Vandrefalkens Dagbog Århus Havn

Dagbog for overvågning af Vandrefalk på Århus Havn


Day book for monitoring Peregrine Falcon at the Port of Aarhus DenmarkDen 30.8. 2019

Flot stille vejr ca. 20 grader.


Vandrefalkekasserne blev tjekket for indhold og der blev påsat ekstra monterings-beslag.

Der blev ikke set vandrefalk.


Med tilladelse fra Aalborg Portland og Århus Havn fik JH. og jeg adgang til cementsiloerne. Vi tilså og renoverede de to

vandrefalkekasser. Udsigten var fantastisk og vi fik taget mange billeder i det flotte vejr. 


I cementsiloerne opbevares aske, der anvendes som tilsætning i cementfremstilling. Det var særdeles støves at gå op til kasserne.

Vi konstaterede, at der var lavet en cirkelrund fordybning helt ned til bunden i Østkassen, som måske er lavet af vandrefalk. Vi bemærkede også, at der er en del vind ind i Vestkassen, og drøftede, hvordan vi kunne løse problemet. Det kunne være en 1/4 afskærmning af kasseåbningen. 

              Ubudne gæster

              En ringdue havde forsøgt at bygge rede inde i Vestkassen bestående at ledninger med og uden plastik som

              redemateriale. Det så spøjst ud. Fra jorden så vi også en ringdue inde i kassen og siddende uden for - et par 

             meter fra kasser. Ringduen lever livet farligt. Nogle af dens artsfæller havde da også mistet livet til vandrefalken.
 

             På toppen siloerne fotograferede vi edderkoppen Flad hjulspinder (Nuctenea umbratica).


             Byttedyr

             Der lå en del både knogler og fjer fra vandrefalkens byttedyr i begge redekasser, men tilsyneladende mest i                         Vestkassen.

             Alle byttedyrrester som fjer og knogler blev indsamlet og fotograferet. Alle 7 fundne brystben var tydelig                              ”savtakket”  selv hos et par småfugl. Det er karakteristisk, at netop vandrefalk hakker i brystbenet på byttedyrene.

             Der blev konstateret følgende arter byttedyr baseret på tjek af fjer og kranie, bestemt med hjælp fra litteratur,                       kontaktpersoner og museumssamling.


             Præstekrave sp. 1 (kranie)

             Måge sp. 1

             Vibe 1

             Ringdue 1-2

             Tyrkerdue 1

             Tamdue 2

             Ringdue/Tamdue 1

             Hvid vipstjert? 1

             Digesvale 1

             Svale sp. 2

             Dertil et par ubestemmelige småfugle.


              


       

Til slut kørte vi rundt i det lukkede område og var noget imponeret, da vi så det overraskende store havneareal, som bl.a. bestod af

græs- og sandarealer, som kan huse spændende fuglearter. Vi så her en husrødstjert. Vi bør måske søge om tilladelse til at undersøge området, hvor der måske også er basis for odder. En stor tak for hjælpen til JH. 


Den 12.9. 2019

Flot vejr, svag vind, ca. 18 grader.

KL. 13.00 - 14.40


Alt blev undersøgt. Ingen observationer af Vandrefalk. (Arten set i dag ved Årslev Engsø).


Den 5.10. 2019

Vejr: Formiddag kl. 10.15 – 12.30, blæst fra øst flot med sol og skyer 7-9 grader. Eftermiddag. 15.15. – 16.30 vindstille. Der blev fotograferet og taget små videoklip.


Da jeg ankom til havnen sidder en formentligt han i Vestkassen og en anden falk sidder med bytte på den flade kran nærmest redekassen.

Sådan opførte fuglene sig i en times tid. Vandrefalken i redekassen ses ofte lægge sig ned – sikkert pga. vinden – så man næsten kun så den mørke ryg.  

Nu sker der noget, som jeg har svært ved at tolke, men som I måske kan forklare.

Den ene fugl sidder i Vestkassen i mere end en time. Den anden fugl letter fra toppen af kranen og flyver nu over og sætter sig på skorstenen. Fuglen er meget urolig. Pludselig flyver den direkte mod redekassen og gør udfald mod den fugl, der sidder i kassen. Det forekommer 6-8 gange. Fuglen i kassen ignorerede den. Spørgsmålet er, om den ønskede at fordrive kasse-falken eller søgte om at komme ind i kassen og dele selskab med denne.

I felten lignede de to falke helt hinanden, kun fotos røbede senere forskelle i maskens udformning. Der er ingen tvivl om, at den ene   fugl er helt ny i havneområdet. Den store mørke hun vandrefalk, der blev set i juni måned 2019 i selskab med den gamle han – bl.a.   set sammen i redekassen – er nu tilsyneladende forsvundet. 

