Sorthovedet måge

Fugle fra Aarhus Havn


Birds from the Port of Aarhus

DANMARKS UGLER


En virkelig fantastisk og unik film


1940, 10 min., Stum

"Sløruglen laver sin rede i lader eller kirkebygninger. Skovhornuglen har rede i trætoppene. Under træet finder man gylp, der består af ufordøjede rester af mus.

Mosehornuglen har sin rede på jorden. Minervauglen kaldes også kirkeugle. Natuglen har rede i hule træer. Småfugle og egern driller.

Uglen overfalder et menneske for at forsvare sine unger og ses på musejagt. Den store hornugle".


Emneord: 1940-1949FugleUgler

Manus: Dines Hansen

Fotograf: C.H. Helm

Filmtype: DK/Dokumentarfilm, Naturfilm

Se alle credits i FilmdatabasenSorthovedet måge er fåtallig i Danmark, hvor der yngler enkelte par. Den viste fugl i vintrerdragt er fra Aarhus Havn den 25.10. 2007 og fuglen i sommerdragt er fra Aarhus Universitetspark den 27.6. 2012.


Black-headed Gull is scarce in Denmark, where the breed individual couples. It showed bird in winther dress are from Port of Aarhus 25.10. 2007 and the bird in summer dress is from Aarhus University Park on 27.6. 2012.