Vandrefalk dagbog 2021
23.4. Stille og køligt.

14.10-14.45

Kl. 14.14 sad hannen med bytte på den sort/hvide skorsten. Rastede der i lang tid.  

Der er endnu ikke rejst en ny skorsten.18.3. Meget flot og stille vejr.

10.15-12.00

Hele havnen undersøgt. Vandrefalkeparret set sammen i luften. Hannen sad en overgang på den blå skorsten, men fløj pludselig hunnen i møde,

der kom sydfra. Senere så jeg en vandrefalk kredse i meget stor højde over redestedet. Hannen forsøgte flere gange at komme ind i redekassen,

men fortrak pga. larm fra et stort spuns-bor. Det var tydeligt et problem for ham. Så snart boringen et kort øjeblik blev indstillet fløj han ind i kassen.

Hvis havnen fortsætter med en så voldsom larm, kan parret få problemer. Der blev ikke set vandrefalk på toppen af den sorte skorsten i dag.

DLG (Himmerlands Grovvarer A/S) får ny skorsten i uge 15. Det lyder godt.

Det store havnebassin ved Mærk bliver lukket, fyldt op og derefter anvendt som containerplads for Mærsk. Øv!   

Havnen var ellers tom for fugle blot 2 trækkende musvåger. For første gang tjekkede jeg redekassen ved hjælp af min mobiltelefon.13.3. Let vind + 5 grader.

9.55.-11.12.

Først kl. 10.58 sås hunnen sidde i redekasseåbningen, hvor den endnu sad, da jeg forlod stedet kl. 11.10.

Hunnen kiggede konstant rundt i luftrummet, måske på udkig efter en han.

Det undrer mig, at vandrefalken ikke var filmet med vores webkamera i dette tidsrum. Tidligere på dagen

sås hun og tidligere et par ringduer inde i redekassen, som var filmet.

Det var netop i dag for et år siden hunnen forlod de to æg i Øst-vandrefalkekassen.  

Sortgrå ryle 3, Stor præstekrave 3, Snespurv 7 og Silkemåge 3 (to forskellige racer). Foto. Tidlig obs. på året.

Svartbag 1 par.   


9.3. Flot stille vejr og sol.

Kl. 13.00 - 15.00.

Vandrefalk hun set både på kran og på blå skorsten.

Webkameralinsen blev pudset. Den var meget snavset. 

Snespurv 6, Sortgrå ryle 2, Stor præstekrave 1 og Sortgrå ryle 2.

 

8.3. Flot vejr. 

Kort besøg ca. kl. 15.00.

Vandrefalk hun set på kran.


5.3.  svag vind, sol 6 grader.

Ca. kl. 15.15 - et kort besøg på 10 minutter.

Vandrefalk hun sad på blå skorsten - et stykke oppe på ring. Sjældent arten ses her.


4.3.  Nogen vind, sol 6 grader.

Det hele undersøgt - ingen vandrefalke.

Bjergirisk 130 rast. 


1.3. Let vind, sol, 9 grader. 

Kl. 12.00 - 15.00. (Kirsten var med i dag).

Vandrefalk hun sad på toppen af sort-hvide skorsten kl. ca. 15.00.

Sortgrå ryle 6. Snespurv 12, Bjergirisk 15. Stor præstekrave 1, Strandskade 1, Skærpiber 1.


28.2. Stille, sol flot vejr.  7 grader!

Kl. 11.30 - 12.00.

Det hele undersøgt - ingen vandrefalke. 

Sortgrå ryle 10. Bjergvipstjert 1. 


27.2. Stille, sol flot vejr. 12-13 grader!

Kl. 11.30 - 14.30.

Vandrefalk hun sad på sorthvid skorsten kl. ca. 11.30.-12.40. Fløj herfra rundt over havnen og senere mod vest. Kl. 14.30 ser jeg den igen sidde på en kran og fortære bytte. Hunnen set flere

gange i redekassen i dag  - siddende og gående rundt kassen. 

Sortgrå ryle flok 13, Bjergvipstjert 1 ved DLG, Skærpiber 1, Strandskade 1 par, Stor præstekrave 1 par. Bjergirisk ca. 80 og Snespurv 12. Marsvin 1. 


24.2. Blæst sol og skyer.

Kl. 10.45 - 12.25 Alt undersøgt to gange - ingen vandrefalke. Men ad vandrefalk set i dag ved Årslev Engsø. 

Havørn 1 trak mod Risskov kl. 11.45., Musvit 1 og Skærpiber 1.


19.2. Stille, flot vejr. 

Omkring kl. 13.00 - 14.35.

Vandrefalk hun sad på toppen af den sorthvide skorsten. Meget travlt med fjerpleje. Rester fra byttedyr indsamlet.

Sortgrå ryle 2 set ved stensætning ved færgelejet. 


15.2. Overskyet, let vind, koldt nogen vind. Sne på vej, minus 2.

Kl. 9.45 - 10.15. Hele havnen undersøgt.

Vandrefalk sad i hele perioden på kran. Den så mørk ud - sikkert pga. lysforholdene. Foto taget af falken, men kan ikke bruges til noget.


13.2. Sol, vindstillle.

Ca. kl. 10.00 -13.00. Redekassen besøgt af J  + J og  J. Opsætning af webkamera blev tjekket og indstillet. Kl. ca. 13.00 fungerede det fint.