Nu udspandt sig nogle drabelige ”luftkampe” over redekassen. De to falke fløj således efter hinanden – det gik ligeud efterfulgt at stejle dyk og i en ”mærkelig bølget flugt”, som man ser hos Hvepsevåge i parringsflugt. Især den ene fugl var aggressiv i luften og fløj flere gange i stor fart rundt om de to redekasse-siloer. Heldigvis tog den ene vandrefalk et hvil på den grå skorsten, så jeg havde mulighed  for at studere den nærmere og tage nogle fotos. Det VAR den gamle vandrefalke han, som har været på havnen siden efteråret 2018. Jeg kan nu kun tolke det som, at den gamle han følte sig fordrevet fra sin kasse af den nye vandrefalk (han?). Fotos viser, at den nye falk har to sorte ”hak” i maskens øvre del. Let genkendelig på foto.

Desværre så jeg ikke de to falke sammen. Så jeg kunne ikke afgøre, om den nye vandrefalk var en han eller hun. Det må tiden vise,  hvis vi ser den/dem igen.      

Der var ingen observationer i Østkassen.

Om eftermiddagen blev kun en vandrefalk set raste på den grå skorsten. Begge redekasser var tomme.

Jeg havde pga. afstand, modlys og skygge svært ved at tage brugbare identifikations-fotos om formiddagen, men lidt blev det til.

Folk på havnen fik lejlighed til at se vandrefalkene sammen med bl.a. ØBF-medlem Lars Abrahamsen.

Se dagens fotos på hjemmesiden  www.vandrefalke.dk

 

Den 06-10-2019 kl. 12:55 skrev Niels Peter Andreasen:

Hej Jørgen!

Interessant med observationer, som kræver tolkning. Det kan man aldrig gøre helt præcist, dertil er fugle og andre dyrearter alt for komplicerede.

Min umiddelbare tolkning bygger på eksempler fra klinten, hvor en yngre han forsøger at overtage en erfaren hunfalk og hendes territorium ved at fordrive hanfalken. Det fører også somme tider til “luftkampe”, og resultatet af kampene er ikke altid givet. Ofte lykkes det den etablerede han at forsvare sig selv og territoriet, men den nuværende ynglehan, Sort HK, fordrev en ældre hanfalk og overtog hunnen, indtil en stærkere hun fra Bornholm dannede par med ham i 2016.

Tidspunktet på året afviger fra iagttagelserne på Møns Klint, men dels er jeg/vi ikke så ofte på klinten i efterårs-vinterperioden, dels tror jeg det sikkert kan foregå hele året, især fordi en redekasse er en meget oplagt ynglesteds-indikator og derfor tiltrækkende.

Hilsen Niels Peter Andreasen

 
Hættemåge

Tamdue

Ringdue og til højre Tyrkerdue.

Fra DLG-bygningen kan man med det blotte øje se, om der er noget i Vestkassen. En hvid "klat" røber en vandrefalk. I 2019 forsøgte en Ringdue at yngle inde i redekassen!

Vandrefalken er en hårdfør fugl, der ignorerer at vinden blæser op i fjerdragten. 

Den nye vandrefalk med "spidse takker" på kinden.

Den gamle vandrefalk fra 2018.

Vandrefalk flyver med ryggen nedad i stor fart. 

Så flyves der lidt på siden og holdes øje med den anden falk.

Vandrefalk flyver rundt med strakte ben - så skørt ud.

Selvom den 5-stjernede bolig er klar til indflytning har den gamle han med "knop" på kinden, nu ventet i mindst to år på at finde sig en mage. Vi håber det sker i 2020.

I de senere år har der uregelmæssigt opholdt sig en han af vandrefalk på Århus Havn. I juni 2019 ankom en hun. De to fugle er nu set blandt andet sammen i den ene af de to vandrefalkekasser, der er opsat på Aalborg Portlands cementsiloer på haven. Denne kasse, som vi kalder Vestkassen, kan ses fra DLG-bygningen. Du kan her læse og selv bidrage med dine observationer positive som negative ved besøg på Århus Havn på jagt efter vandrefalken..

Send en mail til mig jtl(snabel a)kirkeugle.dk. 
Dagbog

 

28.4. 2019

Den gamle han fotograferet i Vestkassen af Ivan Zink-Nielsen.

 

27.5.2019

Kl. 15.30.-16.30

Varmt ca. 23 grader. Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

 

31.5.2019

Kl. 15.40-16.45

Flot stille vejr. Ingen iagttagelser af vandrefalk. 13.6. 2019


Den nye hun fotograferet på den grå DLG-skorsten.  

