Fotogalleri

Fotogalleri fra Aarhus Havn


All photos are from the Port of Aarhus

Vandrefalkekasse ses på toppen af den venstre silo helt inde ved opgangen til de to siloer.

Vandrefalk på ynglelokalitet i Sydbulgarien i 2015.

Peregrine Falcon on breeding site in South Bulgaria 2015. Foto: JTL.