Ulv ved Klelund

Ulv (Canis lupus) ved Klelund Plantage, Danmark 2021

Ulv i Klelund Plantage 2021.

 

De fleste naturelskere har sikker deres ”drømmeart” – en art man brænder for at se. På dansk jord har Ulven stået som nr. 1 for mig.

Den 8.9. 2021 kom min tålmodig på prøve. Jeg havde afsat hele dagen til at se efter ULV i Klelund Plantage i Sydvestjylland, men det var ikke lige sin sag. Mange have besøgt fugletårnet mange gange uden at have set ulv derfra. Hvorfor skulle jeg så lige se ulv, når jeg kun har været på ulvejagt her én gang før (3.9.21)?

Mine observationer startede kl. 10.05 i tårnet, der ligger på Agerbækvej 4, Hovborg. Havestolen, teleskop, kikkert og en god madpakke, frugter og lidt guf var klar. Dagen bød på meget få fugle bl.a. en trane, musvåger, tårnfalke, lille korsnæb, hare og to rådyr.

Jeg var overbevist om, at der var størst chance for at se ulv ved at se i nordlig retning omkring den brede grusvej, hvor udsynet er fint. Det er i øvrigt vigtigt at være opmærksom på, at en del af området er spærret for adgang indtil 1.10. Jeg vil derfor umiddelbart tro, at chancerne for at se ulv er størst FØR 1.10 (Se mere på ejerens hjemmeside). Bedst obs.-tid er morgen og aften.

Det blev eftermiddag. Der var ro over det smukke lyng- og plantageareal.

Vi pensionister kan blive trætte. Hen på eftermiddagen fald jeg i søvn på min post og blev vækket af en skrigende ravn. Folk plukkede kantareller og Karl Johan svampe, men jeg havde en anden opgave.

På den igen! Men stadig ingen ulve. Mon ulvene sover hele dagen? Enhver lyngtot og træstub blev tjekket og ravnenes adfærd blev fulgt.  

Pludselig var der tid til aftensmad, og jeg frygtede det værste. Skulle min kone får ret, at jeg ikke ville få ulv at se. Området er jo kæmpestort, så ulvene kan gemme sig mange steder – så der skal held til. Det blev aften. Der var vindstille (som er vigtig ved ulveeftersøgning), smukt og klart vejr.

Så sker det!

Da klokken var 20.05 og dagen var ved at gå på held – og jeg hænger med skuffen og humøret er på et lavpunkt – ser jeg med teleskopet en større ”lys sten” ligge ude i den mørke lyng tæt ved en samling nåletræer. Den ”sten” havde jeg med garanti ikke set før i løbet af dagen. Kunne det måske være en ulv? Jeg venter. Så sker det! ”Stenen bevæger sig”, det lover godt. Pludselig rejser en ulv sig op på forbenene og ser i retningen af os.

Jeg råbte ULV så højt, at det sikkert kunne høres i Grindsted. Alle – også dem, der ikke holdt af ulve – råbte HVOR? Afstand til ulven, der var meget lys, blev med en speciel kikkert målt til 927 meter (Se foto). Trods afstanden var jeg alligevel imponeret over at se den så tydelig. Efter ulven gik lidt rundt i lyngvegetationen tog de fleste folk hjem. Jeg blev naturligvis tilbage. 10 timer og 20 minutters observation skulle følges helt til dørs, og jeg fik en ekstra belønning. Ulven rejste sig nu helt op efter at have hvilet sig i lyngen, Den kommer tættere og tættere på og går stille i retningen mod mig og lågen til det aflukkede område (bag de høje træer på foto). Vel ca. 100 meter fra lågen forsvinder den. Hvor er den og hvad er den ude på? Mørket falder på. Jeg var ikke helt tryg ved ikke at vide, hvor den var, når jeg nu skulle gå fra fugletårnet og ned til bilen. Sæt man kom til at træde ulven på halen. Ned kom jeg. Ulven så jeg ikke mere til og nu var alting helt sort - nat. Det var helt vildt!!!   

  

Delte meninger

Når man sidder og eftersøger ulv i mere end 10 timer i et fugletårn, kan man ikke undgås at møde en del mennesker. Sådan var det også for mig. De fleste besøgende kom for at se ulv. INGEN af de besøgende – også lokale – havde set ulv, men de have en mening om ulven.         

