Sjældne sommerfugle fredet 1.3. 202134 sjældne danske dagsommerfugle fredet 1.3. 2021.
"34 sjældne og truede arter af danske dagsommerfugle får nu skærpet beskyttelse. Fra 1. marts er det ulovligt at indfange,

opbevare og handle med dem.

Det gælder arter med eksotiske navne som engblåfugl, egesommerfugl, hvid admiral, svalehale, perlemorrandøje og sort ildfugl.

Overtræder man forbuddet, risikerer man bødestraf. Under skærpende omstændigheder endda fængsel i op til et år.

Det oplyser miljøminister Lea Wermelin (S).

- Midt i en naturkrise, hvor sommerfuglene er i tilbagegang, kan vi selvfølgelig ikke tillade, at sårbare og truede sommerfugle

må fanges og indsamles, siger hun i en kommentar.

På den seneste rødliste over truede dyr og planter figurerer næsten halvdelen af de vurderede dagsommerfugle.

Det vil sige, at arterne enten er regionalt uddøde, truede, eller at det ikke har været muligt at skaffe data.

- Det kræver en stor indsats, hvis vores natur skal på fode igen. Så jeg har taget godt imod idéen fra WWF

Verdensnaturfonden om et forbud som et skridt på vejen til at passe bedre på Danmarks natur, tilføjer Lea Wermelin.

For et år siden fik to danske sommerfuglesamlere fra Randers og Aalborg bøder på henholdsvis 10.000 og 12.000 kroner,

fordi de i årtier har indsamlet sjældne og truede arter af sommerfugle i en lang række lande.

De to mænd blev pågrebet af norsk politi, da de i juli 2019 var taget til Jotunheimen for ulovligt at fange fredede Apollo-sommerfugle.

Bo Øksnebjerg, generalsekretær i Verdensnaturfonden, kalder det en rigtig god nyhed, at fredningen af de rødlistede og

truede sommerfugle endelig er faldet på plads: - Vi har mistet en lang række smukke og unikke sommerfuglearter gennem de sidste årtier.

Fredningen vil utvivlsomt sikre bedre beskyttelse af arterne og især deres levesteder. Det ved man fra tilsvarende fredninger af padder, krybdyr

og orkidéer, siger Bo Øksnebjerg.

- Urørt skov og græsning med store pattedyr kan genoprette mange sjældne sommerfuglearters levesteder, så bestandene kan reddes, inden det er for sent,

tilføjer Bo Øksnebjerg.

Hvis man er privat ejer af en samling sommerfugle, som indeholder en eller flere af de 34 arter, skal man kunne godtgøre, at de er indfanget før forbuddet. /ritzau/".

Svalehale, Spanien.