Vandrefalk Dagbog 2020

Dagbog for overvågning af Vandrefalk på Århus Havn


Monitoring Peregrine Falcon at the Port of Aarhus Denmark


12 pairs of peregrine falcon in Denmark 2019Den 30.8. 2019

Flot stille vejr ca. 20 grader.


Vandrefalkekasserne blev tjekket for indhold og der blev påsat ekstra monterings-beslag.

Der blev ikke set vandrefalk.


Med tilladelse fra Aalborg Portland og Århus Havn fik JH. og jeg adgang til cementsiloerne. Vi tilså og renoverede de to

vandrefalkekasser. Udsigten var fantastisk og vi fik taget mange billeder i det flotte vejr. 


I cementsiloerne opbevares aske, der anvendes som tilsætning i cementfremstilling. Det var særdeles støves at gå op til kasserne.

Vi konstaterede, at der var lavet en cirkelrund fordybning helt ned til bunden i Østkassen, som måske er lavet af vandrefalk. Vi bemærkede også, at der er en del vind ind i Vestkassen, og drøftede, hvordan vi kunne løse problemet. Det kunne være en 1/4 afskærmning af kasseåbningen. 

              Ubudne gæster

              En ringdue havde forsøgt at bygge rede inde i Vestkassen bestående at ledninger med og uden plastik som

              redemateriale. Det så spøjst ud. Fra jorden så vi også en ringdue inde i kassen og siddende uden for - et par 

             meter fra kasser. Ringduen lever livet farligt. Nogle af dens artsfæller havde da også mistet livet til vandrefalken.
 

             På toppen siloerne fotograferede vi edderkoppen Flad hjulspinder (Nuctenea umbratica).


             Byttedyr

             Der lå en del både knogler og fjer fra vandrefalkens byttedyr i begge redekasser, men tilsyneladende mest i                         Vestkassen.

             Alle byttedyrrester som fjer og knogler blev indsamlet og fotograferet. Alle 7 fundne brystben var tydelig                              ”savtakket”  selv hos et par småfugl. Det er karakteristisk, at netop vandrefalk hakker i brystbenet på byttedyrene.

             Der blev konstateret følgende arter byttedyr baseret på tjek af fjer og kranie, bestemt med hjælp fra litteratur,                       kontaktpersoner og museumssamling.


             Præstekrave sp. 1 (kranie)

             Måge sp. 1

             Vibe 1

             Ringdue 1-2

             Tyrkerdue 1

             Tamdue 2

             Ringdue/Tamdue 1

             Hvid vipstjert? 1

             Digesvale 1

             Svale sp. 2

             Dertil et par ubestemmelige småfugle.


              


       

Til slut kørte vi rundt i det lukkede område og var noget imponeret, da vi så det overraskende store havneareal, som bl.a. bestod af

græs- og sandarealer, som kan huse spændende fuglearter. Vi så her en husrødstjert. Vi bør måske søge om tilladelse til at undersøge området, hvor der måske også er basis for odder. En stor tak for hjælpen til JH. 


Den 12.9. 2019

Flot vejr, svag vind, ca. 18 grader.

KL. 13.00 - 14.40


Alt blev undersøgt. Ingen observationer af Vandrefalk. (Arten set i dag ved Årslev Engsø).


Den 5.10. 2019

Vejr: Formiddag kl. 10.15 – 12.30, blæst fra øst flot med sol og skyer 7-9 grader. Eftermiddag. 15.15. – 16.30 vindstille. Der blev fotograferet og taget små videoklip.


Da jeg ankom til havnen sidder en formentligt han i Vestkassen og en anden falk sidder med bytte på den flade kran nærmest redekassen.

Sådan opførte fuglene sig i en times tid. Vandrefalken i redekassen ses ofte lægge sig ned – sikkert pga. vinden – så man næsten kun så den mørke ryg.  

Nu sker der noget, som jeg har svært ved at tolke, men som I måske kan forklare.

Den ene fugl sidder i Vestkassen i mere end en time. Den anden fugl letter fra toppen af kranen og flyver nu over og sætter sig på skorstenen. Fuglen er meget urolig. Pludselig flyver den direkte mod redekassen og gør udfald mod den fugl, der sidder i kassen. Det forekommer 6-8 gange. Fuglen i kassen ignorerede den. Spørgsmålet er, om den ønskede at fordrive kasse-falken eller søgte om at komme ind i kassen og dele selskab med denne.

I felten lignede de to falke helt hinanden, kun fotos røbede senere forskelle i maskens udformning. Der er ingen tvivl om, at den ene   fugl er helt ny i havneområdet. Den store mørke hun vandrefalk, der blev set i juni måned 2019 i selskab med den gamle han – bl.a.   set sammen i redekassen – er nu tilsyneladende forsvundet. 

Nu udspandt sig nogle drabelige ”luftkampe” over redekassen. De to falke fløj således efter hinanden – det gik ligeud efterfulgt at stejle dyk og i en ”mærkelig bølget flugt”, som man ser hos Hvepsevåge i parringsflugt. Især den ene fugl var aggressiv i luften og fløj flere gange i stor fart rundt om de to redekasse-siloer. Heldigvis tog den ene vandrefalk et hvil på den grå skorsten, så jeg havde mulighed  for at studere den nærmere og tage nogle fotos. Det VAR den gamle vandrefalke han, som har været på havnen siden efteråret 2018. Jeg kan nu kun tolke det som, at den gamle han følte sig fordrevet fra sin kasse af den nye vandrefalk (han?). Fotos viser, at den nye falk har to sorte ”hak” i maskens øvre del. Let genkendelig på foto.

Desværre så jeg ikke de to falke sammen. Så jeg kunne ikke afgøre, om den nye vandrefalk var en han eller hun. Det må tiden vise,  hvis vi ser den/dem igen.      

Der var ingen observationer i Østkassen.

Om eftermiddagen blev kun en vandrefalk set raste på den grå skorsten. Begge redekasser var tomme.

Jeg havde pga. afstand, modlys og skygge svært ved at tage brugbare identifikations-fotos om formiddagen, men lidt blev det til.

Folk på havnen fik lejlighed til at se vandrefalkene sammen med bl.a. ØBF-medlem Lars Abrahamsen.

Se dagens fotos på hjemmesiden  www.vandrefalke.dk

 

Den 06-10-2019 kl. 12:55 skrev Niels Peter Andreasen:

Hej Jørgen!

Interessant med observationer, som kræver tolkning. Det kan man aldrig gøre helt præcist, dertil er fugle og andre dyrearter alt for komplicerede.

Min umiddelbare tolkning bygger på eksempler fra klinten, hvor en yngre han forsøger at overtage en erfaren hunfalk og hendes territorium ved at fordrive hanfalken. Det fører også somme tider til “luftkampe”, og resultatet af kampene er ikke altid givet. Ofte lykkes det den etablerede han at forsvare sig selv og territoriet, men den nuværende ynglehan, Sort HK, fordrev en ældre hanfalk og overtog hunnen, indtil en stærkere hun fra Bornholm dannede par med ham i 2016.

Tidspunktet på året afviger fra iagttagelserne på Møns Klint, men dels er jeg/vi ikke så ofte på klinten i efterårs-vinterperioden, dels tror jeg det sikkert kan foregå hele året, især fordi en redekasse er en meget oplagt ynglesteds-indikator og derfor tiltrækkende.

Hilsen Niels Peter Andreasen

 
Hættemåge

Tamdue

Ringdue og til højre Tyrkerdue.

Fra DLG-bygningen kan man med det blotte øje se, om der er noget i Vestkassen. En hvid "klat" røber en vandrefalk. I 2019 forsøgte en Ringdue at yngle inde i redekassen!

Vandrefalken er en hårdfør fugl, der ignorerer at vinden blæser op i fjerdragten. 

Den nye vandrefalk med "spidse takker" på kinden.

Den gamle vandrefalk fra 2018.

Vandrefalk flyver med ryggen nedad i stor fart. 

Så flyves der lidt på siden og holdes øje med den anden falk.

Vandrefalk flyver rundt med strakte ben - så skørt ud.

Selvom den 5-stjernede bolig er klar til indflytning har den gamle han med "knop" på kinden, nu ventet i mindst to år på at finde sig en mage. Vi håber det sker i 2020.

I de senere år har der uregelmæssigt opholdt sig en han af vandrefalk på Århus Havn. I juni 2019 ankom en hun. De to fugle er nu set blandt andet sammen i den ene af de to vandrefalkekasser, der er opsat på Aalborg Portlands cementsiloer på haven. Denne kasse, som vi kalder Vestkassen, kan ses fra DLG-bygningen. Du kan her læse og selv bidrage med dine observationer positive som negative ved besøg på Århus Havn på jagt efter vandrefalken..

Send en mail til mig jtl(snabel a)kirkeugle.dk. 
Dagbog

 

28.4. 2019

Den gamle han fotograferet i Vestkassen af Ivan Zink-Nielsen.

 

27.5.2019

Kl. 15.30.-16.30

Varmt ca. 23 grader. Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

 

31.5.2019

Kl. 15.40-16.45

Flot stille vejr. Ingen iagttagelser af vandrefalk. 13.6. 2019


Den nye hun fotograferet på den grå DLG-skorsten.  

23.6. 2019

Kl. 15.30 – 18.00

Sol og let vestenvind


Da jeg ankom sad den nye ad hun i redekassen - i ¾ time. Det er første gang jeg har set den nye hun i redekassen. Pludselig fløj hun over på den grå DLG-skorsten, og satte sig det sædvanlige sted, men sad også en kort overgang helt oppe på toppen af skorstenen. Da jeg igen ser over mod redekassen sidder den gamle han nu pludselig inde i kassen! Jeg tror, det er hannens tilstedeværelse, der fik hunnen til at forlade kassen.

Nu kan jeg se de to vandrefalke indtil jeg forlader stedet kl. 18.00. Men der var ingen synlig kontakt mellem de to fugle.

Jeg fik taget nogle billeder af hunnen, men desværre i modlys; får nu bekræftet, at det er en gammel lidt mørk vandrefalk. Sammenholdt med hannen har den tydelig mørke pletter under struben og rundt om halsen og så er hele undersiden mørkere end hannens. Man skal se godt efter, når hun sidder i kassen, hvorimod hannen lyser op.

På et tidligere tidspunkt i år har jeg set han og hun sammen inde i redekassen (Men kun to gange). Det blev bemærket, at hunnen er betydelig større og kraftigere end hannen. Det skal blive spændende at følge ”parret” fremover.    


24.6.2019


"Foranlediget af dine spændende observationer i går, var jeg et smut på Østhavnen i dag den 24-6-2019.

Da jeg kom kl. 18:45 sad vandrefalkehannen i vestkassen og kaldte ret svagt i ca. 30 sek. Men jeg kunne ikke se hunnen nogle steder. Efter ca. 15 min. var hannen væk. Se foto.

Så tog jeg hen for at observere bysvaler på Oliemøllens siloer. Der var ikke nær så meget aktivitet, som tidligere. Tror de ruger nu.
(Da jeg så bysvalerne sidst, havde de travlt med at samle mudderklatter til redebygning fra nogle vandhuller/pytter ved Kødbyen - har taget video af det). Men jeg kunne se 4 bysvalereder på vestsiden af siloerne (vedhæftet foto). Dem på nordsiden kan jeg ikke se. Måske kan med et teleskop se dem ude fra dlg-kajen?

Så kiggede jeg over på vestkassen, og nu sad der en falk igen. Jeg tror faktisk at det var hunnen? se foto 7227a. Nu var der uro i kassen. jeg fik kamera klar, og sat til video. Pludselig hoppede falken fra pinden og ind i kassen. Kort efter kom en falk mere og fløj ind i kassen. Den kom flyvende op nedefra. Efter ca. 20 sek fløj en falk væk. Den lod sig 'falde ud over kanten' som en faldskærmsudspringer. Efter ca. 1 min kom den anden falk frem fra bunden af kassen og lod sig også 'falde ud over kanten'. Jeg så ikke hvor falkene fløj hen. Som sagt er jeg i tvivl om det var han eller hun falken, som sad i kassen først.
Senere så jeg en falk ude på halogen-lampen på den flade kran (da du tidligere havde set en falk der, søgte jeg kranerne igennem). Pludselig var  den væk fra kranen.
Senere sad hun-falken på den hvide dlg-skorsten (foto). Måske var det også den, som var på kranen? Det var en kanonoplevelse".

 

JH.


25.6.2019

Kl. 15.30 - 17.20

Meget varmt – ca. 25 grader.


Der må have været meget varmt inde i Vestkassen. Kun han set, der først sat på en lanterne på 40-meter kranen for derefter at flyve til 55-meter kranen. Hunnen blev ikke set. Begge redekasser blev tjekket. Østkassen var vanskelig at tjekke pga. varmedis og skygge.

  

14.6.2019

Kl. 15.20 – 17.00


Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

 

17.6. 2019

Kl. 14.30 – 16.30


De sædvanlige steder blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk.

 

18.6. 2019

Kl.10.00 -13.00


Flot vejr. En vandrefalk sad på den grå 40 meter kran. Herefter tjekkede jeg andre steder på havnen. Da jeg vendte tilbage kl. 13.00 sad

vandrefalken endnu på kranen. 

 

20.6. 2019

Kl. 16.00 -?


Jeg tjekkede kun Vestkassen, skorstenene og kranerne. Ingen observationer af vandrefalk.


29.6. 2019

Kl. 18.55. – 21.15

Varmt 23 grader.


Vandrefalk hun set flere gange på den grå skorsten mellem kl. 19.00 og 19.30. Herefter ingen observationer af vandrefalk. Begge redekasser tjekket.

 

1.7. 2019


 ”Jeg var nede ved DLG-bygningen kl. 9:45 - 10:15. Men jeg så ingen vandrefalk, hverken i Vestkassen, på Skorstenene eller på lyskasserne på kranerne”

JH.
 
4.7. 2019

Kl. 15.00 – 16.45

14 grader. Meget kraftig vind.


Lidt efter min ankomst opdager jeg en vandrefalk komme flyvende fra nord mod skorstenene. Fuglen forsøger at sætte sig på den grå skorsten, men blæser nærmest ned på grund af den kraftige vind, men forsøger nu at finde en ny siddeplads, men nu helt oppe på toppen af skorstenen. Efter et kort øjeblik forsvinder vandrefalken, og jeg ser den ikke igen.

Østkassen og kranerne bliver uden helt tjekket for vandrefalk. Jeg blev mødt af en ”betydningsfuld” person, da jeg tjekkede østkassen. Han spurgte om, hvad jeg så på. Jeg fortalte ham om projektet. Hvortil han svarede: ”Ja vi må passe på de sjældne fugle på havnen”. Det kunne jeg naturligvis kun give ham ret i. Ved Mærsk så jeg en spættet sæl. Der var i øvrigt et massivt opbud af politi på haven, der foretog toldtjek på flere lastbiler.   

 

5.7. 2019

Kl. 12.15. – 14.25.


18 grader. Fint vejr.

Alt undersøgt! Ingen observationer af vandrefalk. 

 

13.7. 2019

Kl. 10.00 – 11.45

21 grader svag vind.


Han og hun set i hele observationsperioden. Begge sad på den sydligste af de grå 55 meter høje fladtoppede kraner. Hunnen sad på den næstøverste af lanternerne og hannen under denne på en anden lanterne. Hunnen set foretage fjerpleje. Fuglene kan her - stort set - kun ses med teleskop. Begge fugle set fra DLG-bygningen. Så en super dag. En ornitolog kom forbi, der begejstret også så  ”parret”.    

 

16.7. 2019

Kl. 14.30. 15.45

24 grader svag vind.


En vandrefalk sad i hele observationsperioden på den nordligste af de tre grå kraner - på 3. lanterne. Muligvis hannen – den så lys ud, men sås på lang afstand. Begge redekasser blev tjekket.

 

18.7. 2019

Kl. 9.50. – 11.30 (JTL + JH)


20 grader svag vind.

Hannen sad helt oppe på toppen af den grå skorsten. Forsvandt pludselig. Begge redekasser tomme.

 

19.7.2019

Kl. 18.50 – 20.35.

22 grader meget svag vind og sol


Da jeg kom sad hannen på den næstøverste ring på den grå skorsten. Efter mindre end et minut fløj den i ret stor højde sydvest ind over byen. Hunnen sad i den vestlige redekasse i hele observationsperioden. Jeg tror, det er første gang, jeg ser hunnen alene i redekassen. Ikke før har jeg   set hunnen så flot som i dag. Lyset var perfekt. Tog fotos og video. Fuglen sad og spejdede i alle retninger, foretog fjerpleje og strakte vingerne. Fødderne fik også en tur. En sjov oplevelse. Under fjerplejen mistede vandrefalken et større dun, som i varmen steg til vejrs til stor undren for vandrefalken, der fulgte det nøje.

Jeg havde håbet, at hannen ville vende tilbage og måske søge kontakt med hunnen. Men det skete ikke.