Der var delte meninger om ulven. En person mente bestemt, at ulvene var udsat. Som han sagde henvendt til mig: ”Hvorfor tror du ellers, de har lavet et hegn”. Jeg forsøgte at overbevise manden om, at man har styr på ulvene i Klelund Plantage, og vi kender deres oprindelse. Hunnen stammer fra Tyskland og hannen er født i Danmark og parret har mindst 4 unger. Jeg forsøgte at tale om DNA-undersøgelser af ulveekskrementer. Men nej! Det prellede af på ham som vand på en gås. Så gik han, men han ville nu gerne have set en ulv. Nu gik der et stykke tid. Så vendte han tilbage og fremførte igen hans synspunkter om ulvene.

Meget pudsigt kommer nu også to lokale landbofamilier, som begge havde ejendomme liggende op til Klelund Plantage på besøg i fugletårnet. De kunne fortælle af ejeren af Klelund Plantage (dyrepark) LEGO-arvingen Sofie Kirk Kristiansen havde købt den ca. 16000 ha store plantage og havde planer om at 2/3 skal henligge som hede og 1/3 som skov/plantage. Man ville genskabe område som for 1000 år siden og i den forbindelse udplante mange egetræer. Der er ca. 350 krondyr i området og for ca. 5 år siden udsatte man 16 vildsvin, som trives godt. SKK opkøber landbrugsarealer, der ligger op til plantagen og lader også dem indhegnede til glæde for naturen, som det siges.  

Det ældre landmandspar var fortørnet over den beslutning. Manden lettede på kasketten, kiggede på mig og sagde bestemt: ”Tænk så lader de bare landbrugsarealerne ligge til ingen verdens nytte. Det er god jord, der bør dyrkes. Vi har natur nok”. Jeg tænkte, her hjælper det ikke at snakke om klimaændringer, CO2, overproduktion af svin og biodiversitet. Inden han kom op i det røde felt spurgte jeg lidt om ulven og fik kommentaren. ”Danmark er for lille til ulve, det er min mening”. Har du set en ulv? spurgte jeg. Nej aldrig, men jeg vil gerne se en. Desværre kørte han og konen hjem en time før ulveoplevelsen.

Det andet unge landmandspar var ikke begejstret for den store indhegning, men syntes det var flot med ulve, som de heller ikke tidligere havde set. De fik set ulven sammen med mig. Det var også for dem en stor oplevelse. Landboparret fortalte, at de på deres ejendom har store markskader forårsaget af krondyr. De mente årsagerne var, at krondyrene ikke mere kan komme ind i Klelund Plantage, hvor de hører hjemme pga. indhegningen.

Men heldigvis var langt de fleste tårn-gæster meget begejstret for ulvene.

Mennesker er nogle mærkelige skabninger. Tålmodighed har de færreste. Det er sikkert hovedårsagen til, at så få mennesker har set ulven, men også mangel på en god kikkert er et problem. Flere af dagens besøgende havde kørt langt for at se en ulv, men opholdt sig sjældent mere end 15 minutter i tårnet. En person kom op i tårnet kiggede en gang med kikkerten mod nord, øst og vest og konkluderede efter 5 minutter. Nå, her er ingen ulv. Så gik han igen.

Jeg håber hermed at have viderebragt min begejstring omkring mødet med ulven. Det var en stor oplevelse. Ligeledes har jeg fundet det relevant med lidt info om området, mennesker og ulv og råd omkring eftersøgning af ulve i Klelund Plantage.

Anbefalet godnat læsning: ”Rødhætte og Ulven”.

 

Jørgen Terp Laursen                                                         Klelund Plantage 2021.


På ulvetur

en 9.8. 2022 brugte jeg 6 timer ved Klelund Plantage i håb om at se ulv. Men desværre - det var en nitter! Vi var hæmmet af den høje lyng- og græsvegetation.
Men der var til gengæld nogle fornemme fugleobservationer. Således trane 5, sortspætte 1, hedelærke 1, korsnæb 3, natravn 4-5 set og hørt omkring fugletårnet. Det var flot.
Det var især meget overraskende at se et par hedehøg, der tilsyneladende er lokale ynglefugle. Ny ynglelokalitet for arten?
Den smukke han sås mange gange fouragere lavt over terrænet med det blomstrende lyngtæppe som baggrund.
Endelig rådyr 3, men ingen krondyr.