23.6. 2019

Kl. 15.30 – 18.00

Sol og let vestenvind


Da jeg ankom sad den nye ad hun i redekassen - i ¾ time. Det er første gang jeg har set den nye hun i redekassen. Pludselig fløj hun over på den grå DLG-skorsten, og satte sig det sædvanlige sted, men sad også en kort overgang helt oppe på toppen af skorstenen. Da jeg igen ser over mod redekassen sidder den gamle han nu pludselig inde i kassen! Jeg tror, det er hannens tilstedeværelse, der fik hunnen til at forlade kassen.

Nu kan jeg se de to vandrefalke indtil jeg forlader stedet kl. 18.00. Men der var ingen synlig kontakt mellem de to fugle.

Jeg fik taget nogle billeder af hunnen, men desværre i modlys; får nu bekræftet, at det er en gammel lidt mørk vandrefalk. Sammenholdt med hannen har den tydelig mørke pletter under struben og rundt om halsen og så er hele undersiden mørkere end hannens. Man skal se godt efter, når hun sidder i kassen, hvorimod hannen lyser op.

På et tidligere tidspunkt i år har jeg set han og hun sammen inde i redekassen (Men kun to gange). Det blev bemærket, at hunnen er betydelig større og kraftigere end hannen. Det skal blive spændende at følge ”parret” fremover.    


24.6.2019


"Foranlediget af dine spændende observationer i går, var jeg et smut på Østhavnen i dag den 24-6-2019.

Da jeg kom kl. 18:45 sad vandrefalkehannen i vestkassen og kaldte ret svagt i ca. 30 sek. Men jeg kunne ikke se hunnen nogle steder. Efter ca. 15 min. var hannen væk. Se foto.

Så tog jeg hen for at observere bysvaler på Oliemøllens siloer. Der var ikke nær så meget aktivitet, som tidligere. Tror de ruger nu.
(Da jeg så bysvalerne sidst, havde de travlt med at samle mudderklatter til redebygning fra nogle vandhuller/pytter ved Kødbyen - har taget video af det). Men jeg kunne se 4 bysvalereder på vestsiden af siloerne (vedhæftet foto). Dem på nordsiden kan jeg ikke se. Måske kan med et teleskop se dem ude fra dlg-kajen?

Så kiggede jeg over på vestkassen, og nu sad der en falk igen. Jeg tror faktisk at det var hunnen? se foto 7227a. Nu var der uro i kassen. jeg fik kamera klar, og sat til video. Pludselig hoppede falken fra pinden og ind i kassen. Kort efter kom en falk mere og fløj ind i kassen. Den kom flyvende op nedefra. Efter ca. 20 sek fløj en falk væk. Den lod sig 'falde ud over kanten' som en faldskærmsudspringer. Efter ca. 1 min kom den anden falk frem fra bunden af kassen og lod sig også 'falde ud over kanten'. Jeg så ikke hvor falkene fløj hen. Som sagt er jeg i tvivl om det var han eller hun falken, som sad i kassen først.
Senere så jeg en falk ude på halogen-lampen på den flade kran (da du tidligere havde set en falk der, søgte jeg kranerne igennem). Pludselig var  den væk fra kranen.
Senere sad hun-falken på den hvide dlg-skorsten (foto). Måske var det også den, som var på kranen? Det var en kanonoplevelse".

 

JH.


25.6.2019

Kl. 15.30 - 17.20

Meget varmt – ca. 25 grader.


Der må have været meget varmt inde i Vestkassen. Kun han set, der først sat på en lanterne på 40-meter kranen for derefter at flyve til 55-meter kranen. Hunnen blev ikke set. Begge redekasser blev tjekket. Østkassen var vanskelig at tjekke pga. varmedis og skygge.

  

14.6.2019

Kl. 15.20 – 17.00


Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

 

17.6. 2019

Kl. 14.30 – 16.30


De sædvanlige steder blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk.

 

18.6. 2019

Kl.10.00 -13.00


Flot vejr. En vandrefalk sad på den grå 40 meter kran. Herefter tjekkede jeg andre steder på havnen. Da jeg vendte tilbage kl. 13.00 sad

vandrefalken endnu på kranen. 

 

20.6. 2019

Kl. 16.00 -?


Jeg tjekkede kun Vestkassen, skorstenene og kranerne. Ingen observationer af vandrefalk.


29.6. 2019

Kl. 18.55. – 21.15

Varmt 23 grader.


Vandrefalk hun set flere gange på den grå skorsten mellem kl. 19.00 og 19.30. Herefter ingen observationer af vandrefalk. Begge redekasser tjekket.

