VANDREFALK WEBCAMWebcam in Peregrine Falcon nest box Denmark 2021.

             This is the first time in Denmark.

 Peregrine Falcon at the Port of Aarhus, Denmark.Østjysk Biologisk Forening arbejdet med at få opsat webkamera

ved vandrefalkekassen på Aarhus Havn, hvor et par ynglede i 2020.


Vi søger sponsorer til projektet!

Det vil blive det første webkamera opsat i yngletiden ved en vandrefalkekasse i Danmark.

Vi forventer meget stort besøg på siden, hvorfor det er et oplagt sted at reklamere for produkter, som fx. vedrører økologi og natur.


Kunne du tænke dig at sponsorere projektet med reklamer på denne side kontakt Jørgen Terp Laursen. 


We are looking for sponsors for "Project Webcam in Denmark".  Contact Jorgen Terp Laursen jtl@kirkeugle.dk

                                                                           DO YOU WANT TO SUPPORT PEREGRINE FALCON kontakt Joergen Terp Laursen


Til sponsorerMed dette projekt har virksomheder og forretninger med interesse for økologi og natur gode muligheder for at øge salget af produkter.

Webkameraer opsat i Danmark ved rede for Stor hornugle og Havørn har indtil videre haft 2,5 mio. besøgende.

 

Det er imponerende!


Vi forventer også et meget stort besøgsantal ved Vandrefalkepar på Aarhus Havn.  

Kontakt Jørgen Terp Laursen (jtl@kirkeugle.dk)DO YOU WANT TO SUPPORT Peregrine falcon in Denmark contact JTL

Yngleforløb hos et par vandrefalke på Norwich Cathedral Peregrine 2014.

Tekst taget fra Youtube film. Parret fik 4-5 unger.


Feb. Han kommer tilbage til redekassen og kalder på hunnen.

Hun ankommer for at tilse redekassen og får byttedyr i små stykker af hannen.

Parret forstærker deres bånd ved kaldelyde.

Han bruger meget tid på at beskytte reden.

En anden vandrefalk forsøger at overtage redekassen.

Få dage efter ses det gamle par igen inde i redekassen.

Han bringer føde til hunnen og begge fugle skriger voldsomt på hinanden.

Hun flyver bort med bytte. Der er nu et tæt bånd mellem de to fugle.

26.3. 1. æg lægges og han kommer for at tilse ægget.

Han vil gerne ligge på ægget, men bliver afvist af hunnen.

Rugningen sker først når 3. eller 4. æg er lagt.

Hun vogter og beskytter æggene, så de ikke bliver kolde.

Han sørger for at æggene ikke bliver for kolde.

Han sover på redekanten og vil herefter gerne varme æggene, men bliver afvist.

8 dage senere er det fulde ægkuld lagt.

Hun flyver bort fra æggene – han kommer straks og varmer æggene.   

Rugningen varer ca. 34 dage.

Hannen kommer, ”snakker” og ruger på æggene.

Hun kommer tilbage til reden og vil gerne have hannen væk fra æggene.

Han flyver væk. Hunnen lægger sig på æggene og vender dem lidt og sørger for,

at hendes skarpe klør ikke rører æggene.

26.4. 1. æg er klækket og begge fugle er ved æg og unge. 2. æg klækkes et par timere senere.

Æggeskal bliver spist af hunnen og lidt senere samme dag klækkes også 3. æg.

Han bringer føde til familien. Nu er der to æg tilbage.

Han holder ungerne varme og lidt efter kommer han med bytte til hunnen.

Hun fodrer nu ungerne og han flyver væk. Stor forskel i ungernes størrelse.

30.4. Den ældste unge er 4 dage. Han kommer med bytte. Hun fodrer ungerne.

Der fodres nu 6-8 gange om dagen og ungerne vokser meget hurtigt.

Han ser til, om alt går som det skal i reden.

Den 12. dag ses de første små fjer i den hvide dundragt på den ældste unge.  

Den 18. dag. Nu er ungerne blevet meget store.

Den 20. dag. Tre af ungerne ser nu ud af redekassen.

Den 26. dag, Nu ses ungernes mørke fjer (fjerstråler) tydeligt.

Den 32. dag. Ungerne er nu broget og synes lige så store som forældrefuglene.  

Den 35. dag. Vingemusklerne trænes med vingebask og unger er nu i typisk ungfugledragt.

Hun kommer med foder til ungerne, som de nu selv skal æde uden hjælp.

Forældrefuglene flyver nu frem og tilbage foran redekassen for at vise, hvordan ungerne skal flyve.

Den 40. dag den 6.6. Den ældste unge flyver fra reden og de andre unger laver flyveøvelser på redekasse-kanten.

Den 7.6. flyver unge nr. 2 og 3 og den 8.6. nr. 4 fra reden.

Den 10.6. er kun en unge i redekassen, der har svært ved at forlade kassen på grund af kraftig vind – men det lykkedes.

Ungetiden var ca. 40 dage.

I de følgende par måneder lærer forældrefuglene ungerne at flyve og fange bytte.       

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.

Dobbeltklik her for at tilføje din egen tekst.