Mens jeg stod og så på vandrefalken kom en P-vagt kørende i sin bil. Han stoppede op, rullede vinduet ned og sagde: ”Jeg synes nok det var dig, Jørgen”. P-vagten hedder Ole og er medlem af min fotoklub. Vi havde en lang snak. Jeg gav udtryk for, at det var svært at have bil med på havnen, når man skal fotografere eller fiske. Hertil svarede han, at vi P-vagter har en stiltiende aftale om, at vi ”freder” fotografer og lystfiskere, hvis de

opfører sig ordentligt. Det lød godt. Så fik vi den aftale i hus.      

 

22.7. 2019

Kl. 10.30. 12.00


Stille støvregn.

Det hele tjekket. Vestkassen tom, men en vandrefalk sad i østkassen (muligvis hannen). Det er lang tid siden, der sidst er set vandrefalk i denne kasse.  

 

23.7. 2019

Kl. 18.50 – 20.30.


18 grader svag vind og sol.

Alt blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk.

 

26.7.2019

Kl. 18.30 – 21.30


28 grader svag vind og sol.

ØBF-tur. En deltager. Alt blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk. Tidligere på dagen set en vandrefalk.


1.8. 2019

Kl. 14.30. - 15.00

20 grader blæsende fra øst.


Et kort besøg på grund at stor sejlskibsarrangement. Stor aktivitet, afspærringer og mange skibe.

En vandrefalk sad på øverste lanterne på en 55-m kran. Utrolig mange tamduer er pludeslig kommet til havnen. Anslået 250-300 stk.6.8. 2019

Kl. 15.15. -16.20

20 grader Let vind fra øst. 


Da jeg ankom sad en vandrefalk på øverste lanterne på den nordligste flade grå kran. Muligvis hannen.

Lettede kort efter og fløj lidt rundt over havneområdet for derefter at forsvinde ind over DLG-bygningen. Begge kasser blev tjekket.


12.8. 2019

Kl. 16.15 - 16.45

22 grader. Kraftig vind fra SV.


Alt tjekket. Ingen obs. af vandrefalk. 


16.8. 2019

Kl. 15.50 - 17.00

Svag vind 20 grader.


Alt tjekket. I hele perioden sad en  - givet ny vandrefalk - muligvis en hun på gummiring på østsiden af den grå skorsten.

Her har jeg aldrig tidligere set en vandrefalk. Sidde-stedet indikerer også, at det kan være en ny vandrefalk.

Desværre var det ikke muligt at se brystet. Men hovedtegning var ny for mig og kindpletten var svag gulbrun, ryggen

koksfarvet som en voksen vandrefalk. Her en række "dogmebilleder" af fuglen:

 
23.8. 2019

Kl. 16.10 - 17.00

Svag til nogen vind 20 grader.


Alt relevant blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk. Duerne ved DLG og omkring "duetaget" var meget urolige. Fløj hele tiden op i tætte flokke. Så der har nok været vandrefalk i området. Vandrefalk forfulgt af ung sølvmåge på Århus Havn samt placering og model af vandrefalkekasse. 


Vandrefalk Århus Østhavn 16.8. 2019.

En tamdue måtte lade livet til en vandrefalk. Denne lå ved DLG-bygningen den 5.10. 2019.Den 6.10. 2019

Flot vejr, svag vind, ca. 10 grader.

KL. 14.00 - 15.30.


Da jeg ankom sad den gamle han på den grå skorsten. Efter en halv time fløj den over og satte sig på den øverste

lanterne på den grå kran, der står nærmest redekasserne. Her sad den i lang tid. Men meget uventet - og ikke

tidligere set - fløj den herefter over og satte sig i solen på kanten af siloen, så den havde udsyn over til kassen. Igen

et tegn på, at den vil forsvare Vestkassen. (Alle fotos fra den 6.10.2019).
Den 7.10. 2019


JH besøgte havnen kl. 12.00-12.15 og igen 13,00-13,15. Ingen sikre observationer af vandrefalk. Men en vandrefalk blev muligvis set på en af kranerne. Andre har set vandrefalk på havnen i dag. Den 9.10. 2019

Sol, skyer og regnbyger. Ret kraftig sydlig vind. ca. 12 grader.

Kl. 13.15 - 15.15.


Ingen observationer af vandrefalk. Begge kasser tjekket. To af de kraner, hvor vandrefalk ofte er set på, kunne ikke ses! Uheldigt! En vognmand, med kran på ladet, kørte ind i og lavede et stort hul i broen ved DLG. Det var også uheldigt!

4 husrødstjerter var derimod opløftende. Så begyndte det at regne. Så en sur dag på havnen. Den 15.10. 2019

Overskyet og vindstille. Ca. 16 grader.

Kl. 14.45 - 16.00. 


En godt dag på havnen. Det hele undersøgt. Hannen sad i hele perioden inde i Vestkassen. En stor mørk hun - hvad jeg tror, det er - sad på en af lanterne og i en kort periode helt på toppen af grå flad kran. Pludselig var den væk. Hannen havde travlt med fjerpleje og overvåge landskabet fra sin kasse.   


Den 17.10. 2019

Overskyet og vindstille. Ca. 15 grader.

Kl. 14.00 - 15.45. 


Først kl. 15.30 dukkede en vandrefalk han op på havnen, som tog plads på skorstenen (foto). Ingen fugle i Vestkassen. Østkassen blev ikke undersøgt. Der var åbenbart godt med fisk i havnen. Så en spættet sæl og Marsvin 3 heraf en hun med unge samt en rastende Alk.


Efter gårdsdagens tumult med en anden vandrefalk, har vandrefalke-hannen i dag for første gang valgt at sidde på siloen med direkte udsyn til redekassen. Noget af redekassen ses til venstre og vandrefalken ses på kanten til højre. 

Vandrefalk gammel han 17.10. 2019

Marsvin og Alk 17.10. 2019.

Den 20.10. 2019

Sol, skyer og vindstille. Ca. 14 grader.

Kl. 14.15 - 16.00.


Da jeg ankom, sad vandrefalke-hunnen på en kran. Efter ca. 20 minutter lettede den og fløj mod duetaget, hvor alle duerne lettede. Vandrefalken var på jagt, men uvist om den fangede noget. 26 Tyrkerduer sås i flok, hvilket er et stort antal.Den 28.10. 2019

Sol, skyer og vindstille. Ca. 11 grader.

Kl. 13.20 - 15.25.


En forrygende dag på havnen.

De første ca. 25 minutter var der intet at se ved Vestkassen og på kranerne. Jeg besluttede derfor at køre om til Østkassen, som desværre også var tom. Jeg kikkede så over på skorstenene igen, og minsandten, der sad en vandrefalk. Så gik turen tilbage til Vestkassen.  Nu var skorstenen ”tom”, men hannen sad nu nok så flot inde i kassen.  Efter 5 minutter dukkede hunnen op (stor, lidt mørk og svagt gulligt på hals og bryst). Hun gjorde skinangreb op mod hannen, men det ignorerede han tilsyneladende. Lidt efter fløj hannen ud af kassen og lynhurtigt overtog hunnen hannens plads. Nu gentog det samme som før, blot var det nu hannen som gjorde skinangreb mod hunnen. Sjov adfærd, som også er set ved tidligere besøg, hvor hannen fløj rundt om siloerne, fordi hunnen sad i kassen. Lidt efter var begge fugle i luften og hannen slår en due som han flyver over og fortærer på den laveste af kranerne. Minsandten om ikke også hunnen nu har fanget et bytte (art?), og flyver nu over på samme kran, hvor de to falke nu holder ædegilde!!!!  Efter et stykke tid flyver hannen over og sætter sig i kasseåbning, hvorimod hunnen bliver tilbage på skorstenen. Der var i dag rekordagtigt antal duer i havneområdet. Efterhånden begynder jeg at tro på en spændende ynglesæson på havnen i 2020.    

 


 

Vandrefalke-hannen den 28.10. 2019. Jeg har tidligere været af den opfattelse, at oppusning af fjerdragten, som jeg har iagttaget adskillige gange, skyldes vindpåvirkning. Men det er også set i stille vejr. Gad derfor vide, om det er en bevidst handling i forbindelse med fjerpleje? Kommentarer modtages gerne.

Den 1.11. 2019

Sol, skyer og kraftig østvind Ca. 9 grader. Føltes meget koldt!

Kl. 13.20 - 14.00.


En vandrefalk sad i hele perioden på den lille grå kran. Det var muligvis hunnen. Den 10.11. 2019

Oveskyet, lidt sol meget svag vind. Ca. 7 grader. 

Kl. 15.00 - 15.45.Da jeg kom sad han og hun på den grå skorsten. Hannen sad helt oppe på toppen af skorstenen.

Efter et kvarter flyver han i retning af duetaget. kommer efter et voldsomt dyk over havneområdet tilbage til skorstenen. 

Lidt efter flyver han igen og denne gang over til den laveste kran, hvor han raster på en lanterne.                                    Hunnen forbliver samme sted i hele perioden. Dejligt at se dem endnu holde sammen. 


Den 13.11. 2019

Oveskyet, svag sydlig vind. Ca. 5 grader. 

Kl. 10.00 - ca. 14.00

En meget fin dag. Vi havde lejlighed til at se han og hun i luften og sammen i redekassen, hvilket kun er set enkelte gange før. Både han og hun sås også sidde alene i kasseåbningen. En gang så det ud som om, at hunnen var ved at udforme en redeskål. Den lagde sig i hvert fald ned i kassen og bevægede sig, som om den var ved redebygning. Pudsigt hvis det er tilfældet på denne årstid. Mens vi så på vandrefalkene lod en spættet sæl sig se.                                                                       Vi, JH og jeg besøge også Marselisborg Lystbådehavn, hvor vi så en SØKONGE og en isfugl. I nærheden af Mærsk så vi også 3 husrødstjerter.  


Den 17.11. 2019

Oveskyet, svag vind, lidt sol. Ca. 6 grader. 

Kl. 13.45 - ca. 14.15


1-2 vandrefalke. En sad på skorstenen. Pludselig var den væk. Lidt efter så jeg en sidde på en af kranerne. Ikke muligt at kønsbestemme fuglene. Redekassen var tom. Ved Marselisborg Lystbådehavn så jeg Isfugl og Søkonge. Søkonge i Marselisborg Lystbådehavn 17.11. 2019. 


Den 26.11. 2019

Oveskyet, svag vind Ca. 6 grader. 

Kl. 12.15- 12.25.


Et kort besøg. Begge vandrefalke sad på den samme kran, men på hver sin lanterne. 


Den 30.11. 2019

Sol skyfrit, ingen vind, -1 grad. 

Kl. 11.30. - 13.10.


En vandrefalk sad på toppen af en af de grå kraner. Ved DLG så vi Alk, Bjergvipstjert og Skærpiber.                                     På det nyt færgehanvns areal rastede ca. 25 snespurve. Medobservatør: Jan Houlborg.
Skærpiber ved DLG 30.11.2019.Den 12.12. 2019

Støvregn og lidt dis. Nogen vind fra sø.1-3 grader. 

Kl. 12.30. - 14.30.


Vandrefalk hannen sad på den blå og grå skorsten. Ellers ingen tegn på vandrefalk på havnen. Alk stadig ved Dokk 1. Den 21.12. 2019. 

Skyer og lidt sol. Svag vind. 

Kl. 11.50 - 13.00


Det var en god dag! Da jeg kom, sad hunnen på den grå skorsten. Lidt efter fløj hun over og satte sig på redekassens terrasse (se foto). Lidt senere fløj hun igen tilbage til skorstenen. Nu kom hannen pludselig ind fra vest og straks reagerede hunnen, idet hun fløj op til hannen. Tæt sammen og i en kort blafrende flugt strakte de nu kløerne mod hinanden (se foto). Lidt efter viste hannen, hvor god han er til at styrtdykke, som blev udført lige foran hunnen. Så fald der ro over familien. Begge falke sattes sig nu på samme afsats på den grå skorsten med en indbyrdes afstand af 3-4 meter.

Hunnen raster ved redekassen den 21.12. 2019.

Hunnen på sin favoritplads på skorstenen. Bemærk de brunlige brystfjer.

Straks hunnen ser eller hører hannen, går hun på vingerne for at møde ham. 

Hannen kommer ind fra vest.

Hannen flyver hunnen i møde med strakte fanger og den store hun viser også, hvad hun kan. 

Han og hun mødes begge med strakte fanger, som vel er tegn på en vis samhørighed. Mon ikke de også i den store højde har talt med hinanden.

Double-click here to add your own text.

Den 25.12. 2019. 

Få skyer, sol og svag vind. 

Kl. 14.00-15.00.


Han og hun set igen på og omkring den grå skorsten. Hunnen jagede og forsøgte at slå en due. Parret blev kun set ved skorstenen. Nær skorstenen fandt jeg en død tamdue givet taget af vandrefalk. Køddet på brystet fortæret.

En ung ringmærket sølvmåge fotograferet med en meget høj gul plastikring på venstre ben med sorte eller hvide tal/bogstaver ved DLG. På højre ben havde den en metalring. Ud for Dokk ! sås et marsvin svømme langs kanten.   


Den 29.12. 2019. 

Skyet og noget diset med let vind. Temperatur 5 grader.  

Kl. 14.10-16.00.


Hunnen sad samme sted som tidligere på den grå skorsten. Han ikke set og vandrefalkekassen var tom. Omkring kl. 15.00 flytter hunnen over på den blå skorsten, hvor hun sidder endnu da det næsten var mørkt. Jeg tolker det sådan, at hun overnattede på skorstenen. På vej hjem mødte jeg Lars Abrahamsen som jeg fortalte hvor falken sad.   

Et Marsvin set i havnebassinet ved DLG. 

 

2020


Den 4.1. 2020. 

Skyfrit, sol, kraftig vestenvind. Temperatur 6 grader.  

Kl. 13.10-14.10.


Ingen observationer af vandrefalk. Fandt tamdue givet plukket af vandrefalk. Begge redekasser og kraner tjekket. Sule 1, Bjergirisk 7. Mødte Kjeld Henriksen. Det var en kold dag.

Kl.14.30 ser Kjeld Henriksen en vandrefalk ved redekassen.


Den 5.1. 2020. 

Overskyet svag vind. Temperatur 2 grader.  

Kl. 10.00-15. 20.


Ingen observationer af vandrefalk. Begge redekasser og kraner tjekket. Mødte Hans og Ulla Ajsing samt Anni og Peder Nielsen.Den 8.1. 2020. 

Overskyet svag vind. Temperatur 10 grader!  

Kl. 13.20-14.30.


En vandrefalk (hun?) sad på nordsiden af den grå skorsten i hele perioden. Blev muligvis på afstand set flyve fra nord til skorstenen. 


Den 12.1. 2020. 

Overskyet svag vind. Temperatur 7-8 grader!  

Kl. 13.00-14.45.


Hunnen sad i hele perioden på den grå skorsten. Den udførte konstant grundig fjerpleje.

Jeg så ikke hvor den fløj hen. Det bekymre mig ikke at have set hannen i et stykke tid.   


Den 5.2. 2020

Stille og sol. Ca. 4  grader.

Kl. 14.20 - 16.15. 

Jeg har været i Indien i perioden 19.1. - 4.2. 2020.


Han og hun set på hver deres kran. Da hunnen fløj mod nord fulgte hannen straks efter.

Ingen fugle set i vandrefalkekasserne.Den 13.2. 2020

Stille og sol. 5  grader.

Kl. 11.50 - 13.25. 

I hele perioden sad hannen i kasseåbningen, og hunnen sad på den grå skorsten i det meste

af perioden.

Så det var en flot oplevelse i det flotte vejr. Fik en god snak med Jess, der også fik lejlighed til

at se hannen i redekassen. 


Den 14.2. 2020

Stille og overskyet. 3 grader.

Kl. 10.10. 11.15.

Han og hun set. Han sad på kran. Hun sad først på grå skorsten - helt på toppen - og senere på

den høje blå kran, hvor jeg aldrig tidligere har set vandrefalk.


Den 15.2. 2020

Svag vind og overskyet. 7 grader.

Kl. 11.10. 12.30.


Han og hun set. I hele perioden sad hannen på en lanterne på den nordligste af kranerne.

Hunnen sad i hele perioden på den blå skorsten og foretog bl.a. fjerpleje. Han og hun sad 

således langt fra hinanden.

 

Den 18.2. 2020

Nogen vind, sol, overskyet, regnbyger. 6 grader.

Kl. 9.40. - 11.10. 


Det hele tjekket. Vandrefalk (givet hunnen) sad på rapo-kant på den grå skorsten.

Vandrefalken foretog en så voldsom fjerpleje, at de små dun stod omkring ørene på den.

Pludselig sætter den sig ned på bunden af rapoen og går frem og tibage! Pga. kant kunne

jeg ikke mere præcist se, hvad den foretog sig. Da regnen tog til, var den pludselig væk.  


Den 19.2. 2020

Let vind, sol og overskyet. 8 grader.

Kl. 13.30. - 15.40.


Det hele tjekket. Hannen sad på toppen af grå fladtoppet kran.  Dan (ansat ved DLG) havde

for 14 dages siden set vandrefalk slå en tamdue.Den 22.2. 2020

Kraftig vind til storm fra sydvest. 7 grader.

Kl. 16.00 - 17.10.


