Vandrefalkens Dagbog Århus Havn

Dagbog for overvågning af Vandrefalk på Århus Havn

I de senere år har der uregelmæssigt opholdt sig en han af vandrefalk på Århus Havn. I juni 2019 ankom en hun. De to fugle er nu set blandt andet sammen i den ene af de to vandrefalkekasser, der er opsat på Aalborg Portlands cementsiloer på haven. Denne kasse, som vi kalder Vestkassen, kan ses fra DLG-bygningen. Du kan her læse og selv bidrage med dine observationer positive som negative ved besøg på Århus Havn på jagt efter vandrefalken..

Send en mail til mig jtl(snabel a)kirkeugle.dk. 
Dagbog

 

 

27.5.2019

Kl. 15.30.-16.30

Varmt ca. 23 grader. Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

 

31.5.2019

Kl. 15.40-16.45

Flot stille vejr. Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

13.6. 2019


Den nye hun fotograferet på den grå DLG-skorsten.  

23.6. 2019

Kl. 15.30 – 18.00

Sol og let vestenvind


Da jeg ankom sad den nye ad hun i redekassen - i ¾ time. Det er første gang jeg har set den nye hun i redekassen. Pludselig fløj hun over på den grå DLG-skorsten, og satte sig det sædvanlige sted, men sad også en kort overgang helt oppe på toppen af skorstenen. Da jeg igen ser over mod redekassen sidder den gamle han nu pludselig inde i kassen! Jeg tror, det er hannens tilstedeværelse, der fik hunnen til at forlade kassen.

Nu kan jeg se de to vandrefalke indtil jeg forlader stedet kl. 18.00. Men der var ingen synlig kontakt mellem de to fugle.

Jeg fik taget nogle billeder af hunnen, men desværre i modlys; får nu bekræftet, at det er en gammel lidt mørk vandrefalk. Sammenholdt med hannen har den tydelig mørke pletter under struben og rundt om halsen og så er hele undersiden mørkere end hannens. Man skal se godt efter, når hun sidder i kassen, hvorimod hannen lyser op.

På et tidligere tidspunkt i år har jeg set han og hun sammen inde i redekassen (Men kun to gange). Det blev bemærket, at hunnen er betydelig større og kraftigere end hannen. Det skal blive spændende at følge ”parret” fremover.    


24.6.2019


"Foranlediget af dine spændende observationer i går, var jeg et smut på Østhavnen i dag den 24-6-2019.

Da jeg kom kl. 18:45 sad vandrefalkehannen i vestkassen og kaldte ret svagt i ca. 30 sek. Men jeg kunne ikke se hunnen nogle steder. Efter ca. 15 min. var hannen væk. Se foto.

Så tog jeg hen for at observere bysvaler på Oliemøllens siloer. Der var ikke nær så meget aktivitet, som tidligere. Tror de ruger nu.
(Da jeg så bysvalerne sidst, havde de travlt med at samle mudderklatter til redebygning fra nogle vandhuller/pytter ved Kødbyen - har taget video af det). Men jeg kunne se 4 bysvalereder på vestsiden af siloerne (vedhæftet foto). Dem på nordsiden kan jeg ikke se. Måske kan med et teleskop se dem ude fra dlg-kajen?

Så kiggede jeg over på vestkassen, og nu sad der en falk igen. Jeg tror faktisk at det var hunnen? se foto 7227a. Nu var der uro i kassen. jeg fik kamera klar, og sat til video. Pludselig hoppede falken fra pinden og ind i kassen. Kort efter kom en falk mere og fløj ind i kassen. Den kom flyvende op nedefra. Efter ca. 20 sek fløj en falk væk. Den lod sig 'falde ud over kanten' som en faldskærmsudspringer. Efter ca. 1 min kom den anden falk frem fra bunden af kassen og lod sig også 'falde ud over kanten'. Jeg så ikke hvor falkene fløj hen. Som sagt er jeg i tvivl om det var han eller hun falken, som sad i kassen først.
Senere så jeg en falk ude på halogen-lampen på den flade kran (da du tidligere havde set en falk der, søgte jeg kranerne igennem). Pludselig var  den væk fra kranen.
Senere sad hun-falken på den hvide dlg-skorsten (foto). Måske var det også den, som var på kranen? Det var en kanonoplevelse".

 

JH.


25.6.2019

Kl. 15.30 - 17.20

Meget varmt – ca. 25 grader.


Der må have været meget varmt inde i Vestkassen. Kun han set, der først sat på en lanterne på 40-meter kranen for derefter at flyve til 55-meter kranen. Hunnen blev ikke set. Begge redekasser blev tjekket. Østkassen var vanskelig at tjekke pga. varmedis og skygge.

  

14.6.2019

Kl. 15.20 – 17.00


Ingen iagttagelser af vandrefalk. 

 

17.6. 2019

Kl. 14.30 – 16.30


De sædvanlige steder blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk.

 

18.6. 2019

Kl.10.00 -13.00


Flot vejr. En vandrefalk sad på den grå 40 meter kran. Herefter tjekkede jeg andre steder på havnen. Da jeg vendte tilbage kl. 13.00 sad

vandrefalken endnu på kranen. 