 

1.7. 2019


 ”Jeg var nede ved DLG-bygningen kl. 9:45 - 10:15. Men jeg så ingen vandrefalk, hverken i Vestkassen, på Skorstenene eller på lyskasserne på kranerne”

JH.
 
4.7. 2019

Kl. 15.00 – 16.45

14 grader. Meget kraftig vind.


Lidt efter min ankomst opdager jeg en vandrefalk komme flyvende fra nord mod skorstenene. Fuglen forsøger at sætte sig på den grå skorsten, men blæser nærmest ned på grund af den kraftige vind, men forsøger nu at finde en ny siddeplads, men nu helt oppe på toppen af skorstenen. Efter et kort øjeblik forsvinder vandrefalken, og jeg ser den ikke igen.

Østkassen og kranerne bliver uden helt tjekket for vandrefalk. Jeg blev mødt af en ”betydningsfuld” person, da jeg tjekkede østkassen. Han spurgte om, hvad jeg så på. Jeg fortalte ham om projektet. Hvortil han svarede: ”Ja vi må passe på de sjældne fugle på havnen”. Det kunne jeg naturligvis kun give ham ret i. Ved Mærsk så jeg en spættet sæl. Der var i øvrigt et massivt opbud af politi på haven, der foretog toldtjek på flere lastbiler.   

 

5.7. 2019

Kl. 12.15. – 14.25.


18 grader. Fint vejr.

Alt undersøgt! Ingen observationer af vandrefalk. 

 

13.7. 2019

Kl. 10.00 – 11.45

21 grader svag vind.


Han og hun set i hele observationsperioden. Begge sad på den sydligste af de grå 55 meter høje fladtoppede kraner. Hunnen sad på den næstøverste af lanternerne og hannen under denne på en anden lanterne. Hunnen set foretage fjerpleje. Fuglene kan her - stort set - kun ses med teleskop. Begge fugle set fra DLG-bygningen. Så en super dag. En ornitolog kom forbi, der begejstret også så  ”parret”.    

 

16.7. 2019

Kl. 14.30. 15.45

24 grader svag vind.


En vandrefalk sad i hele observationsperioden på den nordligste af de tre grå kraner - på 3. lanterne. Muligvis hannen – den så lys ud, men sås på lang afstand. Begge redekasser blev tjekket.

 

18.7. 2019

Kl. 9.50. – 11.30 (JTL + JH)


20 grader svag vind.

Hannen sad helt oppe på toppen af den grå skorsten. Forsvandt pludselig. Begge redekasser tomme.

 

19.7.2019

Kl. 18.50 – 20.35.

22 grader meget svag vind og sol


Da jeg kom sad hannen på den næstøverste ring på den grå skorsten. Efter mindre end et minut fløj den i ret stor højde sydvest ind over byen. Hunnen sad i den vestlige redekasse i hele observationsperioden. Jeg tror, det er første gang, jeg ser hunnen alene i redekassen. Ikke før har jeg   set hunnen så flot som i dag. Lyset var perfekt. Tog fotos og video. Fuglen sad og spejdede i alle retninger, foretog fjerpleje og strakte vingerne. Fødderne fik også en tur. En sjov oplevelse. Under fjerplejen mistede vandrefalken et større dun, som i varmen steg til vejrs til stor undren for vandrefalken, der fulgte det nøje.

Jeg havde håbet, at hannen ville vende tilbage og måske søge kontakt med hunnen. Men det skete ikke.

Mens jeg stod og så på vandrefalken kom en P-vagt kørende i sin bil. Han stoppede op, rullede vinduet ned og sagde: ”Jeg synes nok det var dig, Jørgen”. P-vagten hedder Ole og er medlem af min fotoklub. Vi havde en lang snak. Jeg gav udtryk for, at det var svært at have bil med på havnen, når man skal fotografere eller fiske. Hertil svarede han, at vi P-vagter har en stiltiende aftale om, at vi ”freder” fotografer og lystfiskere, hvis de

opfører sig ordentligt. Det lød godt. Så fik vi den aftale i hus.      

 

22.7. 2019

Kl. 10.30. 12.00


Stille støvregn.

Det hele tjekket. Vestkassen tom, men en vandrefalk sad i østkassen (muligvis hannen). Det er lang tid siden, der sidst er set vandrefalk i denne kasse.  

 

23.7. 2019

Kl. 18.50 – 20.30.


18 grader svag vind og sol.

Alt blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk.

 

26.7.2019

Kl. 18.30 – 21.30


28 grader svag vind og sol.

ØBF-tur. En deltager. Alt blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk. Tidligere på dagen set en vandrefalk.


1.8. 2019

Kl. 14.30. - 15.00

20 grader blæsende fra øst.