Det hele tjekket. Først var der ingen spor efter vandrefalke på havnen. Men så så jeg hannen komme 

nordfra over kranerne. På et tidspunkt stod den nærmest stille i luften på grund af den kraftige vind. 

Lidt efter opdagede jeg, at den sad i nordøst-kassen, hvor den på et tidspunkt trak sig så langt ind i

kassen, at jeg ikke kunne se den mere med teleskopet. Senere kørte jeg tilbage til DLG-skorstenene.

Her sad hunnen nu på toppen af den grå skorsten. Flere gange var den ved at blæse ned!

Ja, vandrefalken er så sandelig en hårdfør fugl, men det var nu godt, at kunne opholde sig i den

"vindstille" øst-kasse.     


Den 24.2. 2020

Fint vejr. Meget svag vind. 4 grader.

Kl. 9.00 - 10.15.


En fin dag!

Det hele tjekket. Da jeg kom, sad hunnen på sit gamle sted på den grå skorsten. Hannen ses ikke før

kl. 9.40, hvor han kommer flyvende og heftigt parring ses, mens hun sidder på den grå skorsten.

Hannen flyver efter parringen over på den blå skorsten. Lidt efter er han væk. Jeg tjekker, om han har

sat sig i en af kasserne. SV-kassen er tom. Da jeg kører om for at tjekke NØ-kassen, sidder hannen

på den lange stang uden for kassen. Efter ca. 10 minutter flyver han bag nogle havnebygninger.

På vej hjem tjekkede jeg igen den grå skorsten, men hunnen var fløjet. Jeg gad vide, om parret har

tænkt sig at yngle i NØ-kassen!

I dag så jeg også en bjergvipstjert og ca. 50 bjergirisker.  
Den 26.2. 2020

Fint vejr. Meget svag vind. 1 grader. Der havde sneet lidt i nat.

Kl. 11.30 - 12.15.


Det hele tjekket. Inden vandrefalke set. 

Bjergirisk 61, Tamdue mindst 350 og Piber sp. 1.


Den 27.2. 2020

Fint vejr. Meget svag vind 0-2 Ø. 5 grader. Sol og hvide skyer - så flot vejr. 

Kl. 14.20 - 16.30.


Det hele tjekket. Da jeg ankom sad hannen i ca. 5 minutter i SV-kassen. Hunnen sad på sin vante 

plads på den grå skorsten. Senere ankommer hannen, og sætter sig helt oppe på toppen af den

frå skorsten. Talte med Dan, der er ansat ved DLG. Han har flere gange i år set en vandrefalk i

SV-kassen - så det lover godt.

I dag så jeg hele 45 musvåger trække over havnen - ankom tilsyneladende fra Moesgård og trak 

derfra mod NNØ. Se mere på Dofbasen.  

Den 27.2. og 28.2. 2020 blev der set parring hos Vandrefalk ved redekasse på Fynsværket (Torben Wass). Vandrefalke set den 27.2. 2020 ved DLG på Århus Østhavn.

Efter mødet i luften falder der ro over parret. Begge sætter sig nu på skorstenen i mere end 50 meters højde. Dagens oplevelser lover godt for 2020. 

.

Den 1.3. 2020

Fint vejr. Småbyger. En del SV-vind. 7 grader. 

Kl. 11.30 - 12.45.


Det hele tjekket. Ingen vandrefalke. 

Året første sanglærke set og fotograferet. Bjergirisk 30 i flok.


Den 2.3. 2020

Fint vejr. Svag vind. 6-7 grader. 

Kl. 13.45 - 15.00.


Det hele tjekket. Han og hun vandrefalk sad på hver sin lanterne (hun øverst) på samme kran.

Jeg blev fotograferet af en fotograf, som indsamler viden om havne-livet, fortid, nutid og fremtid....


Den 4.3. 2020

Fint vejr. Svag vind. 7-8 grader. 

Kl. 12.30 - 13.50.


Det hele tjekket. Han og hun set kredse sammen over kranerne og redekasserne.

Fløj ud af syne mod syd. Senere så jeg hunnen i luften over Vestkassen - fløj senere ind over

DLG skorstenene mod vest.

Foto af hunnen i luften. Dvs. i dag har jeg ikke set siddende vandrefalke på havnen.


Den 6.3. 2020

Fint vejr overskyet. Svag vind. 7 grader. 

Kl. 12.30 - 14.45.


Fin dag!

Der var hele tiden vandrefalke ved redekassen. Da jeg ankom sad hannen i redekasseåbningen 

og hunnen sad på den grå skorsten. Hannen sad længe helt stille og iagttog de dejlige tamduer.

Pludeslig går hannen ind i kassen og lægger sig ned, så jeg kun kan se ryggen.

Efter ca. 2 minutter efter rejser han sig op og går ud og sætter sig på redekassens rapo. Som et lyn fra en

klar himmel ankommer hunnen ved at flyve nedefra og op til kassen. Den lille han fortrænger ind i kassen.

Hunnen sidder i redekasseåbningen. Et øjeblik efter flyver hannen ud af kassen og over på skorstenen.

Hunnen går nu ind i kassen og lægger sig i en "redeskål?" eller er måske ved at tjekke om kassen

kan bruges til redested og bolig.

Hannen letter fra skorstenen og flyver nu mod syd og forsvinder i det fjerne i retningen Marselisborg Marina.

Hunnen sad i redekasseåbningen endnu da jeg kørte hjem.

Så det lover godt!Den 7.3. 2020

Fint vejr sol. Ingen vind. 6 grader. 

Kl. 15.00 - 16.05.


Det hele undersøgt. Kun hun set, der sad på den grå skorsten. Hun tog af og til nogle flyveture i det fine vejr. Den 9.3. og 11.3. 2020

Fint vejr med sol, men kraftig sydvestvind.  

Eftermiddage.


Begge dage set han sidde på den blå skorsten og hun på den grå skorsten. Begge dage var jeg oppe for at

tjekke kasserne, fjerne "ståltråds-reder" fra ringdue, indsamle byttedyrrester og lægge flere småsten i de to reder.

Da jeg den 11.3. tilså Østkassen fløj en vandrefalk ud af kassen.

Den 11.3. fik jeg opsat overvågnings-vildtkamera med MMS funktion. Hvis alt går vel, skulle det nu gerne

sende billeder hjem til min PC fra vest-kassen. Så det bliver spændende!!

Da jeg forlod havnen den 11.3. 2020 kl. 17.00 sad han og hun på hver sin skorsten. Hunnen kunne hele dagen

se over på mig og vandrefalkekassen fra dens siddeplads på grå skorsten. 


Den 13.3. 2020

Flot vejr med sol og let vind. 9 grader.

9.30-11.15


Tiden blev brugt til opsætning af overvågningskamera og lave 20 cm vind-afskærmning i vandrefalkekassen.

Da jeg ankom, lettede hunnen fra bytte, som den havde siddet med på kanten af siloen - ca. 6 meter fra 

redekassen. Jeg hjemtog resterne af byttet.  Under hele mit besøg sad hunnen ellers på toppen af den grå

skorsten - jeg blev sikkert overvåget. Kameraet viser 10 minutters forsinkelte sammenholdt med normal tid.   Den 16.3. 2020

Flot vejr med sol og let vind. 11 grader.

13.15-14.45


På overvågningskameraet kunne jeg se, at hunnen kom til Vestkassen 1,5 timer efter jeg havde forladt tårnet

den 13.3. Herefter ingen observationer på vildtkameraet. 

Der blev ikke set nogen falke i Vestkassen, på kranerne eller på skorstenene i dag. Da jeg besøgte Østkassen

sad hunnen i kassen, men fløj lidt efter. Vandrefalken fløj nu meget rundt i havneområdet, men især omkring

de to cementsiloer. Hunnen sås blandt andet stige højt til vejrs, og kippede muligvis med vingerne et par gange.

Jeg kørte tilbage til DLG-området for på nærmere hold at se, hvad hun lavede. Fra meget stor højde foretog

hun et voldsomt styrtdyk, men var tilsyneladende ikke på jagt - måske territoriehævdelse? Hunnen fløj også

i retningen af Århus by, men vendte hurtigt tilbage. Det bekymrede mig, at hannen ikke lod sig se.

Jeg håber ikke, det ca. 20 cm brede frontstykke jeg har monteret på Vestkassen, afholder parret for at yngle.

Men lad os nu se.     Den 17.3. 2020

Flot vejr med lidt sol og let vind. 11. grader.

13.15-15.00


En bizar dag!

Det hele tjekket flere gang. Da jeg ankom sad en vandrefalk på en af de fjerneste kraner - køn kunne ikke

bestemmes. Ingen sikre falkebesøg i nogen af kasserne. Efter ca. en time opdager jeg hannen - se foto -

siddende på den grå skorsten. Efter at have siddet stille i længere tid begynder den pludselig med

mange gylp/opkast-bevægelser. Det så voldsomt ud. Derefter opgylper vandrefalken en del byttedyrrester.

Det stod på i vel 10 minutter. Efter at have sundet sig, fløj den i retningen af den østlige kasse. Men et

efterfølgende kasse-tjek, gav ikke noget resultat. Kunne den have spist en forgiftet due? Fået et ben i halsen

(Vandrefalke spiser normalt ikke større ben)? eller spist for meget?


 
Den 17.3. 2020

Flot vejr med lidt sol og let vind. 11. grader.

13.15-15.00


Den 18.3. 2020

Flot vejr, overskyet og let vind. 10 grader.

15.30-17.00


Alt undersøgt flere gange. Alle 4 kraner var sænket, og således uegnet til siddeplads for vandrefalk.

Duerne ved duetaget var meget urolige som indikerede, at der var en vandrefalk i området.

Klokken 16.53 kom hannen med bytte (due?) og fløj ind i vest-kassen. Et flot syn. Men efter blot et minut

fløj den ud igen med byttet og forsvandt om bag siloerne. Dvs. vi i dag fik bevis på, at vandrefalk godt vil 

benytte redekassen, selvom jeg har lavet en afskærmning på ca. 20 cm. Men endnu virker overvågnings-

kameraet ikke. Årsagen er muligvis strømsvigt.


Den 19.3. 2020

Flot vejr, sol, skyer og let vind. 10 grader.

09.00-11.15


En historisk dag!!

Efter godt 4 års venten har vandrefalkeparret etableret sig i Østkassen på Århus Havn.

I formiddags tog jeg op i tårnet for at tjekke et overvågningskamera. Begge vandrefalkekasser blev naturligvis

tilset. I den ene redekasse lå 2 æg. Hunnen fløj med kippende vingeslag over redekassen naturligvis utilfreds

med min tilstedeværelse. Jeg forsvandt hurtig fra stedet. Redekassen var tom den 13.3. Hannen sad i dag på

en nærtstående kran. Jeg forventer et ægkuld på 3 æg. Da det sandsynligvis er første gang de to falke yngler,

må en lille ungeproduktion forventes.

Der vil i yngletiden være mulighed for bl.a. at se bytteaflevering i luften over redestedet og generelt endnu

mere aktivitet fra især hannen. Hannens besøg ved Årslev Engsø vil sikkert også aftage.

Desværre har parret ikke valg redekassen, der vender over mod DLG. Men denne redekasse vil nok blive 

anvendt som depot i år. Den 13.3. så jeg hannen i denne redekasse plukke en due, som han tilsyneladende

fløj hen og gav hunnen.   

Det skal nævnes, at Aarhus Havn også permanent overvåger de to siloer med vandrefalkekasser!

Vandrefalk - fakta m.m.

Kuldstørrelse normalt 3-4 æg. ”Æggene lægges med 2-3 dages mellemrum.

Begge køn ruger, hunnen mest, 28-29 dage for hvert æg” ”Unger får fjer efter 18 dage og kan flyve 35-42 dage

gamle og er uafhængige ved 3 måneders alder.” jf. ”Europas Fugle – reder, æg og unger”. Gads Forlag.

Mere fakta om vandrefalk i bogen.

De danske vandrefalke har i en undersøgelse i gennemsnit fået 2,94 unger/kuld.

De to æg på Århus Havn er med sikkerhed lagt inden for perioden 13.3. - 19.3.  dvs. den 16.3. som gennemsnit.

Jeg forventer hunnen lægger i alt 3 æg. Ungerne forventes udruget – hvis alt går vel – omkring den 16.4. og

forlade reden omkring den 24.5. Ungerne vil måske kunne ses på havnen frem til slutningen af august.


Den 22.3. 2020

Ringduepar ved Vestkassen kl. 8.03


Den 23.3. 2020

Flot vejr, sol, skyer og let vind. 6 grader.

10.10-11.10


Ynglekassen blev overvåget i en time. Kl. 10.35 kom hannen og satte sig på den lange siddepind monteret på

redekassen. Kort efter flyver han ind i redekassen, hvor jeg muligvis så lidt af hunnens vinger. Kort efter flyver

hannen ud og jeg finder ham senere siddende på en lanterne på kran med direkte udsigt til redekassen.

Jeg kunne ikke se, om hannen havde bytte med til hunnen. Men der var i dag meget stor dueaktivitet ved

duetaget, der tyder på vandrefalk på jagt. Alt synes således at gå, som det skal.

Hele havneområdet blev undersøgt. Endnu har jeg ikke set vandrefalk i redekassen, der overvåges med 

spc. kamera. Due set ved Vestkassen kl. 13.24.

 

Den 24.3. 2020

Flot vejr, sol, skyer og let vind. 7 grader.

10.00-11.30


Hele havnen undersøgt. Reden 80 pct. overvåget. Ingen observationer af vandrefalk. Due ved Vestkassen kl. 7.57.


Den 25.3. 2020

Due ved Vestkassen kl. 8.58. 2020.


Den 26.3. 2020

Flot vejr, sol og let vind. 8 grader.

15.28.-17.00

Da  jeg ankom kl. 15.28 sad hannen i vestkassen helt indtil 16.15. hvor hunnen ankommer og sætter sig i kassen. 

Hannen flyver straks til ynglekassen for at overtage rugningen, må vi formode. Men efter blot et kvarters rast

flyver hunnen tilbage til ynglekassen. Han flyver ud og op til en kran, hvor han foretager fjerplejse. Kl. 16.35

flyver hannen væk. Kl. 16.42 observerer jeg ynglekassen indtil kl. 17.00., men intet ses bortset fra en

spurvehøg, der flyver over de to tårne mod nord. Det formodes, at hunnen rugede, da jeg forlod stedet. 

Kl. 11.44. due nær Vestkassen. 


Den 27.3. 2020

Flot vejr, sol og ingen vind. 9 grader.

09.45-13.00


En kaotisk dag!

Det var helt umuligt at finde hoved og hale i, hvad der skete på havnen med vandrefalkene.

Jess ankom omkring kl. 9.15.  

Hunnen sad på den grå skorsten i mere end 3 timer!! Parring blev på skorstenen kl. 9.00, 11.35

og 12.35.  Kl. 12.10 ser Jess hannen inde i vest-kassen, hvilket han også gjorde før jeg ankom.

Jeg overvågede øst-kassen kl. 12.36-13.01 uden at se noget til falke ved kassen. Men hvor var hannen? 

I reden?, Rastende et sted på havnen? Har parret forladt kassen og hvorfor? Kl. 13.05 var vest-kassen tom.

De mange parringer tyder på, at parret stadig er indstillet på at yngle på haven. I dag bliver

havnedirektøren orienteret om vandrefalkene på havnen via brev og foto.

Jess besøgte lokaliteten igen senere i dag og skriver:. ....."i mere end en time sad hannen på den blå skorsten

øverst oppe mod bysiden - her har jeg aldrig set den før - fra ca. 15.00 - 17.15 - jeg cyklede op på havnekajen.

Her fløj hannen væk. Mens hunnen sad igen på den hvide skorsten, hvor vi så den. Ingen over ved redekassen".

Mvh. Jess 

 

Den 28.3. 2020

Flot vejr, sol og let vind. 11 grader.

11.30-14. 30


En optimistisk dag!

Fra vi ankom sad hannen konstant i åbningen af vandrefalkekassen dvs. i næsten 3 timer. På et tidspunkt

åd han et bytte.

Ført kl. 14.20 ankom hunnen og fløj direkte ind i kassen. Hannen gik ind til hunnen, men kort efter fløj han

ud og væk ind over DLG-bygningerne. Noget tyder på, at parret er flyttet permanent ind i vest-kassen, der jo

nu er afskærmet med en 20 cm frontvæg. I dag tog mit vildtkamera et foto kl. 9.23 hvor hannen sidder ved

redekassen og hunnen ankomme til kassen - blev videofilmet. Jess H.  og Per H. var medobservatører.Den 29.3. 2020

Flot vejr, sol og let vind. 11 grader.

16.00-17.30


Det går som det skal!

Hannen sad i næsten hele perioden i kasseåbningen med få afstikker ind i kassen. Kl. 16.35 ankommer hunnen

og sætter sig på kanten af den anden silo med udsyn ind i kassen og til hannen. Jeg tror han kalder på hende,

er urolig. Han flyver over til DLG bygningen muligvis på jagt (fotos). Han vender dog hurtigt tilbage til kassen.

Hunnen flyver nu ind i kassen og spiser straks et større bytte, som tager et kvarter. Hannen ser bare på ædegildet.

Hunnen forsvinder herefter ind i kassen (lægger sig ned?) og hannen sidder i redekasse-åbningen, da jeg

forlod stedet.

Det er et indledende ritual for vandrefalk, at hannen lægger et bytte inde i kassen, som hunnen så æder inde

i kassen. Det er signal om, at hunnen har accepteret kassen. Det var netop efter min vurdering, hvad der skete

i dag. Mon ikke vi i løbet af et par dage kan forvente det første æg?  

Foto af han i Vestkassen kl. 16.06 og 17.42. samt han og hun sammen kl. 11.59. og hun? kl. 17.28.


Alle tre fotos taget 29.3. 2020. Øverst par ved redekassen og til højre hun ved redekassen. Nederst han på jagt ved DLG bygningerne.


Den 30.3. 2020

Flot vejr, sol og let vind. 9 grader.

15.45-17.36


En lidt besynderlig dag.

Der var ingen vandrefalke i og ved kassen i de første 55 minutter. Pludselig, kl. 16.40 kommer han og hun lige

efter hinanden og flyver ind i kassen. Nogen uro bemærkes. Hunnen flyver ud og efter en lille runde lander

hun samme sted som i går på den anden silo. Lidt efter kommer hannen frem i kassen og sætter sig i kasse-

åbningen (foto). Efter ca. 15 minutter flyver hunnen ind til hannen, og parring finder muligvis sted inde i kassen.

Hunnen flyver så ud og hannen fortsætter sin vagt afløst af en lille flyvetur til DLG, men vender hurtig tilbage

til kassen, hvor den endnu holdt vagt, da jeg forlod stedet.  

Foto af han i vestkassen kl. 15.35 og 16.26.


Den 30.3. 2020

Flot vejr, sol og let vind. 9 grader.

15.45-17.36


Den 30.3. 2020

Flot vejr, sol og let vind. 9 grader.

15.45-17.36


Den 31.3. 2020

Flot vejr, sol, let skyet og svag vind. 10 grader.


Jeg var ikke fysisk på havnen. Men hunnen ved redekassen blev set på vildtkamera kl. 11.24.
Den 1.4. 2020

Flot vejr, let skyet og blæsende Nordvestvind. 10 grader.

Kl. 15.05-16.45 


Hvad sker der?

Ingen foto på vildtkamera i dag. 

Ingen obs. ved vestkassen, hvor jeg var fra kl. 15.06- 15.45. Kørte derefter til østkassen.

Her var i de første ca. 15 minutter ingen fugle. Jeg kørte derfor en kort tur i området og vendte

tilbage, hvor hunnen nu først sad på den lange pind ved kassen. Herefter gik hun ind og stod

nu med hovedet halvt inde i kasse. Hvorfor det? Var der noget inde i kassen hun så på?

Det var jo i denne kasse, der tidligere i år lå 2 æg. Hvor var hannen? Rugede han? Da jeg

forlod østkassen stod hunnen endnu og kiggede ind i kassen. Den 2.4. 2020

Tørt og stormende kuling fra nord. 9 grader.


Ingen besøg på lokaliteten. Vildtkamerafoto af parret kl. 6.40 i vestkassen. Ellers ingen billeder

i dag fra havnen. Da parret etablerede sig på havnen og parring blev iagttaget stoppede hannen

med at tage sine næsten daglige ture til Årslev Engsø (9,5 km) i stedet forblev han i havne-

området. Århus Ådal udgør således i en periode af året fourageringsområde for vandrefalk-hannen. 

Det kan derfor ikke anbefales, at opsætte vandrefalkekasse ved Årslev Engsø, når der er

opsat vandrefalkekasser på Århus Havn, som DOF anbefaler i deres publikation: "Udpegning af

egnede opsætningssteder til vandrefalkekasser". ( DOF 2012).  

Foto af parret i vestkassen kl. 6.40.


Vandrefalkeparret ved redekassen 2.4. 2020 kl. 6.40 i tæt tåge. Hannen sidder inde i redekassen.Den 3.4. 2020

Tørt, sol, skyer, blæst 10 grader.

11.40 - 13.00.


Kl. 12.00 - 13.00 observerede jeg ved østkassen. Parring muligvis set. Hunnen bliver i kassen,

Han flyver væk fra kassen kort efter ankomt. Ingen iagttagelser andre steder på havnen. Mystik

Den 4.4. 2020

Tørt, sol - flot vejr. svag vind VSV. 11 grader.

10.18. - 12.05.


Hele havnen undersøgt. Korte besøg ved Vestkassen. Resten af tiden ved Østkassen. Kl. 10.30

ankommer hunnen med et stort bytte (due?) til redekassen, men sidder kun i kasseåbningen. 

Kort efter flyver hun med byttet. Pludselig ser jeg et kort øjeblik hannen i luften, måske tikkende

om mad. Men hunnen flyver over og sætter sig på den grå skorsten. Her fortærer hun byttet,

som tager 15-20 minutter. Kl. 11.45 kommer hun tilbage til kassen, men sidder kun i kasse-

åbning og kigger ind i kassen. Mon hannen ligger på æg inde i kassen? I den tid, hvor

hunnen sad på skorstenen, så jeg således ikke hannen. Hannen kunne jo være fløjet ud af

kassen, da hunnen ankom første gang.  

Foto af due kl. 10.35.


Intet er afklaret

Den 5.4. 2020

Flot vejr. svag vind S 13 grader.

11.05-13.10.


Korte besøg ved vestkassen og skorstenene. Resten af tiden ved østkassen. Han ankommer til

redekassen med et bytte stærkt forfulgt af hunnen. Hunnen sætter sig i redekasse-åbningen.

Hannen er muligvis i kassen, den ses i hvert fald ikke i lang tid. Hunnen forlader kassen og

svæver rundt over tårnene forfulgt af måger. Hannen er tilsyneladende endnu inde i redekassen.

Hunnen ankommer og sætter sig på siloen ca. 4 meter fra redekassen. Pludselig ses han ved

hunnen og forsøger åbenbart en parring, men bliver tilsyneladende afvist. 

Efter parringsforsøget flyver han ind i kassen, hvor begge fugle nu er. Kl. 12.55 ses en vandrefalk

i kasse-åbningen med ryggen ud til det fri. Sådan sad den også, da jeg forlod stedet. 

Kl. 17.57 og 18.50 bliver parret fotograferet ved vestkassen. 

Foto af han i Vestkassen kl. 17.42., 16.49 og due 8.37 Vandrefalkeparret set ved Vestkassen 5.4. 2020 kl. 16.49. 


Den 6.4. 2020

Flot vejr. svag vind S 16 grader.

14.10-16.00.


Bekymrende

Da jeg ankom sad en vandrefalk på toppen af en kran. Ellers ikke set vandrefalk med sikkerhed. 

Østkassen overvåget indtil kl. 16.00. I dag set to vandrefalke ved Årslev Engsø. Den ene var en

imm. fugl - længestribet bryst - og blev fotograferet af Lars Gabrielsen. Jeg har foto.Den 7.4. 2020

Flot vejr. svag vind NV 13 grader.

12.40-14.30.


Det hele undersøgt. Obs. ved østkassen kl. 12.40 til 14.05 - ingen vandrefalke set ved kassen. 

Kl. 13.20 kredser en vandrefalk - givet hannen - lidt syd for de to siloer. Kl. 14.12 ses hannen

sidde uroligt på den grå skorsten. Flyver ud over vandet og fanger en Hvid vipstjert!!!!!

Han flyver med byttet over og sætter sig et kort øjeblik på vestkassen, derefter op på kanten af

siloen og lidt efter op på den grå skorsten. Hunnen ikke set i dag og i går.

Jeg tror, at hunnen nu ligger på rede i østkassen - dvs. påbegyndt rugningen den 6.4.

Men det må tiden vise.  

Han i Vestkassen kl. 17.03, 16.56. 16.37, 16,28, 16.24, 16.11. 7.48, 6.29, 16.03. 


Den 8.4. 2020

Flot vejr. svag vind SSV 14 grader.


Jeg besøgte ikke havnen i dag, men foto taget af hannen kl. 6.10 i Vestkassen.

Mikael Lassen videofilmede hannen i vestkassen den 7.4. 2020 kl. 16.30.

Han i Vestkassen kl. 6.10.Vanskeligt at se, men hannen sidder på den lange siddepind ved kassen.Den 9.4. 2020

Flot vejr. blæst svag vind NV 10 grader.

11.25-13.10.


Alt undersøgt. Ingen observationer af vandrefalk. Østkassen blev overvåget i næsten hele perioden.

2 musvåger, 1 tårnfalk og 1 spurvehøg trak hen over siloerne.

Foto af han kl. 17.19., 17.05., 17.03., 16.26. og 16.13. 


Den 10.4. 2020

Flot vejr. svag vind VNV 6 grader.

12.35-14.10.


Alt undersøgt. Ingen observationer af vandrefalk. Østkassen blev overvåget i næsten hele perioden.

Tårnfalk 1 og Husrødstjert 1. Sidst på dagen fik jeg 4 fotos af hannen i vestkassen, så det var dejligt.

Det ene foto var kl. 8.29, øvrige 17.11., kl. 16.36., 17.18.  

Den 11.4. 2020

Flot vejr.


Ingen besøg på havnen. Foto af hannen i Vestkassen kl. 8.02 og 8.21. 

Den 12.4. 2020

Flot vejr. 15 grader.


Ingen besøg på havnen. Foto af hannen i Vestkassen kl. 15.53 og 16.54.


12.4. 2020. Første foto af hannen i luften over redekassen optaget med Vildtkameraet.


Den 13.4. 2020

Flot vejr. 6 grader.


Ingen besøg på havnen. Foto af hannen i Vestkassen kl. 14.48, 16.00, 16.07 og 16.12. 
Den 14.4. 2020

Flot vejr. nogen vind. 9 grader.

16.30-17.45.


Det hele undersøgt. Ingen observationer af vandrefalke. 16.45-17.45 obs. ved Østkassen.

Foto af muligvis hannen i Vestkassen kl. 15.37.


Den 15.4. 2020

Flot vejr. 13 grader.


Det er bekymrende.

Foto af han og HUN ved Vestkassen kl. 17.58. Det er første gang i lang tid jeg ser hunnen.

Hvorfor har hunnen forladt Østkassen? Opgivet yngel? Forstyrrelser pga. arbejdsstøj

ved tårnet?Det er endnu mere bekymrende.

Den 16.4. 2020

Flot vejr. blæst. 10 grader.

9.30-10.40.


Det hele undersøgt. Østkassen overvåget 9.30.-10.30. Her så jeg kun en ringdue, der kiggede

ind i kassen. Kl. 10.07 ses hunnen flyve over siloerne og mest over Vestkassen. Hannen blev

også set kortvarrigt i luften. Hunnen flyver over på den grå skorsten, men flyver hurtigt væk. 

I dag 8 fotos med vildtkamera. Kl. 9.00 hunnen på vej ind i Vestkassen. Herefter 7 fotos - 16.30, 

16,39, 16,46, 17,06, 17,35, 17,44 og 18.05 i alle til fælde af rugende fugl (vandrefalk?) i 

Vestkassen.  En opløftende dag.

Den 17.4. 2020

Flot vejr. svag vind. 12 grader.

15.45-17.40.


Det er ikke til at blive klog på de vandrefalke. Det hele undersøgt. Både Øst- og Vestkassen.

Først da jeg overvåge Østkassen blev jeg opmærksom på en vandrefalk, der sad på den

grå skorsten kl. 16.10. Jeg kørte til skorstenen og så, det var hunnen. Kl. 16.50 flyver hun

direkte mod Vestkassen (foto), lander og går ind i kassen og straks flyver hannen ud! Super

Det tyder i aller højeste grad på ruge-skift. Hannen har således ruget i mindst 40 minutter.

Det er meget vanskeligt at se den rugende fugl i kassen med teleskop, hvis man ikke 

lige ser den lyse kind og sorte maske. 

Jeg fik oplyst af DLG, at DOFs vandrefalkekasse er nedtaget pga. af for mange besøg ved

kassen. Hvem der har besøgt kassen, ved jeg ikke - muligvis personalet på DLG.   

Der var foto af vandrefalk på rede i dag kl. 8.47, 17.16 og 17.27.

17.4. 2020. Hunnen på vej til redekassen for at afløse hannen med rugningen.
Den 18.4. 2020

Flot vejr. sol, svag vind. 13 grader.

15.55-17.45.


Det hele undersøgt bortset fra Østkassen. Vestkassen tæt overvåget. Hannen lå og rugede i

hele perioden - hunnen ikke set. På et foto ses muligvis et æg i venstre side af kassen nær

åbningen. Hannen vendte tilsyneladende æggene flere gange. Sjovt nok er det kun ringduer

der er interesseret i vandrefalkekasserne. Den ca. 4 cm høje kant som jeg har lavet i bunden

af redekassen synes at fungere fint. Flere gange lå hannen og kiggede ud af kassen. Højden

af stenlaget i kassen virker godt - det samme gælder for evt. ungernes sikkerhed.

Der blev i dag taget 8 fotos fordelt på kl. 8.26, 8.32, 16.46, 17.21, 17.22, 17.29., 17.31 og 17.42.Den 19.4. 2020

Flot vejr. sol, svag vind. 15 grader.

15.40-17.15.


Det går fint.

Det hele undersøgt bortset fra Østkassen. Vestkassen tæt overvåget. Først kl. 16.32 opdager

jeg hannen inde i Vestkassen, men han har givet været i kassen i hele min obs.-tid.

Først kl. 16.42 opdager jeg hunnen sidde på den grå skorsten, som foretager omhyggelig fjer-

og fodpleje samt klør sig lidt i nakken. Kl. 17.10 flyver hunnen over og ind i Vestkassen og afløser

hannen i rugningen. Hannen flyver nu over til mig ved DLG bygningen, hvor jeg har lejlighed til at

tage nogle gode fotos i fint lys. Hannen har i dag ruget i mindst 1,5 time. Foto fra i dag viser

ringduepar som sidder på gelænder blot 1,5 meter fra den rugende han.   

To fotos i dag kl. 12.57 og 15.25.


Hannen, der lige har overladt rugningen til hunnen den 19.4. 2020. Den 20.4. 2020

Flot vejr. sol, svag vind. 16 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. To fotos fra i dag. Kl. 7.17 Vandrefalk sidder på silokant 3 meter 

fra reden. Kl. 12.08 kan ikke se fugle på billedet.Den 21.4. 2020

Flot vejr. sol, svag vind. 17 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Et foto fra i dag kl. 8.45 med mulig vandrefalk i kassen.Den 22.4. 2020

Flot vejr. sol, ingen vind. 15 grader.

9.42-12.15.


Da jeg ankom sad hunnen på toppen af kran og fortærede et bytte - var færdig kl. 9.52, hvor den

fløj hen til redekassen. Her kommer hannen ud af kassen, hvor han givet har ligget og ruget. De to

fugle ser lidt på hinanden. Hunnen går nu ind i kassen og hannen flyver mod DLG, hvor den 

senere ses på toppen af den grå skorsten. Hannen flyver til redekassen kl. 10.40, hvor den kun

ser ind i kassen et kort øjeblik, for derefter hurtig at flyve væk. Lidt efter sidder han igen på toppen

af den grå skorsten. Han letter kl. 11.15 og flyver en runde over havnen. 

En tårnfalk viser stor interesse for redekassen som den kommer til i en afstand af 4-5 meter, med

kippende vingeslag. Ingen vandrefalke reagerer. Tårnfalken flyver nu rundt i området og igen

med kippende vingeslag. Hvad har den tænkt sig? Kl. 11.20 kommer en tårnfalk op til toppen

af den grå skorsten, hvor den klart forsøger at genere den siddende  vandrefalk-han. Vandrefalken

lader som ingenting, selv om Tårnfalken er meget tæt. Tårnfalken flyver nu igen lidt rundt over

området med kippende vingeslag for til sidst at flyve lavt mod nord ude ved kysten.

Talte med en person ved navn Christian Kerrn (tlf. haves). Han fortalte, at der i måske 5-8 år

har ynglet et par vandrefalke i en redekasse opsat under Mønsbroen. Christian har bekendte

som følger parret og som bor på gård lige ved broen. 

Vandrefalke-han flyver fra skorstenen i sydlig retning kl. 12.15. Vi håber hunnen fortsat ligger

og ruger.

Jeg antager, at rugningen blev påbegyndt den 28.3. 2020. Dvs. de til og med i dag har ruget

i 26 dage.


Den 23.4. 2020

Flot vejr. sol, svag SV-vind. 17-18 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Et foto fra i dag kl. 17.54 viser rugende vandrefalk i Vestkassen. 


Den 24.4. 2020

Flot vejr. sol, svag SV-vind. 17-18 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Et foto fra i dag kl. 7.26 viser rugende vandrefalk i Vestkassen. 

og en (køn?), der kommer med større hvidt bytte - nok en lys tamdue. FLOT!


Den 25.4. 2020

Flot vejr. sol, nogen vind 14-15 grader.

Kl. 12.12 - 14.30


Hunnen rugede i hele perioden. Kl. 12.36 kommer hannen i et kort besøg til kassen og 

flyver derfra til den grå skorsten, men er pludselig væk og jeg ser den ikke mere i dag.

Ingen foto i dag fra vildtkamera.

På Kalø bruger de et webcamera til overvågning af tårnfalkepar i redekasse. Tjek det. 


Den 26.4. 2020

Flot vejr. sol, nogen vind 14-15 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag og der var ingen foto fra Vestkassen. Så status er ukendt.   


Den 27.4. 2020

Støvregn til svag regn i hele perioden. Svag vind. 8-9 grader.

Kl. 13.19-14.45.


Ingen falke set i kassen. Kl. 13.55 blev hun opdaget på den grå skorsten driv våd. Lidt efter

fløj hun over på den blå skorsten og sad her presset ind til skorstenen (varmesøgende?)

indtil jeg forlod stedet kl. 14.45. Jeg forventer hannen rugede.


  

Den 28.4. 2020

Flot vejr. sol, svag vind. 14-15 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Et foto fra i dag kl.12.59 og 13.48  viser rugende vandrefalk i

Vestkassen. 


Den 29.4. 2020

Overskyet og blæst. 8-9 grader.

Kl. 13.50-14.10.


Hannen i Vestkassen i hele perioden. Hunnen sad på den blå skorsten og fløj mod Aarhus

kl. 14.10. Derefter ikke set hunnen. Foto kl. 7.43 viser hannen i Vestkassen formentligt

rugende.Den 30.4. 2020

Regn det meste af dagen og køligt.


Havnen blev ikke besøgt i dag og der var ingen foto fra vildtkamera.


Den 1.5. 2020

Fint vejr svag vind og ca. 10 grader.

Kl. 8.55 - 10.15.


Hvad er der sket?

Intet set og ingen billeder fra vildtkamera!!Den 2.5. 2020

Fint vejr, ingen vind og ca. 10 grader.

Kl. 13.15 - ca. 16.15 (Mikael Lassen) og 15.50 - 17.25 (JTL).


Mikael skriver: "Kl. ca. 13.15 kom en fugl ind fra vest og fløj direkte til rast i den hvide skorsten,

hvorfra den kun fløj få korte ture de næste par timer. Kl. ca 15.45 fik jeg en kort dogme video,

der dog tydeligt viste en fugl vende sig i vestkassen. Samtidigt sad den anden i skorstenen.

Jeg forlod havnen ca. 16.15, da sad der fortsat en fugl allerhøjest i den hvide skortsten. Se (doku)

billeder på dofbasen. Ser ud til at de har styr på det :) knæk&bræk!". vh Mikael.


Hannen lå på rede i hele perioden, jeg var på havnen. Kl. 17.11 kommer hunnen og skifter rugning

med hannen, der straks forlader kassen og flyver retningen mod DLG, som den plejer, hvor den

sætter sig på den grå skorsten. Et rugeskift varer under 10 sek.

Et vildtkamera-foto med vandrefalk i Vestkassen kl. 7.01. 

Sammenholder vi de to observationer så indikerer de, at hannen har ruget i perioden ca. 13.15 - 17.11.,

fordi jeg tror, Mikal har set hunfalken. 

  


Den 3.5. 2020

Fint vejr, frisk vind fra VNV ca. 10 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Der kom mange billeder uden jeg med sikkerhed kunne se,

hvad der foregik i kassen. Men der var travlhed og måske panik i familien. En vandrefalk ses på

alle billederne. Vi håber nu, der er unger i Vestkassen.

Billeder blev taget kl.: 14.59. 16.04. 16.18. 16,19. 16.29. 16.36. 16.44. 16.50. 16.53. 16.55. 17.03.

17.06. 17.08. 17.10. 17.13. 17.15. 17.16. 17.17.19. 17.43. og 18.06.

Jeg efterlyser pris på et Webkamera?


Den 4.5. 2020

Fint vejr, frisk vind fra NV og småbyger - ca. 10 grader.

Kl. 16.00 - 17.30.


Et godt tegn!

Vandrefalk set i kassen i hele obs.-perioden. En vandrefalk kredser omkring redekassen og flyver

derefter mod DLG kl. 16.30. Hannen kommer til reden med større bytte - lys fugl - kl. 16.59, som

han leverer til hunnen, der er i kassen.   

Der kom mange billeder i dag uden jeg med sikkerhed kan se, hvad der foregik i kassen.

Billeder blev taget kl.: 14.50, 15.15, 16.34, 16.46, 16.51, 16,56,17.01, 17.07, 17.09. 17.16, 17.18,

17.28, 17.29, 17.32, 17.35, 17.40, 17.47, 18.00 og 18.07.


Den 5.5. 2020

Fint vejr, frisk vind fra NV - ca. 10 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Billeder blev taget kl.: 15.50, 16.17, 16.20, 16.23, 16.50, 17.09 og

17.12. 


Den 6.5. 2020

Fint vejr, frisk vind fra VNV ca. 10 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Billeder blev taget kl.: 16.18, 16.20, 16.24, 16.33, 16.47, 16.53, 

16.58, 17.17, 17.23, 17.39 og 17.46. Den 7.5. 2020

Fint vejr, meget svah vind. Ca. 17 grader.

Kl. 16.00 - 17.45.


Noter fra dagen følger senere. 

Billeder blev taget kl.: 15.06, 16.54, 16.57, 16.58, 17.01, 17.03, 17.22, 17.25 og 17.28.Den 8.5. 2020

Fint vejr, blæst, sol, skyer. Ca. 18 grader.

Kl. 14.40 - 16.15.


Vandrefalk set i redekassen, da jeg ankom. En falk, givet hannen set flyve kl. 15.30

og kl. 15.55. mellem siloerne og DLG.  

Billeder blev taget kl.: 16.15, 16.35, 17.10, 17.20, 17.47, 18.02 og 18.08.


Den 11.5. 2020

Fint vejr, blæst NV. Ca. 11 grader.

Kl. 14.30 - 15.30.


Den 9.5. 2020


Ingen besøg og ingen fotos.Den 10.5. 2020

Fint vejr, varmt, sol, vind 2-3. Ca. 18 grader.

Kl. 09.30 - 16.15.


En urolig vandrefalk set i redekassen. Hunnen foder kl. 10.57. Han er inde i

redekassen. Ingen tegn på unger. På foto ser jeg, at hunnen ikke fodrer, men bliver

afvist ved kassen. Ingen foto fra vildtkamera i dag.


Den 11.5. 2020

Fint vejr, blæst NV. Ca. 11 grader.

Kl. 14.30 - 15.30.


Mystisk

Intet set i kassen da jeg kom. Kl. 15.08 kom hunnen til redekassen, men fløj straks

igen. Fotograferet af mig. Efterfølgende ses hannen i redekasse-åbningen. 

Rekord mange billeder - i alt 32 - blev taget med vildtkameraet. Kun på et af dem

ses begge fugle sammen ved redekassen, men ingen bytteaflevering. På de andre

billeder ligger hannen samme sted i kassen, som den plejer.

Dvs. sige stadig ingen tegn på yngel.
Den 12.5. 2020

Kraftig vestenvind og koldt, ca. 6 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Billeder blev taget kl.16.36, 18.10 og 18.56.
Den 13.5. 2020

Let vestenvind og koldt, ca. 6 grader.


Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. Et billede blev taget kl. 10.55.

Mikael Lassen så en vandrefalk i redekassen og en på skorstenen kl. 18.35 - 18.55.Den 14.5. 2020

Let vestenvind og koldt, ca. 6 grader.


Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. Billeder blev taget: kl. 13.37, 16.30, 16.34, 16.40, 

16.56, 17.22, 17.47, 17.59, 18.01, 18.11, 18.20, 18.51 og 19.16.
Den 15.5. 2020

Let vestenvind og koldt, ca. 6 grader.


Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. Billeder blev taget: kl. 7.50, 7.51, 16.17 og 16.22.Den 16.5. 2020

Blæst til hård V-vind, koldt og regnbyger. Ca. 8 grader.

15.45-16.50.


Parret og ungen set fra kajen syd for DLG-bygningen. Man kan nu i teleskop lige antyde

den lille unge. Kl. 15.45 kom hannen med et mindre bytte. Han havde pga. vinden

svært ved at komme ind i redekassen. Men til sidst lykkedes det. Byttet blev afleveret til

hunnen, som straks gik i gang med ungefodring. Det var en stor oplevelse. 

Mødte Uffe og Jette fra Viby, der var meget begejstret. De tog videoklip af parret og ungen.Den 17.5. 2020

Blæst til hård V-vind, koldt og regnbyger. Ca. 8 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Et foto kl. 14.57 af parret og unge.Den 18.5. 2020

Vindstille og regn. Ca. 9 grader.

12.00 - 12.35


Da jeg kom sad hunnen i redekassen med ungen. Kl. 12.15 kommer hannen med  bytte,

hvor han tilsyneladende allerede havde fjernes de største fjer, og overdrager det nu

til hunnen. Hannen sætter sig nu uden for redekassen et par minutter. Han flyver der-

efter til den grå skorsten, hvor han sidder et øjeblik. Hunnen ses nu travlt fodre ungen

- for jeg tror stadig, at der kun er en unge. Allerede kl. 12.22 kommer hannen tilbage

til kassen, hvor han sidder på den lange siddepind. Et øjeblik efter flyver han bort og

jeg ser den ikke mere. Slut obs. pga. regn. 
Den 19.5. 2020

Vindstille og sol. Ca. 16 grader.


Havnen blev ikke besøgt i dag. Men der blev optaget 23 billeder i tidsrummet 

kl. 12.39 - 17.34. Bytteaflevering og fodring og unge set.
Den 20.5. 2020

Vindstille og sol. Ca. 20 grader.

12.00-12.15


Et kort besøg. En vandrefalk lå i kassen. Ingen billeder i dag.
Den 21.5. 2020


Ingen redebesøg og ingen fotos.Den 22.5. 2020


Ingen redebesøg og ingen fotos.Den 23.5. 2020

Overskyet, let vind 14 grader.

9.25 - 12.05


For første gang ses to unger i redekassen.

Da jeg ankom sås hun og unge i redekassen. Kl. 9.30 sætter hun sig på jerngelænderet

ved kassen. Flyver væk, men kommer hurtig retur. Ses ved unge kl. 9.40. Nu ses hunnen

overraskende fodre to unger. Efter fodringen varmer hun nu ungerne indtil kl. 10.30.

Kl. 11.15 ses hannem kredsende syd for DLG, men ses ikke i og ved kassen i dag under

mit besøg. Hunnen forsvinder ud af kassen og flyver om på den anden side af siloerne. 

Kommer hurtig tilbage med tilsyneladende delvist plukket due. Hun har muligvis benyttet

Østkassen som depot. Kl. 11.45 spiser hun af duen og fodrer samtidig de to små unger.

Fodringen er slut kl. 11.50 hvorefter hun forsigtigt går rundt i kassen. Kl. 12.02 lægger

hun sig og varmer ungerne.

Der blev i dag taget to billeder. På det første billede kl. 8.37 ses muligvis de to unger

men ingen voksne fugle. På det andet billede kl. 14.57 ses begge gamle fugle og muligvis

de to unger.
Den 24.5. 2020

Overskyet, let til frisk vind, lidt støvregn 12 grader.

18.00-19.00


Da jeg ankom, fodrede hunnen en unge indtil kl. 18.05. Resten af tiden lå hun og varmede

ungerne. Han ikke set og sad ikke på kranerne eller på skorstenen.Den 25.5. 2020

Havnen blev ikke besøgt. Der blev taget fotos kl. 17.11, 17.26, 17.33, 18.02 og 18.22.Vandrefalk med tamdue 25.5. 2020. Foto: Benny Køppel.
Den 26.5. 2020

Overskyet, tåge senere lidt sol, vindstille. 7 grader.

6.30 - 8.00


En mærkelig dag

Da jeg ankom, sad en falk i redekassen og plukkede eller/og fodrede unger.

Kl. 7.07 kommer han med mindre bytte som han bringer ind i kassen. Men ingen

tegn på fodring - han flyver væk med byttedyrresterne kl. 7.17. Efterfølgende var

ungerne alene i redekassen i 20 minutter. Men endnu ingen tegn på ungefodring.

Kl. 7.20 ses begge falke sidde på den grå skorsten. Kl. 7.28 ses en ringdue ved

redekassen - vandrefalk hun reagerer hurtigt og bortjager ringduen, som straks

forlader redekassen. Kl. 7.46 aflægger hunnen igen et kort besøg ved kassen og

flyver derfra over til hannen på den grå skorsten, men bliver afvist af hannen og

må derfor finde en anden siddeplads.

Det er påfaldende at ungerne var så meget alene. Da jeg forlod stedet kl. 8.00

var der endnu ingen falke i kassen!  


Nye besøg samme dag om eftermiddagen.

Da jeg kommer sidder hannen i redekasseåbningen, hvilket den havde gjort i et

stykke tid. 

Benny Køppel havde været ved redestedet siden kl. 10.00 og havde ikke set

fodring af unger, men set vandrefalk med bytte to gange. Jørgen H. og Uffe

havde heller ikke set ungefodring.

Er det slut med ynglende vandrefalk på Århus Havn i år? Noget tyder desværre

på det. Vandrefalkeparret opførste sig meget atypisk. De sås flyve sammen og

på et tidspunkt flyver hunnen til reden med bytte og ser sig forvirret omkring i

kassen, som om hun vil have kontakt med ungerne. men kan ikke se dem.

Hun flyver bort med byttet i retningen mod Marselisborg Marina - kommer tilbage

med byttet, og ses nu i luften sammen med hannen. Et par gange raster

hun på den grå skorsten. Hannen ses ikke.

Hvorfor er det tilsyneladende gået galt? Årsagerne kan være flere.


Menneskelige forstyrrelser. Næppe. For mennesker ved  kassen og på tårntaget

ville være fotograferet med Vildtkameraet. 

Ungerne faldet ud af kassen. Næppe.

Ungerne forgiftet. Næppe, men kan ikke udelukkes.

Ungerne taget af store måger. Næppe, men kan ikke udelukkes.

Ungerne taget af rovdyr. Umuligt. Der kan ikke komme rovdyr op i tårnet.

Ungerne taget af gråkrage. Ja meget sandsynligt. Gråkrage yngler ret tæt ved 

vandrefalkekassen og de har lige nu store unger. 

Vi kan konkludere, at vandrefalkeparret nu i flere dage har "ledt" efter deres unger

og flyver frustreret rundt på havnen og bringer føde til den tilsyneladende tomme

vandrefalkekasse.

Det er sørgeligt at Østjyllands første ynglende vandrefalkepar skal opleve dette.Den 27.5. 2020

Overskyet, lidt sol nogen vind. 17 grader.

15.40 - 18.00


Der er håb endnu.

Bedst som vi i går mente, ungerne var væk fra kassen, skete der noget spændende i dag. 

I perioden 15.40-16.35 ser jeg ingen vandrefalke og intet i redekassen. Men så kommer

hunnen med en due, flyver ind i kassen, plukker duen så fjerene flyver ud af kassen.

En hvid og vel 10-14 cm høj unge kommer nu frem fra skjul bag afskærmningen.

Afskærmningen, der fylder ca. 20% af frontbredden, er monteret efter kassen blev opsat.

Så den fungerer godt, når vinden er lige på kassen. Hunnen står desværre sådan, at jeg

ikke kan se, om der er mere end en unge. Efter ca. 5 minutters fodring flyver hunnen bort

med føderesterne, men vender hurtig tilbage til kassen og efterlader føderesterne i kassen.

Så forlader hun kassen og helt frem til kl. 18.00 er hun meget akiv med at flyve rundt i området.

En kort øjeblik så jeg muligvis hannen, der fløj rundt om siloen og måske til rast i Østkassen.

Han er lidt doven! Det er konen der må fange de store duer!

Det er vigtigt at bemærke, at da hunnen var væk fra kassen "forsvinder" ungen ved at

lægge sig fladt ned eller gemme sig bag afskærmningen, så vi ikke kan se dem fra jorden!!!

Dermed er den/de bedre beskyttet mod prædatorer. Jeg vil anbefale, at man står nær den

grå dør indtil det lille kontor ved DLG, her har man størst mulighed for at se antal unger, men

altså kun når fodring finder sted. Uffe kom forbi og oplevelse den aktive vandrefalk på tæt.

Endelig skal nævnes, at hunnen blev set raste på toppen af havnens højeste skorsten, hvor

den øverste del er sortmalet. Jeg har ikke tidligere set arten raste der.

Nu må vi lægge kræfterne i for at registrere antal unger på havnen.

Jeg kommer desværre ikke på havnen i morgen.

Oplyst af Uffe Juul Jensen 27.5.2020:

"Jeg var 10 min efter du forlod havnen ude for en FED oplevelse. Hannen forlader kassen og flyver ud

over vandet i retning af Jyllands Posten. Midt i bassinet møder den nogle ret store måger.

Uden dykkefart griber den en af mågerne, efter nogle sekunders slåskamp og fald mod vandet, slipper

han den forskrækkede måge".

Så det både med og uden kikkert – desværre ikke filmet….


  

  Han med bytte, hun ventende i redekassen. 27.5. 2020 kl. 12.49.


Foto viser, at der i dag har været aktivitet ved redekassen kl. 12.49, 17.43, 17.45, 18.03,

18.08, 18.19, 18.44 og 18.53. Vandrefalk hun 27.5. 2020 Aarhus Havn.
lllavn.
Den 28.5. 2020

Flot, tørt og varmt vejr.


Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. Der er taget fotos kl. 18.03, 18.06, 18.49, 18.52 og

19.18.Den 29.5. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 20 grader.

15.10 - 17.30


Til stede Benny Kløppel, Jørgen Thobo-Carlsen og Uffe Juul Jensen. En fantastisk dag

med opvisning af vandrefalkeparret. Benny fotograferede hvor hunnen i luften kaster bytte

(due?) til hannen. Da jeg ankom sad hannen vagt ved redekassen. Der er to unger i kassen.

Hun raster på kran. Grå skorsten bruges som depot, hvor hun ses med stort bytte. Kl. 16.20

sidder hun igen på kran og unge ses lette bagenden ud over redekant og aflevere  en hvid

stråle. Han sidder vagt på silo lige over for kassen og har nu gjort det i lang tid. Da jeg 

forlod stedet kl. 17.30 sad hunnen på grå skorsten og han stadig på silo lige over for kassen.

 Et foto i dag kl. 12.33 med vildtkamera. (Begge fotos: Benny Køppel).Den 30.5. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 20 grader.

KL. 9.00 - 10.30.


Fra kl. 9.00 til 10.10 sidder hannen vagt på den lange siddepind ved reden. Flyver derefter

væk. Et øjeblik senere kommer hunnen med en mulig solsort (mindre sort fugl) som hun

lægger i kassen kl. 10.16. Hannen flyver ind til hunnen et kort øjeblik, men derefter i

retningen af Østkassen. Hunnen sidder senere på grå skorsten, men flyver hurtig væk.Unger i redekassen 30.5. 2020.


Den 30.5. 2020 blev der i perioden kl. 10.21-18.56 taget 17 fotos med vildtkamera - mange

af ungerne.Den 31.5. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 20 grader


De tre vandrefalkeunger blev ringmærket. Udførlig beskrivelse sendt til bl.a. Østjysk

Biologisk Forenings medlemmer med blev fotos.Den 1.6. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 20 grader


Den 2.6. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 22 grader


Kun 2 unger

Jeg besøgte ikke havnen i dag, men det gjorde Benny Kløppel i hele 6 timer, som skriver

følgende:

"Da begge forældrefuglene endelig kom ned på havnearealet var det uden bytte, og hannen fløj over

til reden, kikkede lidt ind i kassen, og så var begge fugle væk igen. Efter et godt stykke tid, kom den ene

af fuglene tilbage med et bytte og var i kassen i 6 minutter hvor jeg så den fodrede den ene af de 2 unger

jeg så idag, ved ikke om der er mere end de 2. Ungerne lavede flere flyveøvelser i reden, og var meget

tæt på kanten, tænkte om den ene unge var blevet skubbet ud over kanten ved flyveøvelserne, håber

jeg tager fejl. Sender dig lige nogle fotos fra idag.
Den ene af ungerne plukkede selv i byttet som tidligere var kommet til kassen, fjerene fløj ud uf kassen"

Den 2.6. 2020

Ingen havnebesøg.


Den 3.6. 2020

Flot vejr. Svag NV-vind. 22 grader.

Kl. 16.00 - 17.25

Da jeg ankom sad han vagt på den lange kassepind. Hun sad i en periode på den grå skorsten. Kl. 17.00 kom hun til kassen med bytte. Han flyver væk og til depot på den grå skorsten. Kl. 17.25 flyver hun ud og til den grå skorsten.


Den 4.6. 2020

?

Den 5.6. 2020

?

Den 6.6. 2020

Storm, sol, og 15 grader.

Formiddag + 15.50 - 16.30. 


Jørgen H. Carlsen var her to timer i formiddags. Hunnen sad hele perioden på silo over for redekassen.Den 7.6. 2020

Flot vejr, stille og 16 grader. 

Kl. 18.45 - 19.45. + tid fra Benny Kløppel.


Da jeg ankom sad han øverst og hun lidt længere nede på den grå skorsten. Begge fløj 19.30. Kun een fodring set mellem kl. 15.30 og 19.45, som blev foretaget af hunnen.

(Jf. Carsten Clausen har han set musvåge fravriste bytte fra vandrefalk på Randers Havn!),


Jf. Benny Kløppel: "Så hannen være inde i reden og fodrede i 5 minutter og så afsted igen, hunnen var også inde i reden i flere minutter, men fik ikke taget en tid hvor lang tid, men kunne ikke se om den fodrede ungerne, som var aktive i reden flere gange.

Hannen var væk fra reden i mere end 2 timer, jeg var der i 4-5 timer i dag. Der skete ikke så meget, og der var meget overskyet det meste af dagen, håber på bedre held næste gang jeg kommer på havnen".

 


Den 8.6. 2020

Jeg besøgte ikke havnen.


Den 9.6. 2020

Jeg besøgte ikke havnen.


Fra Benny Kløppel fra 9.6. 2020. Vandrefalk med resterne af det bytte som den kom med til dens 3 unger. Den 10-06-20 Den madede sine unger i 40 minutter inden den fløj op til skorstenen,

hvor den har et af sine depoter, det er dens hidtil længste fodring jeg har observeret af ungerne, og efter 10 minutter var den tilbage i reden ved ungerne,

og efter yderlig 10 minutter kom også hannen til reden, uden resterne af dens bytte, den var der nogle få minutter, hvorefter den satte sig op på sin udkikspost på skorstenen.

Vandrefalkeungerne den 5.6. 2020.

Den 10.6. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 22 graderJeg besøgte ikke havnen i dag, men det gjorde Benny Kløppel, der også her viser en fotoserie.

Benny Kløppel: "Vandrefalk med resterne af det bytte som den kom med til dens 3 unger. Den 10-06-20 Den madede sine unger i 40 minutter inden den fløj op til skorstenen, hvor den har et af sine depoter, det er dens hidtil længste fodring jeg har observeret af ungerne, og efter 10 minutter var den tilbage i reden ved ungerne, og efter yderlig 10 minutter kom også hannen til reden, uden resterne af dens bytte. Den var der nogle få minutter, hvorefter den satte sig op på sin udkikspost på skorstenen".


Lars Frede Petersen: "Boende på Sjælland har vi ikke "været opmærksomme" på det fantastiske der sker i Århus Havn.... Godt at vi tilfældigt (!) valgte fuglekikkerstedet på havnen i venten på Molslinien... Jo mere vi læser og ser billeder - jo mere fantastisk er historien jo!!! og TAK for at vi også kan opleve det hele her på skærmen. Har ikke noget at bidrage med - og DOG????

Ville det ikke være en ide - At dagbogen startede med "i dag" og sluttede med "i går....."2016-19""..... ? for der er godt nok meget der skal scrolles igennem for at finde "i dag" ...... og som på en IPhone næsten får læseren til at opgive...... Det gjorde jeg rent faktisk også - indtil min Mac gav et større overblik og jeg rent faktisk opdagede at guldkornene åbenbarede sig.... mange gode hilsner fra Lars..... der vil følge den spændende historie "til ende" og glæde mig til gensynet i Århus Havn....".

25.6. 2020

Solrig dag med 27 grader i skyggen.

Kl. 15.00 - 17.45I dag havde vi besøg at TV Østjylland. På taget af siloen var der 32 grader. Vandrefalkene havde det hårdt i varmen og især de to unger, der blev set søge ind i skygge. Vi så ikke den 3. unge. Enkelte gange blev hannen og en unge iagtaget sammen i luften.

Uffe tog nogle flotte fotos bl.a. denne rastende han, som her vises. Hannem var meget aktiv i dag. Fodring blev ikke iagttaget. Jeg er usikker på, om vi så hunnen. På et tidspunkt blev vandrefalke-hannen rasende, skreg og fløj frem og tilbage foran DLG-bygningen, tilsyneladende fordi der var folk på taget af bygningen. Falken forsøgte givet at sætte sig på skorstenen.  Den vaksomme han. Foto:JTL

En lidt bedrøvelig vandrefalke han. Foto: Uffe.


26.6. 2020

Solrig dag med 25 grader i skyggen.

Kl. 19.10 - 21.30

Flere nye fuglefolk på havnen. To biler blev noteret af P-vagt. 34 grader på silotaget.

6 billeder taget med webkameraet viste kun to unger med sikkerhed. For første gang siden udflyvningen så jeg i dag en

unge inde i redekassen. Begge forældrefugle fløj flere gange mellem skorstenen og redekassen. Fodring blev ikke set.

Det er bekymrende, at vi ikke kunne se alle tre unger sammen! Nu håber jeg, fotografere vil tage billeder af især ungfuglene

før det er forsent, og naturligvis gerne, hvis man kan se ringene.

27.6. 2020

Meget varmt ca. 26 grader. 


Jeg besøgte ikke havnen i dag. 29 grader på silotaget. På to vildtkamera-fotos ses kun to unger på hvert foto.

Er den 3. unge forsvundet? Hvornår har du sidst set de 3 unger på havnen?


Den 10.6. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 22 grader

Den 22.6. 2020

13.30 - 15.45.

Sol, skyer men kraftig vind 20 grader.

Den 10.6. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt vejr. 22 grader

Den 22.6. 2020jjj

En gal gråkrage, der har hader en nærgående vandrefalk. Et forrygende flot billede taget af Carsten Clausen. 

Gråkrage i nærkamp med vandrefalk. Gråkragen yngler i "kassen" på muren, hvor I kan se lidt redemateriale. Hvad den rasende vandrefalk vil opnå med angrebet, kan vi kun gisne om. Meget flot fotoserie også taget af Carsten Clausen.

Lærkefalk besøgte havnen.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.

Teksterne til datoerne 11.6. - 20.6. 2020 er forsvundet, men jeg har dem i min notesbog.

21.6. 2020. De tre vandrefalkeunger ved redekassen - men bemærk ikke inde i redekassen.

Den 21.6. 2020

Flot, stille vind, tørt og varmt. 24 grader.


Ca. 25 medlemmer af Østjysk Biologisk Forening + flere havde lejlighed til at se alle 5

vandrefalke være aktive især omkring redekassen. Vandrefalkene fortærede 5-6 duer. Unger

blev fodret på silokanten. Mange fotografer tog flotte fotos. Midt i dele passerede en havørn

over tårnene i retningen mod Moesgård. Vi kunne bare have håbet på endnu flere havnegæster.

Det var en stor oplevelse for os alle.
Den 22.6. 2020

13.30 - 15.45.

Sol, skyer men kraftig vind 20 grader.


Alle tre unger blev set omkring redekassen. Men vi så ikke meget til forældrefuglene, der dog

gav lidt opvisning over havnebassinet. To duer blev fortæret. Jeg husker dagen på, at min hat

fløj i vandet og at vi havde besøg af DR P4, hvor jeg havde et indslag på 4 minutter, som blev

bragt samme dag. 

Den kraftige vind var ikke til fotografering, så Benny og jeg tog tidelig hjem.   

Jf. mine 14 vildtkamerafotos sad vandrefalkehannen kl. 19.17 med en due i redekassen. På flere

andre billeder ses alle tre unger spurte rundt silotaget. FLOT! P4-indslaget lægges senere ud på hjemmesiden.


 

"22.6. 2020 Vandrefalkehannen i redekassen med due, mens en unge ser til kl. 19.17.

Gammel vandrefalk han Aarhus Havn 21.6. 2020. Foto: Benny K. 

22.6. 2020. Til venstre vandrefalk unge, der har fået serveret en due. Til højre vandrefalk, der er på vej op eller ned.

Foto Benny K. 

23.6. 2020

Varmt og solrigt. ca. 20 graderJeg besøgte ikke selv havnen i dag. Men Uffe så de 3 unger og hannen og Benny så to unger lege

i luften over havnen nær vandrefalkekassen. Ungerne besøgte ikke kassen og er ikke set i

kassen efter de har forladt den.

24.6. 2010 

Solrigt og meget varmt 25 grader og på siloens tag målt 31 grader.

Kl. 15.50 - 17.45. 


Igen i dag sås de tre vandrefalkeunger nær redekassen. Af og til fløj hannen rundt med to af ungerne.

Styrtdyk blev iagttaget og fotograferet, men ungefodring blev ikke set. Dagen bød dog på en usædvanlig oplevelse, som jeg aldrig tidligere har set beskrevet. Da jeg ankom lå en unge helt fladt med udspredte vinger og halen hængende ud over silokanten. Jeg troede først den var død! Heldigvis tog jeg fejl. Den rejste sig af og til op og lagde sig så ned igen i samme stilling. Hvad var årsagen? Enten må fuglen havde foretaget solbagning, men den lå i skyggen af en jernkasse. Kunne en anden forklaring være, at den forsøgte at frastøde den høje temperatur, en form for afkøling. På taget havde jeg med vildtkameraet målt 31 grader.

På et tidspunkt kom hannen og gik ind i redekassen, kort tid efter kom hunnen, som også gik ind i kassen.

Men da hannen så hunnen forlod han straks kassen. Hvorfor? Uffe var også tilstede i dag og tog et par fine fotos.  

Vandrefalk hun fotograferet 3.7. 2020. Fuglen er i tydelig fældning - bemærk de manglende første håndsvingfjer og "flosset" hale.  


5.7. 2020

Ret kraftig vestenvind, overskyet og lidt sol. ca. 16 grader.

Kl. 14.45 - 17.15.


Fuldt hus! Jeg startede med at besøge Østkassen. Her sad alle tre unger. På afstand kunne en af de voksne falke ses på den grå skorsten. Så var der en periode med stilhed. Men så kom der gang i falkene. Unger og hunnen sås meget i luften. To og to legede de og på et tidspunkt tog de ophold på den blå silo. Fotograferne fik travlt med at tage billeder. Men jeg så ikke med sikkerhed hannen eller fodring/bytte.  
8.7.2020

Ret kraftig vind, sol, skyer ca. 16 grader.

Kl. 15.30 - 17.30


Jeg besøgte ikke havnen den 6.7. og 7.7. Fik oplyst, at der var set op til 3 vandrefalke på havnen - en med bytte.

I dag så Jørgen Thobo og jeg max. to vandrefalke sammen på havnen. Vi fik bestemt hun og ungfugl. Falke blev set på hver sin kran og i luften. Ingen falke i Østkassen. I dag blev der set vandrefalk ved Årslev Engsø, som kan være hannen fra yngleparret, som nu føler, han har gjort sit med hensyn til yngel. Det skal blive sjovt at se, om han fortsat - som sidste vinter - tilbringer en del af dagen ved Årslev Engsø for så at indfinde sig sidst på dagen på havnen. Jeg håber folk ved Årslev Engsø vil forsøge at aldersbestemme fuglen og skrive det i Dofbasen.  

10.7.2020

Vejr som den 8.7.

Kl. 15.30-17.30 - Christian C. indtil kl. 19.00.


Hannen blev set igen, efter ikke at have været set på havnen i et par dage. Han sad passivt på toppen af den lille flade kran. Han blev ikke set ved Årslev Engsø i dag, men i går. Hunnen sås flyve rundt. På et tidspunkt kom en unge med kippende vingeslag og vældige skrig hen til hunnen i luften, helt givet for at få mad. Den blev tilsyneladende afvist. Hunnen fløj op på den grå skorsten forfulgt delvist af ungen. Meget usædvanligt så Jørgen Thorbo og jeg en vandrefalk flyve hurtigt og lavt bag om DLG bygningen, formentligt på jagt. Carsten, der stod andet sted sted på havnen, så to unge vandrefefalke i flot opvisning. Dvs. der i dag blev set han, hun og mindst to unger med sikkerhed.

I går kunne jeg på mit vildtkamera se to "klumper" inde i redekassen som jeg antog for at være to duer, måske anbragt til ungerne af hunnen. Som det fremgår at vildtkamera foto fra i dag var de to "duer" nu væk! Vi ses i morgen eftermiddag.     

11.7. 2020

Vejr som den 10.7.

Kl. 15.30-17.45 - Christian fortsatte herefter med at obs. og fotografere.


Til stede Lars, Christian og JTL. Jeg kan forstå, at politiet også har vist interesse for vandrefalkene. Så måske kan vi få lidt politi-hjælp, hvis P-vagterne bliver for nærgående!

Der gik lang tid før falkene viste sig på scenen. Men da de kom, var der flot opvisning. Ungerne

jagtede og legede med hinanden og en unge jagtede skrigende hunnen. Mågerne moppede falkene. Hannen sad på sin gamle plads på toppen af en flad krarn og hunnen rastede lidt på den grå skorsten. Der blev ikke konstateret fodring og med sikkerhed så vi kun to unger. Hvor er den 3.?

Christian fik taget nogle meget flotte fotos. De to fotos: JTL.

12.7. 2020

Der var nærmest storm. Lidt sol og mange skyer. 17 grader

Kl. 16.00-17.45


Jeg var alene. Mindst en vandrefalk sad i Østkassen. Eller kun set én falk flyve rundt om cementsiloerne. Så det var ikke meget!

Besøg af to splitterner og en Hav/Fjordterne. En fisker mente, vi kun skulle betale 5 kr./time i P-afgift. Jeg er helt enig! 13.7. 2020

Stille vejr, skyer og lidt sol. Temp. 17 grader

Kl. 11.30 - 12.15 og igen 18.00 - 19.45.


Benny, Carsten og JTL. I begge tidsperioder blev der set mindst 4 vandrefalke fordelt med to unger og hannen, der i øvrigt sad på hunnens vante plads på den grå skorsten, hvor hunnen sad om formiddagen. Kl. 11.30 så jeg to vandrefalke i Østkassen. Jeg hører meget gerne, hvis nogen ser 5 vandrefalke på havnen.

Foto af vandrefalke-hannen taget 13.7. 2020 kl. 11.57 ved Aarslev Engsø af Benny Kløppel.

 

Den 14.7. besøgte jeg ikke havnen. 

15.7. 2020

Stille vejr, skyer og lidt sol. Temp. 17 grader

Kl. 11.50 - 13.15.


JTL alene. Østkassen var tom. Hunnen sad ofte på grå skorsten (foto).En tur i dag på Aarhus Havn for at tjekke vandrefalke-familien. For første gang er en af havnens unger

i dag set ved Årslev Engsø - må vi formode. Der er i hvert fald set en 1k-fugl.

Yngleparret på Aarhus Havn følges nøje. I den forbindelse vil jeg opfordre folk til at skrive klokkeslet for,

hvornår de har set vandrefalk ved Egå Engsø og Årslev Engsø. Det kunne være godt med et samarbejde.

De tre vandrefalkeunger er ringmærket og farvemærket - Farveringen er sort/rød med hvide tal og bogstaver.

Foto taget i dag af vandrefalk hun (th) som lige har overleveret bytte i luften til ungen. Ungen flyver herefter

overog sætter sig til at æde ca. 0,5 meter fra ynglekassen. Så den har ikke helt glemt "sit barndomshjem".


HUSK også at indsende oplysninger til mig om ynglefund eller mulige ynglefund af Rød glente i Østjylland.

Yngleprojektet slutter i år. Ældre oplysninger har også interesse. Skriv evt. til mig. jtl@kirkeugle.dk

Se mere på www.vandrefalke.dk. og Facebook Rød glente i Østjylland.

 
NB: I morges ml. kl. 4.00 og 6.00 blev der fanget 500 makreller inde i hjørnet ved DLG-bygningen!!

16.7. 2020

Stille flot vejr, skyer og sol. Temp. 20 grader

Kl. 15.30 - 20.00.


Carsten havde været der siden kl. 15.30. Vi Carsten C., Jørgen H. og JTL tog hjem kl. 20.00.

I det meste af tiden sås falkene – han, hun og 1-2 unger omkring og på den grå skorsten. Kl. 19.50 sad mindst 3 falke

på den grå skorsten (overnatning?), som også blev iagttaget set fra Østkassen kl. 20.00. Hun set med tamdue og en anden falk havde fanget et – tilsyneladende større bytte – måske en hættemåge. Carsten har foto af falk og bytte.  Et par gange så vi en vandrefalk flyve i retningen mod domkirken. Ingen vandrefalke set i Østkassen. Muligvis bytterester i redekassen jf. foto. Desuden så vi Spættet sæl, Husrødstjert og Strandskade. 

16.7. 2020

Oplysninger er fra Carsten Clausen. Det skal bemærkes, at der i dag blev set en vandrefalk over Botanisk Have i Aarhus af Allan Janniche.


"Jeg har samlet lidt sammen fra da vi var på havnen torsdag, og jeg var også forbi længe i går fredag.
Torsdag kom jeg ca 15.30 og der var 1 på skorstenen og 2 på kranerne. Der skete ikke noget før lidt over kl 17 hvor den fra skorstenen lettede og fløj højt. Lidt efter kom der en med bytte til silo og der var 2 mere. Så var de jo en del omkring skorstenen som du også så".


17.7. 2020


"Fredag er en helt anden sag for der skete INTET.

Jeg var der sammen med Jørgen Thoebo Vi var der fra kl 15.30. Jørgen kørte ved 18 tiden og jeg blev der til 20.00. Jeg ville se om der kom noget! Vi havde 2 på kranerne som forsvandt kort efter vi kom. Så var der 1 på skorstenen (han)

Den sad på gelænderet og var pludselig væk og så var den der igen kort efter.

Ca kl 19 så jeg at hannen sad på den øverste ring på gelænderet og hoppede ned på gulvet så den ikke kunne ses fra jorden. Så måske de gemmer sig lidt der ?

2 var meget kort ude sammen mellem kranerne og der hvor vi står.

Kl lidt i 20 så jeg hannen flyve fra skorstenen med fuld fart i direkte linie ud af havnen lange vandet. Jeg kiggede på et

kort og kan se at i den retning er Egå Engsø ? Kort efter sad der 2 på en af kranerne.


Som du kan læse var det en meget tynd fredag 🙁

Jeg håber at de bliver mere aktive i området igen".


18.7. 2020

Blæst fra øst. 20 grader. Flot fotovejr – blå, hvide og grå skyer.

Kl. 13.00-15.30.


Østkassen tom - forståeligt med østenvinden. Da jeg ankom sad en unge på den lange pind ved Vestkassen. Lidt efter gik den IND i kassen. Samtidig ankom en unge mere som lagde sig nærmest fladt ned på siloen i læ, så den rørte siden af redekassen. De to unger var nu sammen omkring og i redekassen. Til meget stor glæde ser jeg en unge mere, der sidder på kanten af den blå silo nær jerntrappen. Til tider vanskelig at se, fordi den faldt i med jernkonstruktionen. Denne unge havde også her søgt ly for vinden, hvor den sad i mere end to timer. Dvs. jeg med sikkerhed så alle tre unger sammen!! Juhuu! Hannen blev ikke set. Hunnen sad i lang tid på toppen af den grå skorsten.

Jeg kan stærkt anbefale, at fotofolk og andre ankommer allerede ved 13-tiden. Lyset er godt og falkene aktive (Sådan var det i hvert fald i dag). Desuden vil jeg anbefale, at man ser meget grundig efter falkene omkring redekassen. Nogle gange kunne jeg kun se den brune ryg. Hverken falkehannen eller fodring blev set. Det lille vandrefalkebytte taget at Jørgen T. er en Skov/Gråspurv og ikke en lærke. Bemærk næbbet er kort kegleformet. Det store lys/broget vandrefalkebytte taget af Carsten kan jeg desværre ikke bestemme med sikkerhed, men alligevel vigtig at notere sig.

Tak til Carsten og Jørgen T. for de flotte fotos og meget spændende, at vi via foto delvist kan kortlægge vandrefalkenes fødevalg på Aarhus Havn.


I dag tog jeg mine bedste fotos af sølvmåge og vandrefalk i kamp.

I perioden 30.7.-6.8. er jeg forhindret i at komme på havnen. Håber I og andre kan bidrage med lidt oplysninger fra denne periode. 


  Efterfølgende har vi fået følgende beretning fra havnen af Jørgen Thobro Carlsen fra 18.7.2020:

   

  Hej
  Jeg var på havnen i dag lørdag fra kl. 05 og 4 timer frem. Fra kl. 6 var der masser af aktivitet. Den ene sad på kranen i 4 timer. To unger sørgede for pænt meget trafik og jeg har billeder af den voksne han, som afleverer lille bytte (sikkert svale) til en unge. Pokkers langt væk desværre. Lyset er super om morgenen!! Skorstenene var centrum for det hele.

  Hilsen Jørgen Thobo-Carlsen.  20.7. 2020


  Benny K. fotograferede 2 unger.

  21.7. 2020


  Blæst fra primært nord. Flot fotovejr – blå, hvide og grå skyer ca. 20 grader.

  Kl. 16.00-17.00.


  Ingen falke iagttaget. Østkassen også tom. 6 vildtkamerafoto uden fugle.   22.7. 2020


  Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. 4 vildtkamerafoto uden fugle.   23.7. 2020

  Let til lidt frisk vind, sol, skyer og lidt blå himmel. 

  Kl. 12.15 - 15.45.


  Hannen sad på den grå skorsten og en vandrefalk blev set kredse i stor højde (hun?)

  lidt syd for DLG -  Men ingen observationer af unger. Østkassen tom. 


  24.7. 2020

  Krafig vind, Mest overskyet. 21 grader.  

  Kl. 16.00 - 18.15.


  Der blev set tre unger samtidigt, men ingen voksne set i dag. Vinden var voldsom. Den ene unge jagtede forgæves duer og måger.

  To besøg ved Østkassen. Ved første besøg var kassen tom - ved næste besøg sad to unger i redekasseåbningen. Dejligt at se, så meget kassen bliver benyttet af falkene. 

  Meget usædvanlig obs. Bag DLG- siloen optalte jeg 85 gråspurve i en flok, der rastede på jorden. Men der blev ikke set skovspurve. Tre hav/fjordterner trak hen over området. Bemærk den smukke himmel på billedet og vandrefalk på det nederste billede.
  25.7. 2020

  Let vind, sol og skyer. 18 grader.  

  Kl. 9.15 - 11.50.


  Da jeg ankom, sad en unge på den blå skorsten. Lidt efter fik den øje på en anden ung vandrefalk, der kom flyvende med et bytte - givet en solsort - Den forsøge - men uden held - at fravriste den byttet. Vandrefalken fløj over og fortærede byttet på siloen. Middagen tog 35 minutter! Det er lang tid i betragtning af byttedyrets størrelse. Men den havde også problemer med at få fjernet de mange fjer på byttet. De små dun sad fast i næbbet og i fjerdragten, så den måtte konstant bruge kløerne. Nogle dun sad også fast i kløerne. Men det må vandrefalken lærer at leve med. 

  Hannen ses nu kortvarrigt flyvende ved den grå skorsten og var i markant fældning, som især kunne ses på de manglende halefjer (se foto). 


  To besøg ved Østkassen. Ved første besøg var kassen tom - ved næste besøg sad en unge i redekasseåbningen og lidt efter kom en unge mere. På et tidspunkt fløj tre vandrefalke sammen foran Østkassen, som givet alle har været unger. Det er tydeligt at se, at de gamle falke lader ungerne passe sig selv mere og mere. Dejligt at se, så meget Østkassen bliver benyttet af falkene. Kl. 11.40 opdager jeg hunnen sidde på toppen af grå skorsten. Så en god dag med han, hun og 2-3 unger.

  Husrødstjert 1.


  26.7. 2020

  Let vind, sol og skyer. 19 grader.  

  Kl. 15.15 - 16.00.

  Østkassen tom. Det hele undersøgt. 1-2 unger set omkring og på siloen med redekassen.


  27.7. 2020

  Jeg besøgte ikke havnen i dag. Før første gang er den gamle hun set og fotograferet (med bytte) ved Årslev Engsø.   Tak til Benny K. for oplysningen.  28.7. 2020

  Frisk vind, sol, skyet. 20 grader.

  Kl. 12.15 - 13.15.


  Så kun én vandrefalk, en ungfugl, der først sad på den grå skorsten. Lettede derfra kl. 12.30. Kom med bytte 12.35, som den sætter sig over på siloen for at fortære. Vandrefalken havde pga. vinden svært ved at få fodfæste. Spisningen tog 15 minutter. Efer frokosten fløj den om til Østkassen, hvor vinden var svag.

  En tårnfalk sås i udkanten af vandrefalke-territoriet nær Marselisborg Marina. Jeg har også tidligere i yngletiden set tårnfalk i dette område.    29.7. 2020

  Storm!. 17 grader.

  Kl. 15.40 - 16.30.


  En vandrefalk set på og omkring den grå skorsten. Ingen fugle i Østkassen ved to besøg. I dag blev der set en gammel

  og ung vandrefalk ved Årslev Engsø. 


  2.8.2020

  Frisk vind fra vest. Overskyet. 16 grader. Kl. 10.00 - 12.15

   

  Obs. fra DLG-kajen Kl. 10.00 - 10.30

  Alt checket igennem - ingen Vandrefalke.

  Meget spildfoder på kajen og mellem bygningerne. En flok på godt 50 gråspurve rastede på arealet mellem DLG og Flixbus holdeplads. Ca. 500 måger rastede på vandet og på tagene af DLG-bygningerne. Periodisk samledes mågerne højlydt ved spildfoderet. Der var en del ungfugle, som tiggede føde fra de voksne fugle. Derimod var der stort set ingen duer. Der var tilsvarende meget få duer ude på deres foretrukne sted, på de store tage på Østhavnen. Underligt hvor duerne var henne - når der var masser af føde?

   

  Obs. fra Containerhavnen. Kl. 10:45 - 11:45.

  Ingen vandrefalke i østkassen. Andre spots blev checket - heller ingen vandrefalke.

  På den mere end 1 km, lange græs/ukrudts rabat mellem vejbane og cykelsti fouragerede en flok på ca. 30 skovspurve, 10 tornirisker, 30 stære samt 2 sanglærker.

   

  Obs. fra DLG-kajen kl. 12.00 - 12.15.

  Ingen Vandrefalke.

   

  Jørgen H.


  3.8.2020

  Svag vind fra vest. Halvskyet. 20 grader. Kl. 16.30 - 18.15.

   

  Obs. fra DLG-kajen kl. 16.30 - 17.00.

  Vandrefalk hannen med det næsten kridhvide bryst sad ved ankomsten kl. 16.30 på den øverste lyskasse på den laveste containerkran. Kl. 16.55 var den fløjet væk.

   

  Obs. fra containerhavnen kl. 17.10 - 17.50.

  Ingen vandrefalke i østkassen eller set andre steder (også checke den grå skorsten på DLG-bygningen).

  Husrødstjert 1 ungfugl. 3 havterne i skrigende aktivitet over EIMSHIP's terminalens tag over for MEDLOG-terminalen. Her er der også tidligere på sommeren set aktivitet af havterner. Ligeledes er sommere igennem set aktivitet på APM-terminalens tag. helt ude ved vandflyverens hangar. Måske er der 2 ynglesteder for havterne ude på Østhavnen?

   

  Obs. fra DLG-kajen. kl. 18.00 - 18.15.

  Ingen vandrefalke.

   

  Jørgen H.
  4.8.2020

  Kl. 10.30 - 12.00 Obs. efter vandrefalke ved Egå Engsø.

  Vandrefalke ses næste dagligt ved Årslev Engsø. Den 17.7.2020 blev han vandrefalken set flyve ud af havnen med kurs mod nord, måske mod Egå Engsø? I Dofbasen er umiddelbart ikke registreret vandrefalke fra Egå Engsø for nyligt. Derfor blev Egå Engsø besøgt.

  Alle potentielle rastesteder blev checket (herunder ca. 20 højspændingsmaster, andre master og høje bygninger). Der blev ikke set nogle vandrefalke, men der blev set 3 tårnfalke på højspændingsmasterne.

   

  Kl. 19.45 - 21.20 Aarhus havn.

  Svag vind fra vest. Sol. 18 grader.

   

  Obs. fra DLG-kajen kl. 19.45 - 20.10

  Ved ankomst sad 2 unge vandrefalke helt oppe på toppen af hver sin containerkran (den mindste kran og den ved siden af).

  Der er fortsat næsten ingen duer på havnen. Mågerne sidder tæt på tagene, hvor duerne plejer at sidde.

   

  Obs fra Containerhavnen kl. 20.20 - 20.50

  Ved ankomst sad vandrefalke hannen helt ude på pinden af østkassen.  Kl. 20.37 var den fløjet bort.

  Ved ankomst sad begge de unge vandrefalke fortsat på toppen af hver sin containerkran. Kl. 20.43 var de begge fløjet bort. Ventede de på, at der skulle blive ledigt ved kasserne eller fulgte de efter den voksne vandrefalk?

  Kl. 20.45 sidder en vandrefalk på næstøverste balkon på den grå DLG-skorsten. Pga. den lange afstand og det fremskredne svage aftenlys, var det ikke muligt at bestemme nærmere. Østkasse bliver checket, men det var umiddelbart ikke muligt at se nogle vandrefalke der.

   

  Obs. fra DLG-kajen kl. 21.10 - 21.20

  Vestkassen, skorstenene, kranerne, tage og gelændere blev checket. Ingen vandrefalke set. Lyset var ved at være meget svagt. Falkene kan sagtens sidde i bunden af kasserne eller trygge sig uden for kasserne uden at blive set. Observationerne så sent på dagen kunne indikere, at vandrefalkene muligvis overnatter på havnen.

   

  Jørgen H.


  5.8.2020

   

  Kl. 14.15 - 17.15.

  Hår vind fra syd. Nogen sol. 20 grader.

   

  Obs. fra DLG-kajen kl. 14.15 - 14.45.

  Alt checket igennem - ingen Vandrefalke.

