Danmarks ynglebestand

Den danske ynglebestand af vandrefalk


The Danish breeding population of peregrine falcons

Vandrefalk på rede Stevns Klint 2011. Foto: Svend Petersen.
Year

Breeding pair

Comments
2002

1

Første ynglefund i Danmark i 30 år - 2 unger.

2003

2

1 par med 3 unger.

2004

2


2005

2


2006

2

1 par med unger.

2007

3


2008

?


2009

3

3 par med 10 unger.

2010

4

3 par med 10 unger.

2011

4

4 par med 9 unger.

2012

10-12

6 par med unger.

2013

14-15

10 par med 22-23 unger og 4 par uden unger.

2014

14

Par på 21 lokaliteter - 30 unger.

2015

12

12 par med unger.

2016

13

13 par med 29 unger + vandrefalke på 6 andre lokaliteter.
I ynglesæsonen 2016 har 13 par vandrefalke ynglet med succes i Danmark, mens flere andre par er ved at gøre klar til et familieliv. Det viser ny optælling fra Dansk Ornitologisk Forening


Overvågning skal forebygge tyveri af unge vandrefalke på Møn


"Stærke indicier peger i retning af, at der både i 2015 og 2016 ulovligt er fjernet få dage gamle falkeunger fra en rede på Møn. Nu vil overvågningen af de fredede rovfugle blive skærpet". Dansk Ornitologisk Forening aug.2016.

.

Den danske ynglebestand af vandrefalk har været i markant fremgang efter det første ynglefund i nyere tid i 2002.


I 2013 ynglede vandrefalken med succes for første gang i ca. 70 år i Jylland, hvor et par ynglede i redekasse på Skærbækværket ved Kolding.