Fødekæde


Fra soja piller til vandrefalk


Peregrine part of an ecological system


Vandrefalken, der er topprædator i fødekæden, lever i et samstil mellem dyr og mennesker.

Billedet illustrerer ganske godt nogle faktorer, der har indflydelse på vandrefalkens livsbetingelser på Aarhus Havn.


Samspillet kan beskrives således:


1. Sojapiller fragtes fra Sydamerika til Aarhus Havn.


2. På havnen bliver sojapillerne bearbejdet og herefter lastet på store biler, men mange piller går til spilde til glæde for blandt andet fugle og rotter.                   


3. Men først må fuglene vente på regn så de hårde piller bliver omdannet til en blød spiselig masse.


4. Mange fuglearter kommer til spisebordet - det gælder svartbag, sølvmåge, hættemåge, gråkrage, råge, ringdue, tamdue m.fl. Skærpiber og husrødstjert er også set her, men de spiser måske især de insekter, der findes omkring foderkagerne.


5. Soja piller er måske den vigtigste fødekilde for at især hættemåge og duer (ringdue og tamduer),  optræder på havnen i større antal.


6. Alt sammen til glæde for vandrefalken!

   

Hele soja piller.

Med sin dødbringende elegance  og overlegen jagtteknik kan vandrefal-ken skræmme duer og måger til vanvid. Men når byttet er fanget, falder der igen ro over fuglene.Uden soja piller ingen vandrefalke!!!

Knust vandholdig sojamasse.

Det er et hårdt liv for blandt andet tamduer på havnen. Døden lurer alle steder - ikke alene fra luften, men også på jorden. Dødsårsagerne er mange, og kan skyldes vandrefalk, husmår, ræv, rotter, gift og trafikken. 

Tårnfalk (Falco tinnunculus) har fundet en død tamdue som en gråkrage (Corvus corone cormiz) forsøger at fratage den.

Kestrel (Falco tinnunculus) found a dead domestic pigeon as a hooded crows (Corvus corone cormiz) attempts to strip it the Aarhus Harbour.