Et kort besøg på grund at stor sejlskibsarrangement. Stor aktivitet, afspærringer og mange skibe.

En vandrefalk sad på øverste lanterne på en 55-m kran. Utrolig mange tamduer er pludeslig kommet til havnen. Anslået 250-300 stk.6.8. 2019

Kl. 15.15. -16.20

20 grader Let vind fra øst. 


Da jeg ankom sad en vandrefalk på øverste lanterne på den nordligste flade grå kran. Muligvis hannen.

Lettede kort efter og fløj lidt rundt over havneområdet for derefter at forsvinde ind over DLG-bygningen. Begge kasser blev tjekket.


12.8. 2019

Kl. 16.15 - 16.45

22 grader. Kraftig vind fra SV.


Alt tjekket. Ingen obs. af vandrefalk. 


16.8. 2019

Kl. 15.50 - 17.00

Svag vind 20 grader.


Alt tjekket. I hele perioden sad en  - givet ny vandrefalk - muligvis en hun på gummiring på østsiden af den grå skorsten.

Her har jeg aldrig tidligere set en vandrefalk. Sidde-stedet indikerer også, at det kan være en ny vandrefalk.

Desværre var det ikke muligt at se brystet. Men hovedtegning var ny for mig og kindpletten var svag gulbrun, ryggen

koksfarvet som en voksen vandrefalk. Her en række "dogmebilleder" af fuglen:

 
23.8. 2019

Kl. 16.10 - 17.00

Svag til nogen vind 20 grader.


Alt relevant blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk. Duerne ved DLG og omkring "duetaget" var meget urolige. Fløj hele tiden op i tætte flokke. Så der har nok været vandrefalk i området. Vandrefalk forfulgt af ung sølvmåge på Århus Havn samt placering og model af vandrefalkekasse. 


Vandrefalk Århus Østhavn 16.8. 2019.

En tamdue måtte lade livet til en vandrefalk. Denne lå ved DLG-bygningen den 5.10. 2019.Den 6.10. 2019

Flot vejr, svag vind, ca. 10 grader.

KL. 14.00 - 15.30.


Da jeg ankom sad den gamle han på den grå skorsten. Efter en halv time fløj den over og satte sig på den øverste

lanterne på den grå kran, der står nærmest redekasserne. Her sad den i lang tid. Men meget uventet - og ikke

tidligere set - fløj den herefter over og satte sig i solen på kanten af siloen, så den havde udsyn over til kassen. Igen

et tegn på, at den vil forsvare Vestkassen. (Alle fotos fra den 6.10.2019).
Den 7.10. 2019


JH besøgte havnen kl. 12.00-12.15 og igen 13,00-13,15. Ingen sikre observationer af vandrefalk. Men en vandrefalk blev muligvis set på en af kranerne. Andre har set vandrefalk på havnen i dag. Den 9.10. 2019

Sol, skyer og regnbyger. Ret kraftig sydlig vind. ca. 12 grader.

Kl. 13.15 - 15.15.


Ingen observationer af vandrefalk. Begge kasser tjekket. To af de kraner, hvor vandrefalk ofte er set på, kunne ikke ses! Uheldigt! En vognmand, med kran på ladet, kørte ind i og lavede et stort hul i broen ved DLG. Det var også uheldigt!

4 husrødstjerter var derimod opløftende. Så begyndte det at regne. Så en sur dag på havnen. Den 15.10. 2019

Overskyet og vindstille. Ca. 16 grader.

Kl. 14.45 - 16.00. 


En godt dag på havnen. Det hele undersøgt. Hannen sad i hele perioden inde i Vestkassen. En stor mørk hun - hvad jeg tror, det er - sad på en af lanterne og i en kort periode helt på toppen af grå flad kran. Pludselig var den væk. Hannen havde travlt med fjerpleje og overvåge landskabet fra sin kasse.   


Den 17.10. 2019

Overskyet og vindstille. Ca. 15 grader.

Kl. 14.00 - 15.45. 


Først kl. 15.30 dukkede en vandrefalk han op på havnen, som tog plads på skorstenen (foto). Ingen fugle i Vestkassen. Østkassen blev ikke undersøgt. Der var åbenbart godt med fisk i havnen. Så en spættet sæl og Marsvin 3 heraf en hun med unge samt en rastende Alk.


Efter gårdsdagens tumult med en anden vandrefalk, har vandrefalke-hannen i dag for første gang valgt at sidde på siloen med direkte udsyn til redekassen. Noget af redekassen ses til venstre og vandrefalken ses på kanten til højre. 

Vandrefalk gammel han 17.10. 2019

Marsvin og Alk 17.10. 2019.

