Stribetæge

                                                                                                     Oliebiller ved Dragsmur, Syddjursland

Den 8.4. 2020 så jeg med flere på fugletræk ved Dragsmur på Syddjursland. Det er et bakket, kystnært overdrevsområde med smuk udsigt over Helgenæs.

Pludselig blev vi opmærksom på en meget stor mørke bille med blåligt skær, der målbevidst kravlede i vegetation. Der var tilsyneladende tale om en han,

for lidt efter sås den sammen med en hun, hvor parring blev iagttaget. Det stod på i et stykke tid. Et særpræget og fascinerende dyr.


Sammenholdt med litteraturen er der tilsyneladende tale om Blå oliebille (Meloe violaceus).


Oliebiller lever sikkert et sorgløst liv, når ikke lige man ødelægger deres levesteder. Arten er således giftig og kan udskille ildelugtende væsker. Oliebillernes

levevis er interessant og beskrevet på naturguide.dk:


”Masseproducerende snylter.
Oliebille-hunnerne er en del større end hannerne og det er der en grund til. En hun kan nemlig lægge op til 1000 æg af gangen. Æglægningen sker af flere

omgange og hunnen ender derved med at lægge flere tusinde æg. Ud af 1000 æg er det dog kun få biller som klarer skærene.

Oliebiller har nemlig en noget ejendommelig adfærd når den nye generation skal sikres.
Hunnen lægger æggene i huller hun graver på stier og allerede efter få dage dukker de små larver frem. De kaldes triunguliner og de kravler alle sammen op

i toppen af en blomst. Det kan eksempelvis være en følfod eller vorterod og her sidder de så og venter. Hvis de så er heldige, at der kommer en bi forbi,

kaster larverne sig over bien. Det sker i håb om et lift hjem til biens larvekammer. Her lever den nemlig som snylter og fortærer både biægget, honningen og pollen.

Efter at have skiftet hud nogle gange ændrer den udseende til noget der minder om en oldenborrelarve, for til sidst at forpuppe sig. Først næste forår kommer

den frem som færdig oliebille”.Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.