Peregrine falcon in Denmark

Den danske ynglebestand af vandrefalk


The Danish breeding population of peregrine falcons

Peregrine falcon nesting Stevns Cliff, East Denmark 2011.

Foto: Svend Petersen.

Peregrine falcon nestling. Stigsnæsværket, Denmark 2015 (BMM). 
Year

Breeding pair

Comments
2001

1

Failed

2002

1

First breeding years for 30 years in Denmark - 2 nestlings.

2003

2

1 pair with 3 nestlings.

2004

2


2005

2


2006

2

1 pair with nestlings.

2007

3


2008

?


2009

3

3 pair with 10 nestlings.

2010

4

3 pair with 10 nestlings.

2011

4

4 pair with 9 nestlings.

2012

10-12

6 pair with nestlings.

2013

14-15

10 pair with 22-23 nestlings and 4 pair without nestlings.

2014

14

Pair at 21 locations - 30 nestlings.

2015

12

12 pair with nestlings.

2016

13

13 pair with 29 nestlings and 6 pair without nestlings.

2017

10-19

13 pairs with 29 nestlings and 6 pair with nestlings. 10 pair with nestlings.

2018

14-18

14 pairs with egg or nestlings. (10 pair in nest boxes) 10 pairs with 19 nestlings.

2019

13-21

13 pair with 33 nestlings (1 pair with 4 nestlings).

2020

17-24

17 pairs with 45 nestlings.

20212022Information from the Danish Ornithological Society (DOF).
Strong evidence suggests that both in 2015 and 2016 illegally removed a few days old falcon chicks from a nest on Moen, Eastern Denmark!!

Den danske ynglebestand af vandrefalk har været i markant fremgang efter det første ynglefund i nyere tid i 2002.


I 2013 ynglede vandrefalken med succes for første gang i ca. 70 år i Jylland, hvor et par ynglede i redekasse på Skærbækværket ved Kolding.

I ynglesæsonen 2016 har 13 par vandrefalke ynglet med succes i Danmark, mens flere andre par er ved at gøre klar til et familieliv. Det viser ny optælling fra Dansk Ornitologisk Forening


Overvågning skal forebygge tyveri af unge vandrefalke på Møn


"Stærke indicier peger i retning af, at der både i 2015 og 2016 ulovligt er fjernet få dage gamle falkeunger fra en rede på Møn. Nu vil overvågningen af de fredede rovfugle blive skærpet". Dansk Ornitologisk Forening aug.2016.

.