Den 20.10. 2019

Sol, skyer og vindstille. Ca. 14 grader.

Kl. 14.15 - 16.00.


Da jeg ankom, sad vandrefalke-hunnen på en kran. Efter ca. 20 minutter lettede den og fløj mod duetaget, hvor alle duerne lettede. Vandrefalken var på jagt, men uvist om den fangede noget. 26 Tyrkerduer sås i flok, hvilket er et stort antal.Den 28.10. 2019

Sol, skyer og vindstille. Ca. 11 grader.

Kl. 13.20 - 15.25.


En forrygende dag på havnen.

De første ca. 25 minutter var der intet at se ved Vestkassen og på kranerne. Jeg besluttede derfor at køre om til Østkassen, som desværre også var tom. Jeg kikkede så over på skorstenene igen, og minsandten, der sad en vandrefalk. Så gik turen tilbage til Vestkassen.  Nu var skorstenen ”tom”, men hannen sad nu nok så flot inde i kassen.  Efter 5 minutter dukkede hunnen op (stor, lidt mørk og svagt gulligt på hals og bryst). Hun gjorde skinangreb op mod hannen, men det ignorerede han tilsyneladende. Lidt efter fløj hannen ud af kassen og lynhurtigt overtog hunnen hannens plads. Nu gentog det samme som før, blot var det nu hannen som gjorde skinangreb mod hunnen. Sjov adfærd, som også er set ved tidligere besøg, hvor hannen fløj rundt om siloerne, fordi hunnen sad i kassen. Lidt efter var begge fugle i luften og hannen slår en due som han flyver over og fortærer på den laveste af kranerne. Minsandten om ikke også hunnen nu har fanget et bytte (art?), og flyver nu over på samme kran, hvor de to falke nu holder ædegilde!!!!  Efter et stykke tid flyver hannen over og sætter sig i kasseåbning, hvorimod hunnen bliver tilbage på skorstenen. Der var i dag rekordagtigt antal duer i havneområdet. Efterhånden begynder jeg at tro på en spændende ynglesæson på havnen i 2020.    

 


 

Vandrefalke-hannen den 28.10. 2019. Jeg har tidligere været af den opfattelse, at oppusning af fjerdragten, som jeg har iagttaget adskillige gange, skyldes vindpåvirkning. Men det er også set i stille vejr. Gad derfor vide, om det er en bevidst handling i forbindelse med fjerpleje? Kommentarer modtages gerne.

Den 1.11. 2019

Sol, skyer og kraftig østvind Ca. 9 grader. Føltes meget koldt!

Kl. 13.20 - 14.00.


En vandrefalk sad i hele perioden på den lille grå kran. Det var muligvis hunnen. Den 10.11. 2019

Oveskyet, lidt sol meget svag vind. Ca. 7 grader. 

Kl. 15.00 - 15.45.Da jeg kom sad han og hun på den grå skorsten. Hannen sad helt oppe på toppen af skorstenen.

Efter et kvarter flyver han i retning af duetaget. kommer efter et voldsomt dyk over havneområdet tilbage til skorstenen. 

Lidt efter flyver han igen og denne gang over til den laveste kran, hvor han raster på en lanterne.                                    Hunnen forbliver samme sted i hele perioden. Dejligt at se dem endnu holde sammen. 


Den 13.11. 2019

Oveskyet, svag sydlig vind. Ca. 5 grader. 

Kl. 10.00 - ca. 14.00

En meget fin dag. Vi havde lejlighed til at se han og hun i luften og sammen i redekassen, hvilket kun er set enkelte gange før. Både han og hun sås også sidde alene i kasseåbningen. En gang så det ud som om, at hunnen var ved at udforme en redeskål. Den lagde sig i hvert fald ned i kassen og bevægede sig, som om den var ved redebygning. Pudsigt hvis det er tilfældet på denne årstid. Mens vi så på vandrefalkene lod en spættet sæl sig se.                                                                       Vi, JH og jeg besøge også Marselisborg Lystbådehavn, hvor vi så en SØKONGE og en isfugl. I nærheden af Mærsk så vi også 3 husrødstjerter.  


Den 17.11. 2019

Oveskyet, svag vind, lidt sol. Ca. 6 grader. 

Kl. 13.45 - ca. 14.15


1-2 vandrefalke. En sad på skorstenen. Pludselig var den væk. Lidt efter så jeg en sidde på en af kranerne. Ikke muligt at kønsbestemme fuglene. Redekassen var tom. Ved Marselisborg Lystbådehavn så jeg Isfugl og Søkonge. Søkonge i Marselisborg Lystbådehavn 17.11. 2019. 


Den 26.11. 2019

Oveskyet, svag vind Ca. 6 grader. 

