogle af de ikke publicerede billeder.

DLG-bygningen på  Aarhus Havn - DOFs vandrefalkekasse-platform

kan ses ved det niende vindue i den høje del af bygningen.

Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling har opsat en vandrefalke-kasse inde i et lille tomt kontorlokale i DLG-bygningen. På foto ses landingspladsen ind til redekassen. 

Observationstid 10.17 - 11.45. Stille og diset vejr. Så lykkedes det! Før første gang kunne de to fugle kønsbestemmes til en han og hun, begge adulte fugle (foto). De sad sammen på den grå skortsten ved DLG-bygningen.

Som det ses af billederne, er hunnen (til venstre) betydelig større end hannen. Hunnen har også større lys/hvid kind end hannen. Efter havde siddet et stykke tid på skorsten - på den mellemste altan - fløj de med 10 minutters mellemrum i retningen af duestedet.

Her rastede den ene på toppen af en kran (foto). Senere så jeg den ene vandrefalk fortære et bytte - nok en due - på toppen af en af de tre kraner med flad top. Et sted hvor de ofte har siddet og fortærret et bytte.  Så bemærk dette!   

13.12. 2016

18.12. 2016

En kold overskyet dag på havnen.

Vi var så heldige igen at se parret blandt andet sidde sammen på kranen nær-mest duetaget.

Her fotograferede Finn Koustrup hunnen under jagt på duerne. Som så ofte før så det mere  ud som leg end reel jagt.

Igen fik vi bekræftet, at det er bedst at se efter vandrefalkene en lørdag/søndag hvor der er arbejdsro på havnen.   

27.12. 2016

Efter en nat med stærk storm og op til orkan over Danmark kunne man måske ikke forvente, at se vandrefalk på havnen. Men sådan skulle det ikke gå. Fra kl. 12.15 til ca. 12.30 sad hunnen på den grå skorsten og var flere gange ved at blæse væk og ned. Den skiftede derfor til den blå skorsten, men lige lidt hjalp det! Til sidst var det for meget, og den fløj i retningen af duetaget, hvor der var føde og helt givet mere læ. Her et par billeder fra dagen.   

30.12. 2016

Ankom i dag kl. 8.20, hvor der endnu ikke var helt lyst. Formålet med dagens besøg var bl.a. at se, om vandrefalkene overnatter på skorstenene. Da jeg ankom, var der ikke nogen fugle at se, men kl. 8.35 ankommer hunnen. Den fløj under opholdet et par gange omkring skorstene. Ca. kl. 9.20 flyver den mod nord og ses ikke efterfølgende frem til ca. kl. 10. Dagen huskes desuden for de enorme  mængder af tamduer.   

Aarhus Havn med udsigt over til vandrefalkekasserne på de to cement-tårne. Kassen, der vender mod nordøst, kan ikke ses på billedet. 

Nederste højre hjørne af vandrefalkefoto viser, hvor den ene redekasse er ophængt. 

15.2. 2019

Ankom i dag kl. 8.55. En gammel vandrefalk blev opdaget siddende på den sydligste at de høje grå kraner med flad top. Det så ud som om, den var i færd med at fortære et byttet. Herefter fløj den til en mindre kran nær "duetaget" hvor der rastede omkring 300 duer. Her gjorde den enkelte gange udfald mod duerne. Senere dukkede den op ved skorstenene ved DLG-bygningen, Her sad vandrefalken ii et par timer og nød det gode vejr. I den forbindelse havde jeg lejlighed til at tage mange billeder af fuglen og blandt andet nedenstående.
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk