Kirkeuglen i Danmark

Hjælp kirkeuglen!

Send oplysninger til undertegnede.

Kirkeuglen (Athene noctua) i Danmark

Little Owl in Denmark

Status for Denmark in 2018: 15 pairs and only 6 pairs with youngs.

 2022 ca. 10 pairs


Hjælp kirkeuglen!

Send oplysninger til undertegnede.


19.3. 2023

Gammel kirkeugle og et kuld på 4 unger i kirkeuglekasse opsat på ladeloft.

Kirkeuglen er tæt på at uddød i Danmark. I 2018 fik kun 6 par unger og landsbestanden er ca. 15 par - alle i Jylland. Med Kirkeuglens særdeles kritiske situation, opfordres ALLE til at bidrage med oplysninger om arten set/hørt i Danmark siden 2015. Dansk Ornitologisk Forening har desværre fravalgt at følge min plan for, hvordan vi måske kan redde kirkeuglen. Jeg håber derfor, du kan bidrage med oplysninger om kirkeugle og sende dem til mig. ALLE LOKALITETER OPBEVARES FORTROLIGT!!                                       


Kontak mig meget gerne på jtl@kirkeugle.dk Jeg har arbejdet med kirkeuglen siden i 1960érne og har således et indgående kendskab til arten.
Fjer og gylp - send ind!


Har du mistanke om tilstedeværelse af kirkeugle så prøv at finde uglefjer og/eller uglegylp.  Du kan sende dem til  via posten eller digitalt. Så vil du straks få svar.

Man forveksler ofte kirkeuglefjer og -gylp med tilsvarende fra Tårnfalk.Jørgen Terp Laursen

Engdalsvej 81b

8220 Brabrand

jtl@kirkeugle.dk


Så det er vigtigt med en sikker artsbestemmelse.Kirkeuglens primære levested


I Danmark lever Kirkeuglen især ved mindre og mellemstore landbrug, hvor der er husdyr - fx heste, køer, får og høns.

Føden henter kirkeuglen inden for en afstand af 2-300 meter fra redestedet. Så det er vigtigt med varierende natur - buske, træer, vandhuller, mødding o.a. men …...Kirkeuglen sulter ihjel i Danmark.Redekasse


Redekasser bør altid ophænges på en endevæg inde på et loft, hvor kirkeuglen altid kan flyve frit ud og ind året rundt.

Jeg giver gerne gode råd om, hvordan du ophænger en redekasse på netop din grund og hvad du især skal tage hensyn til.  Så kontakt mig gerne.   

Kirkeuglekasse - mårsikret model.


Denne redekasse er ophængt inde på et loft og har været beboet med kirkeugle. Det kan aflæses i "snavs" på nederste del af indflyvningshullet.

Det vinkelbøjet metalstykke over redehullet sikrer, at husmår og katte ikke

kan komme ind i kassen. Mål: 22x22x65 cm. 3-4 cm lag redemateriale i form af småstykker af halm eller barkflis og evt. tørt græs. Pres det ned på  bunden. 

Ved opsætning af en redekasse skal du være opmærksom på forholdene under kassen på fx et loftgulv. Kirkeugleunger kan således ikke flyve i den første uges tid, efter de har forladt kassen, og skulle nødigt falde ned på noget farligt,  når de forlader redekassen.


Kontakt undertegnede for yderligere oplysninger omkring bygning, indretning og opsætning af en kirkeuglekasse på din lokalitet, og forhold hos dig, som kan være til fare for kirkeuglen.


Et år lagde parret 6 æg i redekassen, som desværre alle var golde!


Kirkeuglekasser skal altid ophænges inde på et loft. Har du kirkeugle, men ingen loftrum til en redekasse - så kontakt mig.

Fjer og gylp


Her ses fjer og gylp fra Kirkeugle, som desværre kan forveksles med det tilsvarende fra tårnfalk. Men tårnfalkens fjer og gylp finder man sjældent inde i bygninger fx. på et loft.


Bemærk kirkeugle-gylpenes store variation især i farven. Det skyldes primært gylpenes alder og arten af byttedyr.


Du kan sende fjer og gylp til bestemmelse hos mig enten via postbudet eller digitalt. Vedlæg gerne en målepind på fotos.


                                      Så vil du straks få svar.

Se denne fantastiske video med kirkeugle fra Danmark. Bemærk de unikke stemmeoptagelser fra kirkeugleparret og ikke mindst redeadfærd.

Kirkeugle under tagsten. Tegning: Jens Gregersen.

Udyrkede arealer og eksempelvis kreaturgræssede enge spiller en stor rolle for kirkeuglen.


Men de gode fourageringsarealer skal ligge tæt ved kirkeuglens ynglested.


Her finder kirkeuglen orme, biller (tidligere mange carabus-arter) og er der ferskvandshuller indgår vandkalve, frøer og salamandere og som en del af føden.


 

Kirkeuglen sulter ihjel i Danmark.


Det intensive landbrug og den voldsomme brug af sprøjtemidler m.m. har forvandlet Danmark til et "ørkenlandskab" !!!!! 


Kirkeugle med en bille.

Kirkeuglens stemme. I baggrunden høres af og til også en Natugle. Kirkeuglen høres især i marts og april.Jeg giver gerne gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk, www.danmarksugler.dk (er under ombygning) og www.vandrefalke.dk kan du læse meget mere.   Venlig hilsen

Jørgen Terp Laursen


Min bog, Danmarks Ugler, er desværre

udsolgt, men kan lånes på biblioteker.

                                              

Sløruglen yngler med nogle hundrede par i Danmark. Du er også velkommen til at sende mig oplysninger om slørugle, der især yngler i Jylland. Arten foretrækker gårde med husdyr og enge som levested.           Det er en ugleart, der gerne yngler i redekasser.

    Alle oplysninger og spørgsmål om ugler modtages med stor taknemlighed. Kontakt jtl@kirkeugle.dk
Alle oplysninger og fotos til hjemmesiden modtages med stor tak og kan sendes til:Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,Danmark


Et medlemskab af Østjysk Biologisk Forening er gratis og kan ske ved henvendelse til JTL.

Foreningen har hjemsted på Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk


Danmarks Ugler


Owls of Denmark