 

20.6. 2019

Kl. 16.00 -?


Jeg tjekkede kun Vestkassen, skorstenene og kranerne. Ingen observationer af vandrefalk.


29.6. 2019

Kl. 18.55. – 21.15

Varmt 23 grader.


Vandrefalk hun set flere gange på den grå skorsten mellem kl. 19.00 og 19.30. Herefter ingen observationer af vandrefalk. Begge redekasser tjekket.

 

1.7. 2019


 ”Jeg var nede ved DLG-bygningen kl. 9:45 - 10:15. Men jeg så ingen vandrefalk, hverken i Vestkassen, på Skorstenene eller på lyskasserne på kranerne”

JH.
 
4.7. 2019

Kl. 15.00 – 16.45

14 grader. Meget kraftig vind.


Lidt efter min ankomst opdager jeg en vandrefalk komme flyvende fra nord mod skorstenene. Fuglen forsøger at sætte sig på den grå skorsten, men blæser nærmest ned på grund af den kraftige vind, men forsøger nu at finde en ny siddeplads, men nu helt oppe på toppen af skorstenen. Efter et kort øjeblik forsvinder vandrefalken, og jeg ser den ikke igen.

Østkassen og kranerne bliver uden helt tjekket for vandrefalk. Jeg blev mødt af en ”betydningsfuld” person, da jeg tjekkede østkassen. Han spurgte om, hvad jeg så på. Jeg fortalte ham om projektet. Hvortil han svarede: ”Ja vi må passe på de sjældne fugle på havnen”. Det kunne jeg naturligvis kun give ham ret i. Ved Mærsk så jeg en spættet sæl. Der var i øvrigt et massivt opbud af politi på haven, der foretog toldtjek på flere lastbiler.   

 

5.7. 2019

Kl. 12.15. – 14.25.


18 grader. Fint vejr.

Alt undersøgt! Ingen observationer af vandrefalk. 

 

13.7. 2019

Kl. 10.00 – 11.45

21 grader svag vind.


Han og hun set i hele observationsperioden. Begge sad på den sydligste af de grå 55 meter høje fladtoppede kraner. Hunnen sad på den næstøverste af lanternerne og hannen under denne på en anden lanterne. Hunnen set foretage fjerpleje. Fuglene kan her - stort set - kun ses med teleskop. Begge fugle set fra DLG-bygningen. Så en super dag. En ornitolog kom forbi, der begejstret også så  ”parret”.    

 

16.7. 2019

Kl. 14.30. 15.45

24 grader svag vind.


En vandrefalk sad i hele observationsperioden på den nordligste af de tre grå kraner - på 3. lanterne. Muligvis hannen – den så lys ud, men sås på lang afstand. Begge redekasser blev tjekket.

 

18.7. 2019

Kl. 9.50. – 11.30 (JTL + JH)


20 grader svag vind.

Hannen sad helt oppe på toppen af den grå skorsten. Forsvandt pludselig. Begge redekasser tomme.

 

19.7.2019

Kl. 18.50 – 20.35.

22 grader meget svag vind og sol


Da jeg kom sad hannen på den næstøverste ring på den grå skorsten. Efter mindre end et minut fløj den i ret stor højde sydvest ind over byen. Hunnen sad i den vestlige redekasse i hele observationsperioden. Jeg tror, det er første gang, jeg ser hunnen alene i redekassen. Ikke før har jeg   set hunnen så flot som i dag. Lyset var perfekt. Tog fotos og video. Fuglen sad og spejdede i alle retninger, foretog fjerpleje og strakte vingerne. Fødderne fik også en tur. En sjov oplevelse. Under fjerplejen mistede vandrefalken et større dun, som i varmen steg til vejrs til stor undren for vandrefalken, der fulgte det nøje.

Jeg havde håbet, at hannen ville vende tilbage og måske søge kontakt med hunnen. Men det skete ikke.

Mens jeg stod og så på vandrefalken kom en P-vagt kørende i sin bil. Han stoppede op, rullede vinduet ned og sagde: ”Jeg synes nok det var dig, Jørgen”. P-vagten hedder Ole og er medlem af min fotoklub. Vi havde en lang snak. Jeg gav udtryk for, at det var svært at have bil med på havnen, når man skal fotografere eller fiske. Hertil svarede han, at vi P-vagter har en stiltiende aftale om, at vi ”freder” fotografer og lystfiskere, hvis de

opfører sig ordentligt. Det lød godt. Så fik vi den aftale i hus.      

 

22.7. 2019

Kl. 10.30. 12.00


Stille støvregn.

Det hele tjekket. Vestkassen tom, men en vandrefalk sad i østkassen (muligvis hannen). Det er lang tid siden, der sidst er set vandrefalk i denne kasse.  

 

23.7. 2019

Kl. 18.50 – 20.30.


18 grader svag vind og sol.

Alt blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk.

 

26.7.2019

Kl. 18.30 – 21.30


28 grader svag vind og sol.

ØBF-tur. En deltager. Alt blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk. Tidligere på dagen set en vandrefalk.