Kl. 12.15- 12.25.


Et kort besøg. Begge vandrefalke sad på den samme kran, men på hver sin lanterne. 


Den 30.11. 2019

Sol skyfrit, ingen vind, -1 grad. 

Kl. 11.30. - 13.10.


En vandrefalk sad på toppen af en af de grå kraner. Ved DLG så vi Alk, Bjergvipstjert og Skærpiber.                                     På det nyt færgehanvns areal rastede ca. 25 snespurve. Medobservatør: Jan Houlborg.
Skærpiber ved DLG 30.11.2019.Den 12.12. 2019

Støvregn og lidt dis. Nogen vind fra sø.1-3 grader. 

Kl. 12.30. - 14.30.


Vandrefalk hannen sad på den blå og grå skorsten. Ellers ingen tegn på vandrefalk på havnen. Alk stadig ved Dokk 1. Den 21.12. 2019. 

Skyer og lidt sol. Svag vind. 

Kl. 11.50 - 13.00


Det var en god dag! Da jeg kom, sad hunnen på den grå skorsten. Lidt efter fløj hun over og satte sig på redekassens terrasse (se foto). Lidt senere fløj hun igen tilbage til skorstenen. Nu kom hannen pludselig ind fra vest og straks reagerede hunnen, idet hun fløj op til hannen. Tæt sammen og i en kort blafrende flugt strakte de nu kløerne mod hinanden (se foto). Lidt efter viste hannen, hvor god han er til at styrtdykke, som blev udført lige foran hunnen. Så fald der ro over familien. Begge falke sattes sig nu på samme afsats på den grå skorsten med en indbyrdes afstand af 3-4 meter.

Hunnen raster ved redekassen den 21.12. 2019.

Hunnen på sin favoritplads på skorstenen. Bemærk de brunlige brystfjer.

Straks hunnen ser eller hører hannen, går hun på vingerne for at møde ham. 

Hannen kommer ind fra vest.

Hannen flyver hunnen i møde med strakte fanger og den store hun viser også, hvad hun kan. 

Han og hun mødes begge med strakte fanger, som vel er tegn på en vis samhørighed. Mon ikke de også i den store højde har talt med hinanden.

Efter mødet i luften falder der ro over parret. Begge sætter sig nu på skorstenen i mere end 50 meters højde. Dagens oplevelser lover godt for 2020. 

Double-click here to add your own text.

Den 25.12. 2019. 

Få skyer, sol og svag vind. 

Kl. 14.00-15.00.


Han og hun set igen på og omkring den grå skorsten. Hunnen jagede og forsøgte at slå en due. Parret blev kun set ved skorstenen. Nær skorstenen fandt jeg en død tamdue givet taget af vandrefalk. Køddet på brystet fortæret.

En ung ringmærket sølvmåge fotograferet med en meget høj gul plastikring på venstre ben med sorte eller hvide tal/bogstaver ved DLG. På højre ben havde den en metalring. Ud for Dokk ! sås et marsvin svømme langs kanten.   


Den 29.12. 2019. 

Skyet og noget diset med let vind. Temperatur 5 grader.  

Kl. 14.10-16.00.


Hunnen sad samme sted som tidligere på den grå skorsten. Han ikke set og vandrefalkekassen var tom. Omkring kl. 15.00 flytter hunnen over på den blå skorsten, hvor hun sidder endnu da det næsten var mørkt. Jeg tolker det sådan, at hun overnattede på skorstenen. På vej hjem mødte jeg Lars Abrahamsen som jeg fortalte hvor falken sad.   

Et Marsvin set i havnebassinet ved DLG. 

 

2020


Den 4.1. 2020. 

Skyfrit, sol, kraftig vestenvind. Temperatur 6 grader.  

Kl. 13.10-14.10.


Ingen observationer af vandrefalk. Fandt tamdue givet plukket af vandrefalk. Begge redekasser og kraner tjekket. Sule 1, Bjergirisk 7. Mødte Kjeld Henriksen. Det var en kold dag.

Kl.14.30 ser Kjeld Henriksen en vandrefalk ved redekassen.


Den 5.1. 2020. 

Overskyet svag vind. Temperatur 2 grader.  

Kl. 10.00-15. 20.


Ingen observationer af vandrefalk. Begge redekasser og kraner tjekket. Mødte Hans og Ulla Ajsing samt Anni og Peder Nielsen.Den 8.1. 2020. 

Overskyet svag vind. Temperatur 10 grader!  

Kl. 13.20-14.30.


En vandrefalk (hun?) sad på nordsiden af den grå skorsten i hele perioden. Blev muligvis på afstand set flyve fra nord til skorstenen. 


Den 12.1. 2020. 

