Lindormen


 

Lindormens drab i Sønder Vissing Skov

 Mange egne i landet – det gælder også ved Sdr. Vissing – har deres sagn,

som er fortalt fra generation til generation. Det gælder også denne,

der har sin baggrund i 1800-tallet.

Kilde: ”Sønder-Vissing Sogn rundt”, Af M. Møller 1884”

Lindormens Drab

”For mange Aar siden havde en Lindorm sit Opholdssted i Sønder Vissing Skov.

Det var et forfærdeligt Uhyre, og naar Ormen nu havde dræbt enten et Menneske eller et Dyr, hvad der ikke så sjældent skete, saa lagde den sig til Hvile i Trætoppene med Hovedet og Forkroppen oppe i et træ og den øvrige del af Kroppen og Halen hængende imellem nogle andre Træer.

Dens Hud var saa tyk, at et Bøsseskud prellede af derimod. Man søgte på flere Maader at skille sig af med dette Uhyre, men alle Forsøg mislykkedes.

Så hændte det sig en Skytte, der var bekendt for sikre Skud, gik igennem Skoven. Han så Lindormen hænge mellem Træerne og blev nu bange, for han vidste, at det ikke kunne hjælpe at skyde paa den, med mindre en kunne ramme den i Øjet. Saa gjorde han det løfte til Gud, at han aldrig mere skulde løsne et skud af sin Bøsse, hvis han nu vilde hjælpe med til at dræbe Lindormen.

Han skød og ramte den godt nok i Øjet og vel rystede den sin Krop saaledes at Træerne omkring vaklede, og flere af dem væltede, men den døde dog af sine Saar.

Da nogle Aar var gaaet, glemte Skytten det Løfte, han havde gjort, og en Dag, da han atter gik paa Jagt, fyrede han Bøssen paa et Dyr, men aldrig saa snart, han havde gjort det, faldt han død om”.     

Webmaster til hjemmesiden har i en meget lang årrække arbejdet med de danske ugler og har udgivet bogen "Danmarks Ugler" og skrevet mange artikler om de danske ugler.


Vi giver gode råd om ugler og efterlyser oplysninger om de danske ugler

- kontakt venligst Jørgen Terp Laursen.


På hjemmesiderne www.kirkeugle.dk og www.danmarksugler.dk kan du læse meget mere.             Alle oplysninger om kirkeugle og slørugle fra hele landes modtages med tak.