1.8. 2019

Kl. 14.30. - 15.00

20 grader blæsende fra øst.


Et kort besøg på grund at stor sejlskibsarrangement. Stor aktivitet, afspærringer og mange skibe.

En vandrefalk sad på øverste lanterne på en 55-m kran. Utrolig mange tamduer er pludeslig kommet til havnen. Anslået 250-300 stk.6.8. 2019

Kl. 15.15. -16.20

20 grader Let vind fra øst. 


Da jeg ankom sad en vandrefalk på øverste lanterne på den nordligste flade grå kran. Muligvis hannen.

Lettede kort efter og fløj lidt rundt over havneområdet for derefter at forsvinde ind over DLG-bygningen. Begge kasser blev tjekket.


12.8. 2019

Kl. 16.15 - 16.45

22 grader. Kraftig vind fra SV.


Alt tjekket. Ingen obs. af vandrefalk. 


16.8. 2019

Kl. 15.50 - 17.00

Svag vind 20 grader.


Alt tjekket. I hele perioden sad en  - givet ny vandrefalk - muligvis en hun på gummiring på østsiden af den grå skorsten.

Her har jeg aldrig tidligere set en vandrefalk. Sidde-stedet indikerer også, at det kan være en ny vandrefalk.

Desværre var det ikke muligt at se brystet. Men hovedtegning var ny for mig og kindpletten var svag gulbrun, ryggen

koksfarvet som en voksen vandrefalk. Her en række "dogmebilleder" af fuglen:

 23.8. 2019

Kl. 16.10 - 17.00

Svag til nogen vind 20 grader.


Alt relevant blev tjekket. Ingen observationer af vandrefalk. Duerne ved DLG og omkring "duetaget" var meget urolige. Fløj hele tiden op i tætte flokke. Så der har nok været vandrefalk i området. Vandrefalk forfulgt af ung sølvmåge på Århus Havn samt placering og model af vandrefalkekasse. 


Vandrefalk Århus Østhavn 16.8. 2019.


Den 30.8. 2019

Flot stille vejr ca. 20 grader.


Vandrefalkekasserne blev tjekket for indhold og der blev påsat ekstra monterings-beslag.

Der blev ikke set vandrefalk.


Med tilladelse fra Aalborg Portland og Århus Havn fik JH. og jeg adgang til cementsiloerne. Vi tilså og renoverede de to vandrefalkekasser. Udsigten var fantastisk og vi fik taget mange billeder i det flotte vejr. 


I cementsiloerne opbevares aske, der anvendes som tilsætning i cementfremstilling. Det var særdeles støves at gå op til kasserne.

Vi konstaterede, at der var lavet en cirkelrund fordybning helt ned til bunden i Østkassen, som måske er lavet af vandrefalk. Vi bemærkede også, at der er en del vind ind i Vestkassen, og drøftede, hvordan vi kunne løse problemet. Det kunne være en 1/4 afskærmning af kasseåbningen. 
              Ubudne gæster

              En ringdue havde forsøgt at bygge rede inde i Vestkassen bestående at ledninger med og uden plastik som

              redemateriale. Det så spøjst ud. Fra jorden så vi også en ringdue inde i kassen og siddende uden for - et par 

             meter fra kasser. Ringduen lever livet farligt. Nogle af dens artsfæller havde da også mistet livet til vandrefalken.
          

   Byttedyr

             Der lå en del både knogler og fjer fra vandrefalkens byttedyr i begge redekasser, men tilsyneladende mest i Vestkassen.

             Alle byttedyrrester som fjer og knogler blev indsamlet og fotograferet. Alle 7 fundne brystben var tydelig ”savtakket” –                               selv hos et par småfugl. Det er karakteristisk, at netop vandrefalk hakker i brystbenet på byttedyrene.

             Der blev konstateret følgende arter byttedyr baseret på tjek af fjer og kranie, bestemt med hjælp fra litteratur, kontaktpersoner                   og museumssamling.


             Præstekrave sp. 1 (kranie)

             Måge sp. 1

             Vibe 1

             Ringdue 1-2

             Tyrkerdue 1

             Tamdue 2

             Ringdue/Tamdue 1

             Hvid vipstjert? 1

             Digesvale 1

             Svale sp. 2

             Dertil et par ubestemmelige småfugle.
             På toppen siloerne fotograferede vi edderkoppen Flad hjulspinder (Nuctenea umbratica).


Til slut kørte vi rundt i det lukkede område og var noget imponeret, da vi så det overraskende store havneareal, som bl.a. bestod af

græs- og sandarealer, som kan huse spændende fuglearter. Vi så her en husrødstjert. Vi bør måske søge om tilladelse til at undersøge området, hvor der måske også er basis for odder.
En stor tak for hjælpen til JH. 
Den 12.9. 2019

Flot vejr, svag vind, ca. 18 grader.

KL. 13.00 - 14.40


Alt blev undersøgt. Ingen observationer af Vandrefalk. (Arten set i dag ved Årslev Engsø).
Hættemåge

Tamdue

Ringdue og til højre Tyrkerdue.