Overskyet svag vind. Temperatur 7-8 grader!  

Kl. 13.00-14.45.


Hunnen sad i hele perioden på den grå skorsten. Den udførte konstant grundig fjerpleje.

Jeg så ikke hvor den fløj hen. Det bekymre mig ikke at have set hannen i et stykke tid.   


Den 5.2. 2020

Stille og sol. Ca. 4  grader.

Kl. 14.20 - 16.15. 

Jeg har været i Indien i perioden 19.1. - 4.2. 2020.


Han og hun set på hver deres kran. Da hunnen fløj mod nord fulgte hannen straks efter.

Ingen fugle set i vandrefalkekasserne.Den 13.2. 2020

Stille og sol. 5  grader.

Kl. 11.50 - 13.25. 

I hele perioden sad hannen i kasseåbningen, og hunnen sad på den grå skorsten i det meste

af perioden.

Så det var en flot oplevelse i det flotte vejr. Fik en god snak med Jess, der også fik lejlighed til

at se hannen i redekassen. 


Den 14.2. 2020

Stille og overskyet. 3 grader.

Kl. 10.10. 11.15.

Han og hun set. Han sad på kran. Hun sad først på grå skorsten - helt på toppen - og senere på

den høje blå kran, hvor jeg aldrig tidligere har set vandrefalk.


Den 15.2. 2020

Svag vind og overskyet. 7 grader.

Kl. 11.10. 12.30.


Han og hun set. I hele perioden sad hannen på en lanterne på den nordligste af kranerne.

Hunnen sad i hele perioden på den blå skorsten og foretog bl.a. fjerpleje. Han og hun sad 

således langt fra hinanden.

 

Den 18.2. 2020

Nogen vind, sol, overskyet, regnbyger. 6 grader.

Kl. 9.40. - 11.10. 


Det hele tjekket. Vandrefalk (givet hunnen) sad på rapo-kant på den grå skorsten.

Vandrefalken foretog en så voldsom fjerpleje, at de små dun stod omkring ørene på den.

Pludselig sætter den sig ned på bunden af rapoen og går frem og tibage! Pga. kant kunne

jeg ikke mere præcist se, hvad den foretog sig. Da regnen tog til, var den pludselig væk.  


Den 19.2. 2020

Let vind, sol og overskyet. 8 grader.

Kl. 13.30. - 15.40.


Det hele tjekket. Hannen sad på toppen af grå fladtoppet kran.  Dan (ansat ved DLG) havde

for 14 dages siden set vandrefalk slå en tamdue.Den 22.2. 2020

Kraftig vind til storm fra sydvest. 7 grader.

Kl. 16.00 - 17.10.


Det hele tjekket. Først var der ingen spor efter vandrefalke på havnen. Men så så jeg hannen komme 

nordfra over kranerne. På et tidspunkt stod den nærmest stille i luften på grund af den kraftige vind. 

Lidt efter opdagede jeg, at den sad i nordøst-kassen, hvor den på et tidspunkt trak sig så langt ind i

kassen, at jeg ikke kunne se den mere med teleskopet. Senere kørte jeg tilbage til DLG-skorstenene.

Her sad hunnen nu på toppen af den grå skorsten. Flere gange var den ved at blæse ned!

Ja, vandrefalken er så sandelig en hårdfør fugl, men det var nu godt, at kunne opholde sig i den

"vindstille" øst-kasse.     


Den 24.2. 2020

Fint vejr. Meget svag vind. 4 grader.

Kl. 9.00 - 10.15.


En fin dag!

Det hele tjekket. Da jeg kom, sad hunnen på sit gamle sted på den grå skorsten. Hannen ses ikke før

kl. 9.40, hvor han kommer flyvende og heftigt parring ses, mens hun sidder på den grå skorsten.

Hannen flyver efter parringen over på den blå skorsten. Lidt efter er han væk. Jeg tjekker, om han har

sat sig i en af kasserne. SV-kassen er tom. Da jeg kører om for at tjekke NØ-kassen, sidder hannen

på den lange stang uden for kassen. Efter ca. 10 minutter flyver han bag nogle havnebygninger.

På vej hjem tjekkede jeg igen den grå skorsten, men hunnen var fløjet. Jeg gad vide, om parret har

tænkt sig at yngle i NØ-kassen!

I dag så jeg også en bjergvipstjert og ca. 50 bjergirisker.  
Den 26.2. 2020

Fint vejr. Meget svag vind. 1 grader. Der havde sneet lidt i nat.

Kl. 11.30 - 12.15.


Det hele tjekket. Inden vandrefalke set. 

Bjergirisk 61, Tamdue mindst 350 og Piber sp. 1.