Jørgen Terp Laursen

Kære læser

Mine naturinteresser spænder vidt.

Særlige interesseområder er ugler, rovfugle, småpattedyr- bl.a.

flagermus og birkemus.

Jeg modtager med stor taknemlighed oplysninger om disse arter. 

 

Du kan kontakte mig på ovenstående mailadresse.

Jørgen Terp Laursen, Brabrand, Danmark.


Jeg har: 

Facebook "Rød glente i Østjylland"

Facebook "Gl. Rye Engkær"

Facebook "Flagermus i Danmark"

www.danmarksrovfugle.dk

www.danmarksugler.dk

www.kirkeugle.dk


Ansat på Naturhistorisk Museum som kurateringsassistent.

Formand for Østjysk Biologisk Forening (ØBF), der har hjemsted på

Naturhistorisk Museum, Aarhus  www.gejrfuglen.dk

Et medlemskab af ØBF er gratis og kan ske ved henvendelse til undertegnede.


Jørgen Terp Laursen,Engdalsvej 81b, 8220 Brabrand,

Kirkeugle (Athene noctua), Little Owl

DANMARKS UGLER


En virkelig fantastisk og unik film


1940, 10 min., Stum

"Sløruglen laver sin rede i lader eller kirkebygninger. Skovhornuglen har rede i trætoppene. Under træet finder man gylp, der består af ufordøjede rester af mus.

Mosehornuglen har sin rede på jorden. Minervauglen kaldes også kirkeugle. Natuglen har rede i hule træer. Småfugle og egern driller.

Uglen overfalder et menneske for at forsvare sine unger og ses på musejagt. Den store hornugle".


Emneord: 1940-1949FugleUgler

Manus: Dines Hansen

Fotograf: C.H. Helm

Filmtype: DK/Dokumentarfilm, Naturfilm

Se alle credits i Filmdatabasen


Slørugle (Tyto alba), Barn Owl

Odder (Lutra lutra), Otter

Lille skrigeørn (Aquila pomarina), Lesser Spotted Eagle)

Dværgmus (Micromys minutus), Harvest Mouse

Tårnfalk (Falco tinnunculus), Kestrel

Birkemus (Sicista betulina), Northern Birch Mouse)

Damflagermus (Leuconoe dasycneme), Pond Bat