Ræv på havnen

DANMARKS UGLER


En virkelig fantastisk og unik film


1940, 10 min., Stum

"Sløruglen laver sin rede i lader eller kirkebygninger. Skovhornuglen har rede i trætoppene. Under træet finder man gylp, der består af ufordøjede rester af mus.

Mosehornuglen har sin rede på jorden. Minervauglen kaldes også kirkeugle. Natuglen har rede i hule træer. Småfugle og egern driller.

Uglen overfalder et menneske for at forsvare sine unger og ses på musejagt. Den store hornugle".


Emneord: 1940-1949FugleUgler

Manus: Dines Hansen

Fotograf: C.H. Helm

Filmtype: DK/Dokumentarfilm, Naturfilm

Se alle credits i Filmdatabasen


Havne-ræven

Ræven har på Aarhus Havn fundet et fristed, hvor den ikke bliver jaget.Mod forventning kan man også møde ræv på Århus Havn, der, trods larm, støj, tæt bebyggelse og stor byggeaktivitet tilsyneladende her kan finde egnede levesteder.


I takt med, at havnens grønne områder svinder ind må ræven fremadrettet leve mere af måger, duer og fødeemner, der blever fritlagt ved lavvande som snegle, muslinger og opskyld og mindre af smågnavere.   


I 2014 ynglede ræven på Østhavnen, hvor den havde bo under noget skrammel og byggeaffald.

I 2015 blev ræv set fouragere på stenmolerne (foto) og senere blev en fundet trafikdræbt (foto).

I 2016 blev ræv set flere gange på sandareal på Østhavnen og samme sted set 4 hvalpe i maj måned..


Det skal blive interessant at se, om ræven - når havneområdet er fuldt udbygget - fortsat er at finde på Aarhus Østhavn.   En flot ræv trafikdræbt på Aarhus Østhavn.


Ræv på jagt i tang-opskyld eller fugle, der raster på stenene.


Alle oplysninger om pattedyr fra Aarhus Havn modtages med tak!Ræv på molen ved Maersk på Aarhus Havn. Can you see the fox?