  Duerne synes at være der igen. I alt blev der registreret omkring 40 duer. På arealet mellem DLG og Flixbus holdepladsen blev der ikke set nogen gråspurve. Derimod blev der set en flok på ca. 30 skovspurve fouragerende intenst i en container med spildfoder. (se også obs af gråspurveflok på Østhavnen).

   

  Obs. fra Østhavnen kl. 15.00 - 16.00.

  Alt checket igennem - ingen vandrefalke.

  Herude synes duerne også at være vendt tilbage Ca. 300 duer sad sammenkrøbne på nordsiden af et stort tag i læ for den kraftige søndenvind. På et tidspunkt lettede de alle og fløj nervøst rundt i et stykke tid. Der blev ikke set nogle rovfugle, som kunne have fået dem til at gå på vingerne. På de store sten mod havet såes en flok på ca. 50 gråspurve. Underligt for 2 dage siden var fordelingen af gråspurve / skovspurve lige omvendt mellem DLG-bygningen og Østhavnen. Der er muligvis adskillige småflokke af gråspurve / skovspurve på havnearealerne?

   

  Obs. fra DLG-kajen kl. 16.15 - 17.15

  Ingen vandrefalke set. Håbede at se dem hen under aften, ligesom dagen før. Måske var det for tidligt på aftenen? Et aften-obs vil snarest blive gentaget, mens ungfuglene måske fortsat har veneration for deres ungdomsbolig?

   

  Jørgen H 

   


   

  6.8. 2020

  Aarhus Havn 6.8 2020 kl. 19.30 – 21.50

  Svag vind fra øst, senere vindstille. 22 grader, hedebølge, let skydække.

   

  DLG-kajen kl. 19.30 – 20.00

  Ingen vandrefalke registreret i vestkassen eller andre steder.

   

  Østhavnen kl. 20.10 – 20.25

  Ingen vandrefalke registreret i østkassen.  Vandrefalk observeret på 3.øverste balkon på den grå DLG-skorsten. Kunne ikke se yderligere. Skyndte mig tilbage til DLG-kajen.

   

  DLG-kajen kl. 20.35 – 21.50

  Kl. 20.35 var vandrefalken på DLG-skorstenen fløjet og kunne ikke ses nogle steder. Kl. 20.45 kom en vandrefalk (så ud til at være en ungfugl) flyvende fra øst i 30 m højde ind mellem de store DLG-bygninger (der hvor lastbilerne kører igennem). Kunne ikke finde, hvor den var blevet af – sad umiddelbart ikke på den grå skorsten (set fra DLK-kajen). Pludselig kom den frem igen og så ud til at flyve op for at sætte sig på den grå skorsten. Men fra DLG-kajen var den ikke til at se. Gik om til Flixbus holdepladsen.  Her kunne man se, at Vandrefalken sad på vestsiden (over mod DOKK1), på 3. øverste balkon med hoved ind mod skorstenen. Den kiggede hele tiden til begge sider og mod vest. En underlig pladsering, da det nu var vindstille. Hvorfor sad den ikke med hovet væk fra skorstenen? Hvorfor sad den ikke på øverste balkon på østsiden? Her ville den kunne overse det hele. Kl. 21.00 var vandrefalken fløjet. Kl. 21.05 var den tilbage igen og sad nu på øverste balkon af den grå skorsten, fortsat på vestsiden og med hovedet ind mod skorstenen.  Kl. 21.17 fløj den mod nord. Nogle bygninger dækkede for, hvor den fløj hen. Kl. 21.40 sad vandrefalken på 2. balkon, stadigvæk på vestsiden over mod DOKK1. Kl. 21.50 var Vandrefalken fløjet igen. Obs sluttede kl. 21.50. Hele det urolige forløb virkede underligt. Ofte kan vandrefalke sidde i timevis på samme sted.  Den 4.8 om aftenen sad 2 unge vandrefalke meget længe på 2 kraner på Østhavnen.  Hele forløbet virkede som om den unge vandrefalk ledte efter andre vandrefalke. Aftenobservationerne den 4.8 og den 6.8 2020 kunne tyde på, at de unge vandrefalke fra Aarhus-kuldet i den første tid efter, de har forladt reden, overnatter i nærheden af det sted, hvor de er opfostret.

   

  Jørgen H.

   


  9.8. 2020

  Stille varmt over 23 grader. 

  Kl. 15.00 - 18.15.


  Deltager Jørgen H og JTL.

  Trods den lange observationsperiode så vi ingen vandrefalke.  Østkassen blev ikke besøgt. Vandrefalk blev heller ikke set ved Årslev Engsø og Egå Engsø i dag.


  Jeg har senere fået oplyst, at en 1k vandrefalk blev set den 9.8.2020 på Dejret Øhoved på Skødshoved. Det er givet en af "vores" unger fra havnen, der har taget en tur over bugten.  


  Et voksent Marsvin med unge og en spættede sæl gæstede havnebassinet, sikkert på jagt efter makreller og sild.    

  10.8. 2020

  Stille varmt over 25-27 grader. 

  Kl. 19.30 - 21.130.


  Deltager Carsten C. og JTL samt en fransk videofotograf.

  Vandrefalkene var virkelig på krigsstien. De jagtede tamduer, sølvmåger, skarv og sågar fiskehejre næsten ud af havneområdet. 

  Han, hun og mindst to unger blev set. De opholdt sig på den grå skorsten, blå karn og de flade kraner. C.C. fik taget nogle fantastigste billeder. Når vi ville have en vandrefalke-pause så vi på 3-4 marsvin og mange lystfiskere. Foto viser hunnen af vandrefalk og et smukt marsvin i aftensolen. Kl. 21.30 sad en vandrefalk på toppen af flad kran, hvor den sikkert over-natter.  En anden vandrefalk "gemte" sig inde mellem DLG-bygningerne (overnattende?).  

  17.9. 2020

  Flot stille vejr. 

  Kl. 19.05-19.30.


  Hannen sad på grå skorsten og hunnen sad på kran. Vandrefalk er ikke set ved Årslev Engsø i mange dage.  21.9. 2020

  Flot stille vejr. 

  Kl. 16.00 -16.45


  En muligvis hannen sad på kran i hele perioden. Østkassen tom.


  4.10. 2020

  Flot stille ca. 16 grader.

  Kl. 15.45 - 16.20 


  Han og hun sad på hver sin kran. Der var mange tamduer på haven - vel over 300.  
  11.10.2020

  Flot stille vejr.

  Kl. 11.45. - 12.00.


  Alt blev undersøgt. Ingen vandrefalke.  29.10. 2020

  Flot vejr 9 grader.

  Kl. 11.40 - 12.00

  Hannen sad på toppen af en af de grå kraner. Tidligere på ugen væltede den grå skorsten, hvor falkene har haft deres rastested og fødedepot i yngletiden. Der forventes opstillet en ny skorsten i februar 2021.  5.11. 2020

  Ret kraftig vind. tørvejr.

  Kl. 11.45-12.05.


  Alt undersøgt - ingen obs. af vandrefalke. Et meget flot gammel han af Husrødstjert set på østhavnen.    8.11. 2020

  Stille flot vejr. 

  Kl. 14.00-14.50  Det hele undersøgt. Desværre ingen vandrefalke. En Alk rastede i bassinet ved DLG.


  14.11. 2020


  Stille flot vejr. Ca. kl. 12.00.


  Vandrefalk hun sad på kran. Hele havnen undersøgt. Mødte Finn og Lone. I dag blev der set 3 alke, 1 Lille lappedykker, 5 husrødstjerter og ca. 80 bjergirisker af blandt andet Finn og Lone.   20.11. 2020

  Stille flot vejr. 4 grader varmt. 11.40.-12.00


  Det hele undersøgt. Desværre ingen vandrefalke.   29.11. 2020

  Stille flot vejr. 3 grader varmt. 11.30.-12.15


  Det hele undersøgt. Desværre ingen vandrefalke. 

  Der var mange måger og duer på havnen.  2.12. 2020

  Stille overskyet 3 grader varmt. 10.00.-14.30


  Det hele undersøgt. Desværre ingen vandrefalke. Vi arbejdede med prøve-opsætning af webkamera.

  Flere bjergvipstjerter hørt. Så Gråsæl, som vi ikke tidligere har set i havneområdet. Hele området omkring tårnene blev undersøgt for byttedyr. Der blev fundet 2 ringe fra brevduer - dvs. 2 individer. Grøn ring DAN074 (2018) 0354 og blå ring

  DFK 2020 nr. 2291.  6.12. 2020

  Stille overskyet, støvregn, 6 grader. 1101.-12.15


  En vandrefalk (hun?) sad samme sted på kran, hvor Jørgen H. så en for et par dage siden. Pludselig var den væk.

  Skærpiber 1 og Bjergvipstjert 1 begge ved DLG. Mange tamduer på "duetaget".  12.12. 2020

  Let østenvind, overskyet, støvregn og regnbyger, 5 grader. 10.50 - 11.30


  Hele østhavnen undersøgt.

  Vandrefalk set på den lille kran - muligvis hunnen - men den sad delvist med ryggen til mig.

  Snespurv ca. 25 på areal øst for Mærsk.   19.12. 2020

  Svag vind og overskyet  7 grader. 11.00 - 12.15


  Vandrefalk (hun?) sad på flad kran. Desuden blev der set: Alk 1, Strandskade 1, Stor præstekrave 7 og Snespurv 34. 

  En ny skorsten kan tidligt blive opsat i marts-april jf. lokale håndværkere.   19.12. 2020

  Svag vind og overskyet  7 grader. 11.50 - 13.15


  Ingen vandrefalke - alt undersøgt.

  Stor præstekrave 8 i flok rast.


  28.12. 2020

  Svag vind, overskyet, regn,  5 grader. 13.10 - 13.50


  Ingen vandrefalke - alt undersøgt.

  Fotograferede en 2k Sorthovedet måge.
  11.8. 2020

  Stille varmt over 25-27 grader. 

  Kl. 16.30 - ?


  Deltager: Carsten C.

  Der blev set han, hun og to vandrefalkeunger i fin aktivitet. 

  Marsvin 1-3 på makreljagt. 


  12.8. 2020

  Stille varmt over 25 grader. 

  Kl. 16.00-18.00.


  Deltager: JTL.

  Først kl. 17.58 lykkedes det at se vandrefalk. Hannen sad pludselig på toppen af den grå skorsten. En ung vandrefalk blev i dag set ved Årslev Engsø.

  Marsvin 1.


  13.8. 2020

  Stille varmt over 25 grader. En dejlig aften på havnen. 

  Kl. 18.00-21.45.


  Deltagere: Jørgen H., Carsten C. og JTL.

  Vandrefalk han sad meget på den grå skorsten. Unge set raste på de flade kraner og kortvarrigt på den grå skorsten.

  På et tidspunkt ses en vandrefalk unge i  luften sammen med en gammel spurvehøg hun. Ikke muligt at afgøre om de var i nærkamp. Hannen gjorde flere forsøg på at fange spurve. Vi så ikke med sikkerhed hunnen i dag. Kl. 21.30 sad en (måske hunnnen) på grå skorsten, men var så pludselig væk. Vi fik desværre konstateret, hvor vandrefalkene overnattede, som var et af målene med besøget i dag.  Der blev set to vandrefalke ved Årslev Engsø i dag.

  Den 11.8. 2020 fotograferede Carsten hannen, der havde fanget en Grå/Skovspurv, nok en Skovspurv. Østkassen blev ikke besøgt.

  Marsvin hun med unge og 1-2 voksne.


  14.8. 2020

  Vejr som den 13.8.


  Jeg besøgte ikke havnen i dag. Bjarne Hove-Jensen så i dag en vandrefalk på havnen. Ingen rapporteringer fra Engsøerne.


  17.8. 2020

  Vejr: Varmt stille og 27 grader. Aftenbesøg.

  Kl. 19.15 - 20.45.


  Da jeg kom sad hannen på helt på toppen af den grå skorsten. Forsvandt et øjeblik og vendte tilbage til samme sted lidt efter. Igen forsvandt hannen pludselig. Ingen falke i Østkassen. En ungfugl blev set ved Årslev Engsø i dag kl. 14.01.  18.8. og 19.8. 2020

  Ingen besøg af mig på havnen. Ungerne synes på vej væk fra området jf. de "manglende" obs. ved havnen og ved Årslev Engsø. Nu må vi se.


  20.8. 2020

  Vejr: Støvregn. 20 grader. Aftenbesøg.

  Kl. 19.00 - 20.45.


  Alt undersøgt herunder Østkassen. Ingen observationer af vandrefalk. På en kran sad 21 skarver. Vandrefalk blev heller ikke set ved Årslev Engsø i dag.


  Lidt drama skulle jeg også opleve. En lystfisker fiskede med små sild fastgjort på en krog efter makreller. En ung

  sølvmåge, der stod blot 3 meter fra os, var særdeles nysgerrig. Den ville gerne have fat i de små fisk. Da lystfiskeren fangede en makrel, gik sølvmågen strak igang med at bide i makrellen til lystfiskeren utilfredshed.

  Pludselig får sølvmågen fat i en fiskekrog, som sætter sig fast i næbbet og halsen. Heldigvis, ved fælleshjælp og en fisketang, fik vi lirket krogen ud af sølvmågen. Sølvmågen lod som ingenting og ventede igen på en fisk!      21.8. 2020


  Ingen besøg af mig på havnen. Ingen observationer af vandrefalke ved Årslev Engsø.


  22.8. 2020


  Ingen besøg af mig på havnen. Ingen observationer af vandrefalke ved Årslev Engsø, men 1-2 ungfugle set

  ved Sødringholm Strand af Lars Tom-Pedersen.  23.8.2020


  Vejr. sigt god 20 grader.

  Kl. 12.15 - 14.15. 


  En vandrefalk hun/ungfugl set på kran. Forsvant og blev ikke mere set. Østkassen tom.

  Keld Henriksen har i dag set en ungfugl på havnen. 


  26.8.2020


  Vejr. Sigt god, svag vind og omkring 18 grader.

  Kl. 11.30 - 11.45.


  "En vandrefalk hun / ungfugl sad i hele observationsperioden på øverste lyskasse på den lille 40 m containerkran.

  Ved Årslev Engsø er der idag observeret op til 3 vandrefalke. Desværre er der ikke angivet noget tidspunkt.

  Det kunne have været interessant at vide, om der var 3 vandrefalke ved Årslev Engsø samtidig med at der var en ved havnen. 

  Der opfordres til, at man, om muligt, registrerer observationstidspunktet for vandrefalke observationer i Østjylland".

  Jørgen H


  Jeg besøgte ikke havnen i dag, men vil - som også Jørgen skriver - opfordre folk til at skrive alder og tidspunkt på set vandrefalke.    27.8.2020


  Vejr. Sigt god, svag vind, 17 grader.

  Kl. 17.20 - 18.45.


  I hele perioden sad en ung vandrefalk på toppen af flad kran. Der bliver stadig taget enkelte foto ved vandrefalkekassen,

  men desværre uden vandrefalke.

  Der blev i dag ved Årslev Engsø set en adult vandrefalk kl. 10.39 og en juvenil uden klokkeslet.    28.-30.8. 2020


  Havnen blev ikke besøgt af mig. Den 30.8. 2020 var der ingen observationer af vandrefalk ved de to engsøer.

     31.8.2020

  Vejr: Flot, stille, sol, 20 grader. 

  Kl. 16.15. - 18.30.


  Vandrefalk hun i fældning set omkring den grå skorsten. Tidligere på dagen blev en vandrefalk ved Årslev Engsø.

  En del af tiden på havnen blev brugt på fiskeri efter Makreller, men det blev til disse to torsk ca. 30 cm lang, som blev sat ud igen.  

  1.9.2020


  Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. Ingen observationer af vandrefalk ved Årslev Engsø i dag. Jeg gad vide, om ungerne definitivt har forladt Aarhus Havn?

  2.9.2020


  Havnen blev ikke besøgt af mig i dag. Ingen observationer af vandrefalk ved Årslev Engsø i dag. Jeg gad vide, om ungerne definitivt har forladt Aarhus Havn?

  3.9. 2020 - 9.9. 2020


  Havnen blev ikke besøgt af mig i perioden. Ingen observationer af vandrefalk ved Årslev Engsø i perioden. 

  10.9. 2020

  Lunt med nogen vind og tørt.

  Kl. 15.10 - 16.10


  Da jeg kom, sad hunnen på sin vante plads på den grå skorsten. Pludselig letter hun og får kontakt med hannen over havnebassinet, hvor de "fletter" fanger. Lidt efter sætter de sig sammen på skorsten med en indbyrdes afstand af ca. 1,5 meter, hvilket er usædvanlig tæt for de to fugle. Hannen er i markant fældning og siddende synes han  at være nærmen haleløs (se foto, hvor han sidder på gelænderet). Lidt efter flyver han mod Isbjerget og ses ikke mere. Ikke siden 31.8. er der set vandrefalk ved Årslev Engsø. Ungerne synes nu helt at være forsvundet. Vildtkameraet ved redekassen tager stadig fotos, men uden falke, blot en Ringdue.


  10.9. 2020. Dårligt foto, men det fortæller en historie.