Sølvhejre i Østjylland

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Sølvhejren (Egretta alba) i Østjylland

                                                           

                                                                      Sølvhejre i klammeri med naboen               


Sølvhejren, der er på størrelse med en fiskehejre, har ren hvid fjerdragt, lange mørke ben og gulligt næb, der dog er mørkt i yngletiden. 

Vi kan glæde os over, at Sølvhejren er blevet en del af den danske natur, hvor den især i det seneste årti er set i stigende antal. Den yngler nu enkelte steder i landet. Vi kan derfor se frem til, at det blot er begyndelsen til en permanent ynglebestand. 

                                                               
Sølvhejre (Egretta alba)I Danmark ses Sølvhejren ofte på god afstand fouragerende tilsyneladende ubekymret på engarealer og i lavvandede vådområder.

Men Sølvhejren er ikke lige velset alle steder. Jeg er ejer af et lille vådområde mellem Mossø og Salten Langsø nær Salten Å. Siden december 2018 er der jævnligt set 1-2 fugle i området fouragerende ved Salten Å, hvor arten kan komme ned til åen. Men i samme området overvintrer 4-6 fiskehejrer, som alle har foretrukne fiskepladser. Hvis en sølvhejre og fiskehejre opsøger samme fiskeplads, går det ikke stille af sig.

Her er krig om føden. Så snart en sølvhejre viser sig, bliver den nærmest overfaldet af 1-2 fiskehejre. Det går ofte så voldsomt til, at nogle fiskehejre forfølger sølvhejren over 50-100 meter. Jeg har aldrig tidlige iagttage – hverken i Danmark eller i udlandet – så voldsom en føde konkurrence mellem de to arter. Man må formode, at det kun finder sted i vintermånederne, hvor der kan være knaphed på føde. De to arter trives ellers fint i yngletiden hvor Sølvhejre ofte yngler i fiskehejrekolonier!

Sølvhejren har ændret adfærd. Et stigende antal forbliver nu hele året rundt i Europa. Artens fremgang og ekspansion i Europa skyldes muligvis klimaændringerne.


 

                   

Fakta

Sølvhejre blev første gang set i Danmark i 1952.

Ynglede for første gang her i landet i 2014, hvor to par ynglede med succes i en fiskehejrekoloni på Saltholm.

Danmark fik sin første koloni i 2017, hvor 4 par ynglede i Vejlerne i Nordjylland og samme sted mindst 8 par i

2018 (Kilde: Netnatur og DOF).


 
Alle de smukke fotos er taget ved Egå Engsø af fotograf Kirsten Aarestrup.

Smuk sølvhejre med fisk. Fotograf Palle Sølvsten Rasmussen.


Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.