Perleugle i Østjylland

Opdateret 21.11..2019                              Indsend oplysninger om ynglefund og andre observationer af perleugle til JTL.

               

                   There are 1-4 pairs per year of Tengmalm's Owl in Denmark 2015-2018.
Tengmalm`s Owl (Aegolius funereus) in Denmark       

Perleuglen i Danmark

Perleuglekasse-projekt i Østjylland.

Perleugle fra dansk ynglepar - unge til højre .Billederne taget på plejestation. Foto: Jørgen Toft Nørgaard.

Perleuglekasser klar til opsætning.

Jeg  lægger et 4-5 cm lag redemateriale i bunden af kassen - fx knust/små stykker barkflis e.lign. 

På vej til skovene.

Før opsætning af redekassen var der udvalgt et redetræ.

Redekassen ophænges med ledning - ikke søm.

Det er normalt ikke vanskeligt at finde egnede ophængningssteder til perleuglekasser. Det kan derimod være vanskeligt at genfinde dem, når de skal tjekkes. Husk derfor at have et godt feltkort, hvor kasserne er indtegnet evt. med kassenummer. En notesbog til feltskitser og notater samt en plastpose til fund af fx uglegylp og myggebalsum.. Husk også lodejertilladelser og lodejernavne i din notesbog.


Jeg hører meget gerne, hvis du påtænker et perleuglekasseprojekt. 


Alle oplysninger om perleugle modtages med stor taknemlighed.

Kontakt jtl@kirkeugle.dk

Indsend gerne fjer og gylp til bestemmelse, som kan være fra perleugle. 


Skovmår

Pine Marten

Huldue

Stock Dove

Musvit

Great Tit

Sortmejse

Coal Tit

Kasse

Nest Box

Tom

Empty

Døde

Died

Kasse

Besøgs

dato

2015

2016

2017

2018

2019

Nest Box

Visit date

Primo august

Ultimo maj

16.5., 20.5.

13.5., 15.5.

1


Tom

Skovmår med 2 unger

Tom

Musvit 8 æg


2


Tom

Tom

Tom

Tom


3


Huldue 1 død

Musvit

Tom

Skovmår 2 unger foto


4


Tom

Musvit små unger

Mejse (død?)

Tom. Redemateriale


5


Musvit 5 døde

Musvit 2 døde

Musvit rugende

Musvit 11 æg


6


Tom

Tom

Skovmår med 4 unger

Tom. Redemateriale


7


Tom

Tom, måreksk.?

Tom

Musvit rugende


8


Tom

Musvit 10 æg

Tom

Musvit 9 æg


9 *


Tom

Mejsepluk. Årsag mår?

Tom

Musvit 9 æg


10 *


Tom

Musvit 10 æg

Tom

Muligvis beboet. Art?


11


Tom

Tom

Tom

Tom. Lidt redemateriale


12 *


Musvit?

Tom

Tom

Tom. Redemateriale


13


Tom

Tom. To små gylp!!

Tom

Musvit rugende


14


Tom

Måske små gylp

Skovmåreksk.

Musvit 9 æg


15


Tom

Fuglefjer ? død mus

Afbidte mejsefjer

Tom. Redemateriale.


16


Tom

Tom

Tom

Kasse ikke genfundet


17


Tom?

Tom

Tom

Tom. Alt redemateriale fjernet!! Anvendes til overnatning af fugle.


18


Tom

Tom

Tom

Musvit 9 æg


19


Tom

Tom

Tom

Musvit 10 æg


20


Tom

Musvit 5 unger

Tom

Musvit ved kassen


21


Tom

Tom

Tom

Musvit


22


Tom

Tom

Sortmejse 1 æg

Sortmejse ynglende


23


Tom

Musvit 7 æg

Tom

Tom. Ingen redemateriale.


24


Fjer

Tom

Tom

Tom - gamle måreksk.? /gylp ved træroden med mus og mejsefjer.


25


Tom

Mange fjer - skovmår-ædeplads?

Mejsepluk - skovmår- ædeplads?

Skovmår med mindst 2 unger.


26


?

Tom

Musvit ynglende

Tom, Redemateriale **


27


Fjer?

Musvit 9 æg

Tom. Død mus i kassen

Tom. Redemateriale


28


Gylp, knogler, små fjer.

Måske 3 små gylp i kassen. Mårekskre-menter 3 meter fra kassen.

Musvit rugende

Musvit 9 æg


29


Mårekskremen-ter i kassen

Skovmår en unge.

Tom. Muligvis mårekskrementer

Musvit 8 æg


30


Mårekskremen-ter under kassen

Tom

Tom

Musvit 9 æg

Antal beboede kasser pr. år


2-3

10

6

17


Pct. redekasser med musvit.


5%

27%

10%

47%Østjysk Biologisk Forening opsatte 30 perleuglekasser i midtjyske skove i 2015. Se resultaterne her på siden.


Den 24.11. 2016 blev perleuglekasse nr. 1 og nr. 29 tjekket med hulkamera, men uden spor efter skovmår.  * = Større nåleskovsparti blev fældet omkring redekassen i 2018. Nu står de tre perleuglekasser og redekassetræerne tilbage - se foto. Det er særdeles interessant, at skovmår nu i 3 år har ynglet i perleuglekasser i det midtjyske undersøgelsesområde. ** = 17.5. 2018. Redeskål formet så den indikerer opholdssted Skovmår eller Egern. Sort egern set på skovbunden.
Man kan blive overrasket.!!


Når perleuglekasserne skal tjekkes, er det altid spændende at se, om de endnu hænger, hvor de blev sat op. I 2018 var jeg noget overrasket over at den nåleskovsdel, hvor jeg havde opsat nr. 9, 10 og 12, nu var fjernet og lavet til "juletræsskov". Skovfolkene havde dog lade mine kasser blive hængende - så tak for det! Men perleugle vil næppe bosætte sig i en af de tre kasser, men lad os nu se. 

Perleugle ringmærket på Gedser Fuglestation den 21.10. 2012. Foto: Gert Juul Jeppesen.

Med års mellemrum bliver der set og ringmærket perleugler i Danmark. Det er fugle, der kommer nordfra. I de senere år har Gedser Fuglestation ringmærket flest perleugler i landet.

Perleuglekasse fra Bornholm. Foto: Anders Hagemann.

I 1967 var der en større invasion af perleugler i Danmark. Denne fugl blev ringmærket i Skagen i 1967.

Foto: Jørgen Terp Laursen.

Perleuglegylp indsamlet på Bornholm. Det er vanskeligt at bestemme gylp fra perleugle.

Send mig gerne mulige perleuglegylp indsamlet ved/i en redekasse eller måske i en nåleskov. Foto: Jørgen Terp Laursen.

Perleugle kollideret mod rude i Hirtshals september

2015. Foto: Niels Chr. Andersen