I næsten hele perioden sad vandrefalk (givet hunnen) på toppen af den sort-hvide skorsten.  


4.2. Overskyet, let øst-vind, føltes meget koldt, minus 4 grader.

Kl. 9.30 - 10.40. Alt undersøgt ingen vandrefalke. 

Sølvmåge over 1000, Tamdue ca. 300, Alk 1, Troldand 22 og Snespurv 10.


30.1. Skyer, sol, stille, minus 3 grader.

Kl. 11.45 - 12.50. For første gang så jeg vandrefalk - 1-2 stk sidde på toppen af havnens højeste skorsten der er grå med sort topdel. Da jeg opdage

vandrefalken - vistnok hunnen - sad den og åd et større bytte. Det gjorde den i mindst 25 minutter. Fløj efter et stykke tid væk (foto). Da jeg kom tilbage,

efter ca. en halv time, sad en vandrefalk igen samme sted, som syntes lysere end den anden fugl. Men lyset kan have snydt mig.

Hvid vipstjert 1, den 1. i år.  


26.1. Skyer, sol, stille og 0 grader.

Kl. 9.00-14.00. Der blev arbejdet på opsætning af webkamera. Tamdue blev indsamlet i redekasse og brevdue ben med blå ring mærket

"TauRIS 20000" og anden blå brevduering mærket "TauRIS -S2-" blev fundet sammested på jorden under redekassen ca. 2 meter fra hinanden.

Begge ringe er fra Danmark. Der blev ikke set vandrefalke. 


22.1. Sol, blæst 6 grader. 

Kl. 10.15.-11.45. Det hele undersøgt. Ingen vandrefalke. 

Fik oplyst, at den nye skorsten bliver opstillet i februar. Den bliver lige så høj som den gamle men med lidt mindre diameter. Det lyder godt.

Vi håber så også, der bliver plads til vandrefalkene.

Vipstjert sp. 1.


21.1. Overskyet, bæst, lidt regn.

Midt på dagen. JH var der også, men på et andet tidspunkt i ca. 2 timer. Det hele undersøgt. Ingen vandrefalke. 

Snesurv 26 rast. Spættet sæl 1 rast ved DLG. 16.1. Sol, stille, minus 6 grader. Is på vandet.

Kl. 10.30.-13.00. Det hele undersøgt. En vandrefalk sad på toppen af den miderste vippekran og fortærede et bytte kl. 10.45.-11.10.

Fløj derefter om på modsat side af kranen, hvor den rastede. Alder og køn kunne ikke afgøres.

Alk 2, mange måger. Sorthovedet måge 1 2k, Kaspisk Måge 1, Sangsvane 6 nord, Musvåge 2 nordvest, rødhals 1, Bjergvipstjert 1,

Ederfugl 6, Troldand 6, Gråand 13 og Skarv 15.  


14.1. Overskyet, o grader, vindstille.

Kl. 14.00-14.30. Det hele undersøgt. Ingen observationer af vandrefalk.11.1. Overskyet, + 5 grad, vindstille, lidt dis og støvregn.

Kl. 13.50 kom en vandrefalk nordfra og landede på kasse-terrassen og kiggede ind i kassen. Fløj straks derefter.

Jeg havde desværre ikke mulighed for at se nærmere på fuglen pga. af lastbiltrafik på havnen. Men den havde

meget mørk underside - så hun/ungfugl - og blågrå overside. Det er første gang i mange måneder, vi ser falk ved

kassen. Det bliver spændende at følge redekassen i 2021.

Kaspisk Måge 1 og Skærpiber 1.

 


8.1. Overskyet, +1 grad, let vind.

Ingen observationer af vandrefalk. Jeg så en vandrefalk kl. 13.10 i vestenden af Årslev Engsø. 

Lille lappedykker 1, Musvåge 1, Kaspisk Måge 1. 6.1. Koldt +1 grad, let vind og sne-dis.

Ingen observationer af vandrefalk. 

Kaspisk Måge 2, Sildemåge 1 og Bjergvipstjert 1. 5.1. Koldt + 2 grader, stille, lidt støvregn. Obs. midt på dagen. Hele havnen blev tjekket.

Kl. 13.10 ses en vandrefalk - givet hun - på toppen af kran. Kort efter flyver den mod "Duetaget". Jf. Dofbasen ser en persom her i dag to vandrefalke jage sammen!

I dag ses igen Kaspisk Måge og Sorthovedet måge. 4.1. Koldt + 1 grad, stille. Midt på dagen.

Ingen observationer af vandrefalk.

I dag set Sorthovedet måge, Kaspisk måge, Hvidvinget måge og to Bjergvipstjerter.3.1. Koldt stille vej. + 2 grader, Midt på dagen. Alt undersøgt.

Ingen observationer af vandrefalk. 

Dagbog for Vandrefalk 2021 


Diary for Peregrine Falcon 2021I lighed med 2020 vil vi også i 2021 føre dagbog over vandrefalken på Aarhus Havn,

men med den forskel at nyeste data nu står øverst. Jeg håber også du vil bidrage

med oplysninger. Send en mail til mig, Jørgen Terp Laursen jtl@kirkeugle.dk.

Du kan også benytte Facebook "Projekt Vandrefalk i Østjylland".

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.